Klosterheden Plantage igennem 150 år

En overraskende historie om bæredygtighed

Forfattere

  • Lotte Isager De kulturhistoriske museer i Holstebro
  • Mette Lund Andersen Lemvig Museum
  • Inger Bjørn Knudsen Lemvig Museum
  • Jesper Bækgård og Esben Graugaard Museum Østjylland

Nøgleord:

Klosterheden Plantage, Bæredygtighed

Resumé

I Vestjylland, mellem Lemvig, Holstebro og Struer, ligger Klosterheden Plantage, som med sine 6.400 hektarer udgør Danmarks tredjestørste skovområde. Plantagen blev anlagt på heden af private lodsejere fra 1870’erne. I 1880 blev den opkøbt og udvidet af staten og har siden været drevet som statsskov. Skiftende rationaler og målsætninger har påvirket skovens udvikling over en 150-årig periode, herunder selve synet på skovens funktion og bæredygtighed - økonomisk, socialt, kulturelt og økologisk. Igennem et fokus på de skiftende rationaler for plantagens eksistens og drift gennem tiden fortæller artiklen om forskellige idéer om bæredygtighed, der knytter sig til Klosterhedens historiske transition fra lynghede til plantage med snorlige rækker af skovfyr og grantræer og videre til nutidens mere artsrige og etagerede skov af blandede løv- og nåletræer. Denne udvikling understreger, at bæredygtighed må forstås som en historisk kategori, og at netop det historiske perspektiv udstiller vigtige paradokser i Klosterhedens historie og rejser spørgsmål til forståelsen af bæredygtighedsbegrebet.

Forfatterbiografier

Lotte Isager, De kulturhistoriske museer i Holstebro

Museumsinspektør

Mette Lund Andersen, Lemvig Museum

Cand.phil.

Inger Bjørn Knudsen, Lemvig Museum

Cand.phil.

Jesper Bækgård og Esben Graugaard, Museum Østjylland

Museumschef

Referencer

UPUBLICERET MATERIALE

Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA): Jensen, Thorvald. Erindring. Odense.

Folketingets Arkiv (FA): C. Aaberg indlæg i Rigsdagsforhandlingerne. Rigsdagstidende (1879-1880).

Rigsarkivet (RA): Landbrugsministeriet, 0014, 1. Dept/Afdeling, Domænekontoret (2. Kt.), Diverse sager, Køb af Klosterheden og Kronheden 1884-1886.

Rigsarkivet (RA): Gudumkloster Gods, G-0409, Diverse, 1700-1814.

Rigsarkivet (RA): Aaberg, C., politiker, 06562, 1875 – 1896, "Breve til Christen Aaberg fra andre" (pakkenr. 3).

Rigsarkivet (RA): Folketællinger Gudum sogn 1860, 1880 og 1890.

Klosterhedens Arkiv (KA): Årsoversigter for Klosterhedens Skovdistrikt. 1941/1942 - 1969/1970.

Klosterhedens Arkiv (KA): Oversigter over De danske Statsskoves Udbytte af Ved og Penge. 1911/12 – 1970. Statsskovbruget.

Klosterhedens Arkiv (KA): Kulturplan 1909 – 1924. Klosterheden Skovdistrikt.

Klosterhedens Arkiv (KA): Kulturplan 1924 – 1939. Klosterheden Skovdistrikt.

Klosterhedens Arkiv (KA): Driftsplan for Klosterhedens Distrikt, 1956 – 1971. Udarbejdet af Skovreguleringen 1956.

Klosterhedens Arkiv (KA): Klosterhedens 100 års jubilæum, Skov og Naturstyrelsen. Klosterheden Statsskovdistrikt.

Lemvig Museums Arkiv (LMA): Bjerg, P., Fabjerg (f. 1875, d. 1954), 1951. Erindringer. Kopi i Lemvig Museums arkiv

Lemvig Museums Arkiv (LMA): Fjordside, Asbjørn, 2013. Ungdomsskolen Klosterheden. Erindringer.

