Den sorte energi, byen og garderobeskabet

Forfattere

  • Sissel Bjerrum Fossat Odense Bys Museer

Nøgleord:

Bæredygtighed, energihistorie, tekstil, miljøhistorie

Resumé

Artiklen afsøger det, man kan kalde den sorte omstillings forbrug og produktion af beklædning. Tøjet er et uomgængeligt element i omstillingen til et samfund baseret på store mængder fossil energi, og artiklen åbner videre op for undersøgelser indenfor et vidt forgrenet felt med fokus på de kulturhistoriske baggrunde for klimakrisen. Det er en udvikling, som kan følges fra den britiske industri, som voksede sig stærk i en symbiose mellem mennesker, maskiner og fossil energi i voksende urbane samfund til efterkrigstidens eksplosive vækst i tøjforbruget i et sammenvævet globalt marked fra fibre til færdige beklædningsgenstande af nye knitrende kunststoffer. Det gøres forsøgsvis ved at kombinere naturvidenskabernes IPAT-ligning med teknologi, forbrugs- og byhistorie. Ligningen udtrykker, at miljøpåvirkning er produktet af befolkningens størrelse, velstand og teknologi. Styrken ved at inddrage ligningens tre led i en analyse er det helhedsblik, den tilbyder. Samtidig foreslår artiklen at berige miljøpåvirkningens historie med indsigter fra byhistorien, som peger på, at befolkning kan opfattes som en dynamisk størrelse, hvor tæthed og kulturel og social kommunikation mellem mennesker er en væsentlig brik i forståelsen af den sorte omstilling.

Forfatterbiografi

Sissel Bjerrum Fossat, Odense Bys Museer

Museumsinspektør

Referencer

PUBLICERET MATERIALE

Bettencourt, Luis og Geoffrey West: “A Unified Theory of Urban Living”, Nature, 467, 2010, 912-913.

Blomberg, Aage Fasmer: De magre år. Odense 1660-1700, Odense: Odense Kommune, 1980.

Boden, T.A., G. Marland, og R.J. Andres: Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO2 Emissions, Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy, Oak Ridge, Tenn., U.S.A., 2010, doi 10.3334/CDIAC/00001_V2010.

Boje, Per og Hans Chr. Johansen: ”Mekaniseringen af dansk tekstilindustri 1859-1914”, Erhvervshistorisk årbog, 1981, 52-72.

Buckley, Cheryl og Hazel Clark: “Conceptualizing Fashion in Everyday Lives”, Design Issues, 28 (4), 2012, 18-28.

Chertow, Marian R: “The IPAT Equation and Its Variants. Changing Views of Technology and Environmental Impact”, Journal of Industrial Ecology, 4 (4), 2001, 13-29, doi https://doi.org/10.1162/10881980052541927.

Christensen, Lars K.: ”Denmark: The Textile Industry and the Formation of Modern Industrial Relations”. I Lex Heerma van Voss, Els Hiemstra-Kuperus og Elise van Nederveen Merkerk (red.): The Ashgate Companion to the History of Textile Workers: 1650-2000, Surrey: Ashgate, 2010, 141-169.

Claudio, Luz: “Waste Couture: Environmental Impact of the Clothing Industry”, Environmental Health Perspectives, 115 (9), 2007, A449-A454, doi: https://doi.org/10.1289/ehp.115-a449.

Crutzen, Paul J. og Eugene F. Stoermer: ”The “Anthropocene””, IGBP Newsletter, 41, 2000, 17-18.

Danmarks Statistik: Danmarks Haandværk og Industri ifølge Tællingen den 12. juni 1906, 1908.

Danmarks Statistik: Danmarks Haandværk og Industri ifølge Tællingen den 26. maj 1914, 1914.

Ehrlich, Paul R. og John P. Holdren: “Impact of Population Growth Complacency concerning this component of man’s predicament is unjustified and counterproductive”, Science, 171, 1971, 1212-1217.

