Tiltrækning og bæredygtighed

Forfattere

  • Mogens Rüdiger Aalborg Universitet

Nøgleord:

Tiltrækning, bæredygtighed, grøn omstilling, entropi, resiliens

Resumé

Med afsæt i Richard Hamiltons collage Just What Is It That Makes Today’s Homes So Different, So Appealing? (1956)diskuterer jeg den fossile kulturs erobring af hverdagen i det moderne hjem, hvordan den fossile kultur tog form, og hvorfor den nye livsstil var tiltrækkende. Den fossile kultur indebar en forbedring af det gode liv i form af velfærd og velvære og i form af en frisættelse af individet. Men den fossile kultur var ikke bæredygtig. Den var upassende. Spørgsmålet er så, hvilke udfordringer den tiltrækkende, men upassende livsstil påfører den grønne omstilling, når dagligdagen i hjemmet skal gøres bæredygtigt og passende? Artiklens vigtigste begreber er bæredygtighed, entropi, resiliens og tiltrækning. Dertil er termen sammenfiltringer gennemgående for at indfange det komplekse forhold mellem menneske og ting, mellem det materielle og det immaterielle som energi.

Grundlæggende er artiklen et plædoyer for en kulturhistorisk vinkel på bæredygtighed og et bud på, hvad vi kan lære af omstillingen til den fossile kultur gennembrud i hverdagen, og hvilke udfordringer den rejser i forhold til den grønne omstilling. Endelig er den et forsøg på at pille lidt ved den konventionelle artikelform.

Forfatterbiografi

Mogens Rüdiger, Aalborg Universitet

Dr.phil., energihistoriker

Referencer

Upubliceret materiale

Ugens Gallup: "Langt de fleste foretrækker at bo i eget hus", 28. marts 1964: https://webtest.kantargallup.dk/storage/reports/October2019/HrxzMnRG6uWKbWwBj33A.pdf.

Publiceret materiale

Ackermann, Marsha E.: Cool Comfort. America’s Romance Wirh Air-Conditioning, Washington: Smithsonian Institution Press, 2002.

Bech-Danielsen, Claus: Moderne arkitektur – hva’ er meningen? Aarhus: Systime 2004.

Bech-Danielsen, Claus, Mechlenborg, Mette og Stender, Marie: Velkommen hjem. Tendenser i dansk boligarkitektur, København: Politikens Forlag 2018.

Brantz, Dorothee & Sharma, Avi: “Contesting Resilience. Negotiating Shared Urban Futures”. I Brantz, D. & Sharma, A. (red.): Urban Resilience in a Global Context. Actors, Narratives, Temporalities, Bielefeld: transcript 2020, 11-32.

Buhl, Ole: ”Status over etagehuset, mens det endnu er i støbeskeen”. I Arkitekten U, 1948, 2-8.

Cavert, William M.: The Smoke of London. Energy and Environment in the Early Modern City, Cambridge: Cambridge UP.

Chappells, Heather & Trentmann, Frank: “Disruption in and Across Time”. I Shove, E., Trentmann, F. (red.): Infrastructures in Practice. The Dynamics of Demand in Networked Societies, London: Routledge 2019, 197-209.

Christiansen, Niels Finn: ”Velfærd svøbt i beton – arkitekter, boliger og familieliv i velfærdsstatens storhedstid”. I Christiansen, N.F., Kvist, J. Kærgård, N. og Petersen, K. (red.): På kryds og tværs i velfærdsstatens univers. Festskrift til Jørn Henrik Petersen, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2014, 53-70.

Daggett, Cara N.: The Birth of Energy. Fossil Fuels, Thermodynamics & the Politics of Work, Durham & London: Duke UP

Danmarks Statistik: Statistisk Årbog, diverse årgange.

Danmarks Statistik: 65 år i tal, København 2014: https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=19228&sid=65aarital

De Coninck-Smith, Ning og Rüdiger, Mogens: ”Typehus, energi og familieliv”. I Christiansen, N.F., Jacobsen, K. og Rüdiger, M. (red.): Ole Lange – fra kætter til koryfæ, København: Gyldendal 2007, 196-216, 269-271, 282-285.

Duany, Andres, Elizabeth Plater-Zyberk og Jeff Speck (2000): Suburban Nation. The Rise of Sprawl and the Decline of the American Dream, New York: North Point Press.

Floris, Lene (red.): København 1950’erne. Københavnernes historie fortalt i billeder. København: Turbine, 2019

Floris, Lene (red.): København 1960’erne. Københavnernes historie fortalt i billeder. København: Turbine, 2020.

Foersom, Signe og Wallengren, Cecilie: Plasten og danskerne, København: GCI Mannov, 2007.

Gerber, Sophie: Küche, Kühlschrank, Kilowatt. Zur Geschichte des privatens Energiekonsums in Deutschland, 1945-1990, Bielefeld: transcript Verlag 2014.

Graeme Gooday (2008): Domesticating Electricity: Technology, Uncertainty and Gender, 1880-1914, London: Pickering og Chatto.