Lemvig Museums Arkiv (LMA): Larsen, Svend Dam, 2013. Statens arbejdstekniske ungdomsskole Klosterheden. Erindringer.

Lemvig Museums Arkiv (LMA): Petersen, Leo, København, 2013. Erindringer.

Lemvig Museums Arkiv (LMA): Interview med skovrider Poul Ravnsbæk, 04.06.2020, v. Mette Lund Andersen.

Lemvig Museums Arkiv (LMA): Interview med skovrider Thomas Borup Svendsen, juli 2013, v. Mette Lund Andersen.

Lemvig Museums Arkiv (LMA): Telefoninterviews med fire tidligere elever på Statens arbejdstekniske ungdomsskole Klosterheden, 2013, v. Mette Lund Andersen.

Lemvig Museums Arkiv (LMA): Interview med pensioneret skovrider Jens Handberg, 18.09.2001, v. Mette Lund Andersen.

WEBSIDER

Naturstyrelsen 2021: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/klosterheden/historie/ (02.02.2021).

Driftsplan for Klosterhedens Statsskovdistrikt 2002 – 2017, Naturstyrelsen: https://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Driftsplan20022017.pdf (02.02.2021).

PUBLICERET MATERIALE

Begtrup, G.: Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark, bd. 7, Nørrejylland, Kbh., 1812.

Bendix, B.: “Hans Carl von Carlowitz. Sylvicultura Oeconomica”, Stud. Mater. Ośr. Kult. Leśn., 13, 2014, 29-40.

Berntsen, A.: Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed, Kbh., 1656.

Borowy, I.: Defining Sustainable Development for our Common Future: A History of The World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission), New York: Routledge, 2014.

Boström, M.: “A Missing Pillar? Challenges in Theorizing and Practicing Social Sustainability: Introduction to the Special Issue”, Sustainability: Science, Practice and Policy, 8 (1), 2012, 3–14, doi: https://doi.org/10.1080/15487733.2012.11908080.

Byskov, S.: Dansk kystkultur under forandring. Kystlandskab, kulturhistorie og naturforvaltning i det 20. århundrede, Fiskeri- og Søfartsmuseets studieserie Vol. 23, 2007.

Damgaard, E.: Lemvig – en vestjysk verden 1800-1900, Lemvig: Lemvig Museum, 2019.

Damgaard, E., Thøstesen, M., Frandsen, L., Colding, H., Esbjerg, A. K. og Poulsen, B.: Gudum - sognet mellem hede og fjord, Gudum: Eget forlag, 1985.

Dreyer, C.: En liden Beskrivelse over Lemvig samt Skodborg og Vandfuld Herreder i Riber Stift, Viborg, 1795.

Ford, C.: “Nature, Culture and Conservation in France and Her Colonies 1840-1940”, Past & Present, 183, 2004, 173-198.

Fritzbøger, B.: Kulturskoven: Dansk skovbrug fra oldtid til nutid, København: Gyldendal, 2005.

Fritzbøger, B.: “State Forestry in Denmark from the Late Eighteenth to the Early Twenty-First Century”. I K. J. Ooesthoek og R. Hölzl (red.): Managing Northern Europe’s Forests: Histories from the Age of Improvement to the Age of Ecology, Berghahn Books, 2018, 166-200.

Giddings, B., Hopwood, B., og O’Brien, G.: “Environment, economy and society: Fitting them together into sustainable development”, Sustainable Development, 10 (4), 2002, 187–196, doi: https://doi.org/10.1002/sd.199.

Graugaard, E.: ”Jens Wad - frontkæmper i den vestjyske plantningssag”, Hardsyssels Årbog, 1998, 45-52.

Gruber, U.: “Deep Roots - A Conceptual History of 'Sustainable Development (Nachhaltigkeit)”, Discussion Papers / Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, 2, 2007.