Ehrlich, Paul R. og Anne H. Ehrlich: “The Population Bomb Revisited”, The Electronic Journal of Sustainable Development, 1 (3), 2009, 63-71.

Fog, Bjarke: Prognose for engroshandelen med textilvarer i Danmark, udarbejdet for Foreningen af danske manufakturgrossister af Det økonomiske forskningsinstitut ved Handelshøjskolen i København, 1968.

Fossat, Sissel Bjerrum: “American Lessons in Mass Production and Mass Consumption. Danish Study Visits to the United States under the Marshall Plan’s Technical Assistance Programme”, Contemporary European History, 27 (4), 2018, 582–600, doi: https://doi.org/10.1017/S0960777318000450.

Friedlingstein m.fl.: “Global Carbon Budget 2020”, Earth Syst. Sci. Data, 12, 2020, 3269-3340, doi: https://doi.org/10.5194/essd-12-3269-2020.

Fritzbøger, Bo: ”Miljøhistorie – er der noget nyt under solen?”. I Fredrik Björk, Per Eliasson, Bo Fritzbøger (red.): Miljöhistoria över gränser, Malmö: Malmö Högskola, 2006, 16-52.

Fyens Stiftstidende: ”Stort byggeri i Odense efter fabrikssamarbejde”, 24.12.1967.

Fyens Stiftstidende: ”Tøjet syes i østlande”, 31.05.1974.

Gittins, L.: “Innovations in Textile Bleaching in Britain in the Eighteenth Century”, Business History Review, 53 (2), 1979, 194-204, doi: https://doi.org/10.2307/3115018.

Harnow, Henrik m.fl.: Industrisamfundets havne 1840-1970. Bygninger miljøer og bevaringsværdier på danske havne, Odense: Odense Bys Museer, 2008.

Holden, Constance: “Ehrlich versus Commoner: An Environmental Fallout”, Science, 177 (4045), 1972, 245-247, doi: 10.1126/science.177.4045.245.

Holm-Jensen, Kristine: Uld. Historien om den midtjyske tekstilindustri i det 20. århundrede, Herning: Forlaget Stout, 2018.

Hüsler, A.D. og D. Sornette: “Human Population and Atmospheric Carbon Dioxide Growth Dynamics: Diagnostics for the Future”, Eur. Phys. J. Special Topics, 223, 2014, 2065-2085, doi:10.1140/epjst/e2014-02250-7.

Jaeger, Gustav: Normal-Uldsystemet som Beskyttelse for Sundheden, København: Andreas Schous Forlag, 1885.

Jensen, Kristoffer: Beklædningsindustriens møde med globaliseringen. Brancheorganisationer og individuelle virksomheder under pres, perioden 1960-2000, Syddansk Universitetsforlag, 2013.

Johansen, Hans Chr.: Danmarks Historie bind 9, København: Gyldendal, 1985.

Kjærgaard, Thorkild: Den danske revolution 1500-1800. En økohistorisk tolkning, København, Gyldendal, 1991.

Klepp, Ingun Grimstad og Kirsi Laitala: “His Mother’s Dress: Growth in the Number of Clothes”. I Pål Stranbakken og Jukka Gronow (red.): The Consumer in Society, Oslo: Abstrakt Forlag, 2015.

Krag, Helge: ”Nogle aspekter af tekstilfarvningens historie”. I Ture Damhus m.fl. (red.): Kemi & Klæ’r. Tekstilkemi i historiske perspektiv, Dansk Selskab for Historisk Kemi, 2001, 21-37.

Larsen, Erik Hviid, Else Hoffmann, Michael S. Hedrick og Tobias Wang: “August Krogh’s Contribution to the Rise of Physiology during the First Half the 20th Century”, Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology, 256, 2021, 1-7, doi: https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2021.110931.

Larsen, Julie: The Historical Development of the Individual Consumption-Based Carbon Footprint, specialeafhandling, Department of Green Technology, SDU, 2021.