Gram-Hanssen, Kirsten og Bech-Danielsen, Claus: “House, Home and Identity from a Consumption Perspective”, Housing, Theory and Society 21:1, 2004, 17-26, doi: https://doi.org/10.1080/14036090410025816.

Hamilton, Richard: “Exteriors, Interiors, Objects, People”. I exhibition catalogue, Kunstmuseum Winterthur, Kestner-Gesellschaft Hannover and IVAM, Centre Julio Gonzalez. Valencia 1990: https://www.tate.org.uk/art/artworks/hamilton-just-what-was-it-that-made-yesterdays-homes-so-different-so-appealing-upgrade-p20271.

Hamilton, Richard: Word and Image: Prints 1963-2007. London: Alan Cristea Gallery 2014.

Hansen, Anders Rhiger, Gram-Hanssen, Kirsten og Knudsen, Henrik N.: “How Building Design and Technologies Influence Heat-Related Habits”, Building Research and Information 46:1, 2018, 83-98, doi: https://doi.org/10.1080/09613218.2017.1335477.

Hayden, Dolores: Redesigning the American Dream. The Future of Housing, Work, and Family Life, New York: W.W.Norton & Company 1973.

Henderson, James: The Energy Transition: Key Challenges for Incumbent and New Players in the Global Energy System, OIES Paper: ET:01, Oxford: The Oxford Institute for Energy Studies September 2021.

Hinds, Hilary: A Cultural History of Twin Beds, Bloomsbury Academic 2019

Hughes, Robert: The Shock of the New. Art and the Century of Change, London: Thames and Hudson 1993.

Høghøj, Mikkel: Between Utopia and Dystopia. A Social-Cultural History of Modernist Mass Housing in Denmark, c. 1945-1985, Aarhus Universitet, ph.d.-afhandling, 2019.

Ihde, Don: Bodies in Technology, Minneapolis, London: University of Minnesota Press 2002.

Jack, Tullia og Ivanova, Diana: “Small is Beautiful? Stories of Carbon Footprints, Socio-Demographic Trends and Small Households in Denmark”, Energy Research & Social Science 78, 2021, doi: https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102130.

Jones, Jonathan: “My Richard Hamilton”. I Richard Hamilton – Word and Image: Prints 1963-2007, udg. af Alan Cristea Gallery, London 2013, 10-13.

Katz, Dada’s Mama: "Richard Hamilton’s Queer Pop", Art History, Vol 35 (2) 2012, 336-353, doi: https://doi.org/10.1111/j.1467-8365.2011.00889.x

Lefebvre, Henri og Régulier, Caterine: “The Rhytmanalytical Project”. I Lefebvre, H: Rhytmanalysis: Space, Time, and Everyday Life, London: Continuum 2004, 71-84.

Leer Sørensen, Leif: Edvard Heiberg og dansk funktionalisme – en arkitekt og hans samtid, København: Arkitektens Forlag 2000.

Lie, Merete og Sørensen, Knut H.: Making Technology Our Own? Domesticating Technology into Everyday Life, Oslo: Scandinavian UP 1996.

Lifset, Robert: “Energy Conservation in America: The Case of New York”. I Rüdiger, M. (red.): The Culture of Energy, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing 2008, 158-166.

Lifset, Robert: “Environmentalism and the Electrical Energy Crisis”. I Lifset, R. (red.): American Energy Policy in the 1970s, Norman: University of Oklahoma Press, 2014, 283-301.

Lind, Olaf og Møller, Jonas: Alle tiders parcelhuse 1860-1912, København: Gyldendal 2014.

Livingstone, Marco: Pop Art. A Continuing History, Thames and Hudson 1990.

Loehlin, Jennifer A.: From Rugs to Riches: Housework, Consumption and Modernity in Germany, Oxford: Berg, 1999.

Malm, Andreas: Fossil Capital. The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming, London & New York: Verso, 2016.

Mechlenborg, Mette: ”Hjemme i globaliseringen”, Dansk Sociologi, 4, 2007, 71-85, doi: https://doi.org/10.22439/dansoc.v18i4.2302

Mechlenborg, Mette: Home is Where the Entertainment Is - https://boligforskning.dk/sites/default/files/Mette.Funcity,eng,okt06pub07.doc.als_.doc.

Meen, Geoffrey, Gibb, Kenneth, Leishman, Chris og Nygaard, Christian A.: Housing Economics. A Historical Approach, London: Palgrave 2016.

Miller, Daniel: “The Humility of Objects”. I Miller, Daniel: Material Culture and Mass Consumption, Oxford 1987, 85-108.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: Fremtidens parcelhuskvarter. Forudsætninger, krav og behov, København 2013: https://byfornyelsesdatabasen.dk/file/562401/dok.pdf.

Nye, David E.: Consuming Power. A Social History of American Energies, Cambridge: The MIT Press 2001.

Nye, David E.: When the Lights Went Out. A History of Blackouts in America, Cambridge: The MIT Press 2010.

O’Dell, Tom: Culture Unbound. Americanization and Everyday Life in Sweden, Lund: Nordic Academic Press 1997.