Hald, I. C.: Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i oekonomisk Henseende, bd. 8, Ringkøbing Amt, Kbh., 1833.

Holden, E., Linnerud, K. og Banister, D.: “Sustainable Development: ‘Our Common Future’ Revisited”, Global Environmental Change 26, 2014, 130-139, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.04.006.

Hölzl, R.: “Historicizing Sustainability: German Scientific Forestry in the Eighteenth and Nineteenth Centuries”, Science as Culture, 19 (4), 2010, 431-460, doi: 10.1080/09505431.2010.519866.

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), United Nations Environment Program (UNDP) og World Wildlife Fund (WWF): World Conservation Strategy: living resource conservation for sustainable development, Gland, 1980.

Jakobsen, A. og Rubæk, K.: Arbejde Adler 1911-1981 - Jubilæum og historie, Roskilde: Arbejde Adlers forlag, 1981.

Jensen, C. R. og Langergaard, L. L.: “The Returning Butterflies: Social Entrepreneurs and Sustainability in Ecotourism”, Forskning og Forandring, 3 (2), 2020, 6–26, doi: https://doi.org/10.23865/fof.v3.2404

Lélé, S.: “Sustainable Development: A Critical Review”, World Development, 19 (6), 1991, 607-621.

McKusick, J. C.: “John Evelyn: The Forestry of Imagination”, English Faculty Publications, 17, 2013, doi: https://scholarworks.umt.edu/eng_pubs/17.

Mølgaard Nielsen, N.: Kulturbilleder fra vestjydske Egne, Lemvig: Eget forlag, 1950.

Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J. og Behrens, W.W: Grænser for vækst. En rapport til Romklubbens projekt vedrørende menneskehedens truede situation, København: Gyldendal, 1973.

Nielsen, J.: Hedens Grannelund. Statens plantageanlæg på de jyske heder. Herning: Poul Kristensens Forlag. 1988.

Nielsen, O.: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg-Vandfuld Herreder, Kbh., 1894.

Nislev, G.: ”Fire generationer på Gudum Kloster”, Hardsyssels Årbog, 12, 1978.

Nordblad, J.: “Time for Politics: How a Conceptual History of Forests Can Help us Politicize The Long Term”, European Journal of Social Theory, 20 (1), 2017, 164-182, doi: https://doi.org/10.1177/1368431016653241.

Olwig, K.: Hedens natur. Om natursyn og naturanvendelse gennem tiderne, Teknisk forlag A/S, 1986.

Pressemeddelelse fra Miljøministeriet, citeret i Politiken 17.07.2013.

Scott, J.: Seeing Like a State. How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, Yale University Press, 1998.

Sode-Madsen, H.: Ungdom uden arbejde. Ungdomsforanstaltninger i Danmark 1933-1950. Rigsarkivet, 1985.

United Nations Development Programme (UNDP): FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling: www.verdensmaalene.dk (december 2021).

Viborg, E.: Efterretning om Sandvexterne og deres Anvendelse til at dæmpe Sandflugten paa Vesterkanten af Jyland, Kbh., 1788.

Warde, P.: “The Invention of Sustainability”, Modern Intellectual History, 8 (1), 2011, 153–170.

World Commission on Environment and Development (WCED): Our Common Future. 1987: www.un-documents.net/our-common-future.pdf (februar 2021).

Wedel, L. M.: Indenlandske Rejse igjennem de betydeligste og skjønneste Egne af de danske Provindser, 1752-1827.

Downloads

Publiceret

2022-06-17

Citation/Eksport

Isager, L., Andersen, M. L., Knudsen, I. B., & Jesper Bækgård og Esben Graugaard. (2022). Klosterheden Plantage igennem 150 år: En overraskende historie om bæredygtighed. Temp - Tidsskrift for Historie, 12(24), 53–70. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/132959