Lichscheidt, Bent: A/S Neckelmann 1957-1997, Silkeborg: Silkeborg Bogtryk, 1997.

Malm, Andreas: Fossil Capital, The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming, London: Verso, 2016.

Malm, Andreas: “The Origins of Fossil Capital: From Water to Steam in the British Cotton Industry”, Historical Materialism 21 (1), 2013, 15–68, doi: 10.1163/1569206X-12341279.

Marx, Karl: Capital, Volume One: A Critique of Political Economy, New York: Dover Publications, 2011

Maskell, Peter: “Towards a Knowledge-Based Theory of the Geographical Clusters”. I Stefano Breschi og Franco Malerba (red.): Clusters, Networks, and Innovation, Oxford: Oxford University Press 2007, 411-432.

Moran, Daniel m.fl.: “Carbon Footprints of 13 000 Cities”, Environmental Research Letters, 13 (6), 2018, 1-9, doi: https://doi.org/10.1088/1748-9326/aac72a.

Munasinghe, Prabod, Angela Druckman, D.G.K. Dissanayake: “A Systematic Review of the Life Cycle Inventory of Clothing”, Journal of Cleaner Production, 320, 2021, 1-19, doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128852.

Muthu, Subramanian Senthilkannan, Y. Li ∗, J.Y. Hu, P.Y. Mok: “Quantification of Environmental Impact and Ecological Sustainability for Textile Fibres”, Ecological Indicators, 13, 2012, 66-74, doi: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2011.05.008.

Nevell, Michael: “Power and Innovation: Excavating pre-1806 Steam Engines in the Manchester Area”, The International Journal for the History of Engineering & Technology, 88 (2), 2018, 204-224, doi: 10.1080/17581206.2019.1573949.

Nordisk Ministerråd: Prevention of Textile Waste Material Flows of Textiles in Three Nordic Countries and Suggestions on Policy Instruments, 2012.

Oldenziel, Ruth og Mikael Hård: Consumers, Tinkerers, Rebels. The People who Shaped Europe, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2018.

Palma, André de, Yorgos Papageorgiou: “About the Origin of Cities”, Journal of Economic Literature, 2017, 1-13, doi: 10.1016/j.jue.2019.01.006.

Palme, Anna: Recycling of Cotton Textiles: Characterization, Pretreatment, and Purification, Göteborg: Chalmers Tekniska Hogskola, 2017.

Pedersen, Mikkel Venborg: Luksus. Forbrug og kolonier i Danmark i det 18. århundrede, København: Museum Tusculanums Forlag, 2013.

Pfister, Christian (red.): Das 1950er Syndrom. Der Weg in die Konsumgesellschaft, Bern: Verlag Paul Haupt, 1996.

Pfister, Christian: “The “Syndrome” and the Transition from a Slow-Going to a Rapid Loss of Global Sustainability”. I Frank Uekoetter (red.): The Turning Points of Environmental History, Pittsburgh: University Pittsburgh Press, 2010, 90-118.

Pfister, Christian: “The Syndrome of the 1950s in Switzerland: Cheap Energy, Mass Consumption, and the Environment”. I Susan Strasser, Charles McGovern og Matthias Just: Getting and Spending. European and American Consumer Societies in the Twentieth Century, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Poulsen, Bo, og Rüdiger, Mogens: “1950s Syndrome and Danish Energy Consumption and Production”. In Finn Arler, Mogens Rüdiger, Karl Sperling, Kristian Høyer Toft og Bo Poulsen (red.): Ethics in Danish Energy Policy, Routledge studies in energy policy, 8, London: Routledge, 2020, doi: https://doi.org/10.4324/9781003008705-3.