Olesen, Bodil og Thorndal, Jytte: Da danske hjem blev elektriske, Aarhus: Kvindemuseets Forlag, 2004.

Petersen, Lise Ring: Storbyens billeder. Fra industrialisme til informationsalder, København: Museum Tusculanum Forlag, 2002.

Pfister, Christian: “The ‘1950s Syndrome’ and the Transition from a Slow-Going to a Rapid Loss of Global Sustainability”. I Uekötter Frank (red): The Turning Points of Environmental History, Pittsburgh: Pittsburgh UP, 2010, 90-118, doi: https://doi-org.zorac.aub.aau.dk/10.2307/j.ctt5hjsg1.10.

Poulsen, Bo og Rüdiger, Mogens: “The 1950s Syndrome and Danish Energy Consumption and Production”. I Arler, F., Rüdiger, M., Sperling, K., Toft, K.H. & Poulsen, B. (red.): Ethics in Danish Energy Policy, London: Routledge 2020, 39-51.

Rüdiger, Mogens: “The 1973 Oil Crisis and the Designing of a Danish Energy Policy”, Historical Social Research vol. 39,4, 2014, doi: 10.12759/hsr.39.2014.4.94-112.

Rüdiger, Mogens: Oliekrisen, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2019.

Rüdiger, Mogens: “The Breakthrough of the 21 Degrees Culture in Denmark. Undoing and Doing Gender in Danish Home Making after 1945”, Journal of Energy History / Revue d’histoire de l’énergie, 6, 2021. Special issue: Home and Hearth. Gender and Energies within Domestic Space, 19th.-21st C: energyhistory.eu/en/node/270.

Short, John R.: Housing in Britain. The Post-War Experience, London: Methuen 1982.

Shove, E., Trentmann, F. & Watson, M.: “Introduction – Infrastructure in Practice: The Evolution of Demand in Networked Societies”. I Shove, E., Trentmann, F. (red.): Infrastructures in Practice. The Dynamics of Demand in Networked Societies, London: Routledge 2019, 3-9.

Simonsen, Dorthe G. og Vyff, Iben: ”Amerika og det gode liv. Materiel kultur i Skandinavien i 1950’erne og 1960’erne”. I Simonsen, D.G. Og Vyff, I. (red.): Amerika og det gode liv, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2011, 7-17.

Simonsen Dorthe G. og Mordhorst, Camilla: ”Materialiseringer. Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse”. I Simonsen D.G. og Mordhorst, C. (red): Materialiseringer. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2009, 9-38.

Slagmark – Tidsskrift for idéhistorie, no. 73, 2016 (temanummer om resiliens).

Smil, V.: Energy Transitions. History, Requirements, Prospects, Santa Barbara: Praeger 2010.

Smith, Graham: "Richard Hamilton’s Just what is it that makes today’s home so different, so appealing?", Notes in the History of Art, 9, 4, 1990, 30-34.

Strunz, S.: “The German Energy Transition as a Regime Shift”, Ecological Economics, 100, 2014, 150-158, doi: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2014.01.019

Syson, Damon: "'This is Tomorrow (2010)' exhibition", London. Wallpaper*: https://www.wallpaper.com/art/this-is-tomorrow-2010-exhibition-london

Sørensen, Nils Arne: ”Det amerikanske forbillede?”. I Sørensen, N.A. (red.): Det amerikanske forbillede? 1920-1970, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2011, 7-17.

Thelle, Mikkel: ”Stofskifte under tryk. Vandets infrastruktur og rum i København”, Temp – tidsskrift for historie, 18, 2019, 79-96.

Tomlinson, John: Globalization and Culture, Chicago: University of Chicago Press, 1999.

Trentmann, Frank: Empire of Things. How We Became a World of Consumers from the 15th Century to the 21st, Penguin 2017.

Walker, B.; Holling, C.S.; Carpenter, S.; Kinzig, A.: “Resilience, Adaptability and Transformability in Social-Ecological Systems”, Ecology and Society, 9, 2, 5, 2004, doi: 10.5751/ES-00650-090205

Ward, Douglas B.: “The Geography of the Ladies' Home Journal: An Analysis of a Magazine's Audience, 1911-55”, Journalism History, 34, 1, 2008, doi: https://doi.org/10.1080/00947679.2008.12062751

Warde, Paul: The Invention of Sustainability. Nature and Destiny, c. 1500-1870, Cambridge: Cambridge UP, 2018.

Wrigley, E.A.: Energy and the English Industrial Revolution, Cambridge: Cambridge UP 2010.

Zachmann, Karin: “How Energy Connects Politics, Technologies and Cultures”. I Zachmann, K. & Möllers, N. (red): Past and Present Energy Societies. How Energy Connects Politics, Technologies and Cultures, Bielefeld: transcript Verlag 2012, 7-41.

Publiceret

2022-06-17 — Opdateret d. 2022-06-17

Versioner

Citation/Eksport

Rüdiger, M. (2022). Tiltrækning og bæredygtighed. Temp - Tidsskrift for Historie, 12(24), 13–29. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/132956