Rich, Alisa L og Jay T Patel: “Carbon Disulfide (CS2) Mechanisms in Formation of Atmospheric Carbon Dioxide (CO2) Formation from Unconventional Shale Gas Extraction and Processing Operations and Global Climate Change”, Environmental Health Insights. 9 (Suppl 1), 2015, 35-39, doi: 10.4137/EHI.S15667.

Ritchie, Hannah og Max Roser: “CO₂ and Greenhouse Gas Emissions”, OurWorldInData.org. 2020.

Romes, Adam: “Fashion Forward? Reflections on the Environmental History of Style”, Environmental History, 23 (3), 2018, 545-566, doi: 10.1093/envhis/emy008.

Ruddiman, William F: “The Anthropocene”, Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 41, 45-68, 2013, doi: 10.1146/annurev-earth-050212-123944.

Schott, Dieter: “Energizing European Cities. From Wood Provision to Solar Panels – Providing Energy for Urban Demand, 1800-2000”, Tim Soens, Dieter Schott, Michael Toyka-Seid, Bert De Munck (red.): Urbanizing Nature, London: Routledge, 2019.

Sieferle, Rolf Peter: Der unterirdische Wald: Energiekrise und industrielle Revolution, Berlin: Landtverlag, 2021.

Smil, Vaclav: Energy and Civilization a history, Massachusetts: The MIT Press, 2017.

Sorrell, Steve: “Exploring Jevons’ Paradox”. I H. Herring m.fl. (red.): Energy Efficiency and Sustainable Consumption, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2009.

Toftgaard, Jens: ”Går og ser på vinduer. Vinduesudstillinger og moderne forbrug i danske byer 1870-1940”. I Kasper H. Andersen, Kristoffer Jensen og Mikkel Thelle (red): Forbrugets kulturhistorie. Butik, by og forbrugere efter 1660, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2017, 169-197.

Travis, Anthony S.: “Perkin’s Mauve: Ancestor of the Organic Chemical Industry”, Technology and Culture 31 (1), 1990, 51-82.

Trentmann, Frank: Empire of Things. How We Became a World of Consumers, from the 15th Century to the 21st, London: Penguin Books, 2017.

Tvede, B. og M. Tvede.: Textilfibrenes materiallære, København: Teknologisk Institut, 1958.

Tønsberg, Jeppe: Brede Klædefabrik, Århus: Erhvervsarkivets Forskningsfond, 2004.

Udenrigsministeriet: Amerikansk beklædningsindustri, København, 1951.

Veblen, Thorstein: The Theory of the Leisure Class, London: Unwin Books, 1970 [1899].

Vries, de Jan: The Industrious Revolution: Consumer Behavior and the Household Economy, 1650 to the Present, Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Waters, Colin N. m.fl.: ”Global Boundary Stratotype Section and Point (GSSP) for the Anthropocene Series: Where and How to Look for Potential Candidates”, Earth-Science Reviews, 178, 2018, 379-429, doi: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2017.12.016.

Wiedenhofer, Dominik, Barbara Smetschka, Lewis Akenji, Mikko Jalas og Helmut Haber: “Household Time Use, Carbon Footprints, and Urban Form: A Review of the Potential Contributions of Everyday Living to the 1.5 °C Climate Target”, Current Opinion in Environmental Sustainability, 30, 2018, 7–17, doi: https://doi.org/10.1016/j.cosust.2018.02.007.

Willerslev, Richard: ”Den danske tekstilindustris udviklingsforløb 1730-1960”. I Helge Bjørn og E. Zinglersen, Zinklar (red.): De danske tekstilerhverv, bind 1, København: Forlaget Liber, 1956.

Wolff, Klaus H.: “Textile Bleaching and the Birth of the Chemical Industry”, Business History Review, 48(2), 1974, 143 – 163, doi: https://doi.org/10.2307/3112839.

Publiceret

2022-06-17

Citation/Eksport

Fossat, S. B. (2022). Den sorte energi, byen og garderobeskabet. Temp - Tidsskrift for Historie, 12(24), 30–52. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/132958