TINGENES DANMARKSHISTORIE

EN KOMMENTAR FRA BINDESTREGSHISTORIELAND

Forfattere

  • Louise Karlskov Skyggebjerg Copenhagen Business School

Nøgleord:

Danmarkshistorie, Debat, Bindestregshistorie, Tingshistorie

Resumé

Til lykke med den nye En danmarkshistorie til forfatterne. Havde dette været en anmeldelse, ville den overvejende have været positiv. Der er mange gode elemen- ter i bogen og de tilhørende ilm, og man kan altid diskutere valg og fravalg. Når et så begivenhedsrigt århundrede som 1814-1914 koges ned til 50 sider, må der unægtelig hugges en hæl og klippes en tå. Og man må måske bare leve med, at mange af de ting, der i det århundrede forandrede danskernes hverdag grund- læggende, ikke nævnes eller blot suser forbi i en bisætning. For redaktørerne har valgt, at bogen skal være ”historien om udviklingen af den politiske enhed Danmark” med vægt på ”præsentation af landets geografiske område, internationale relationer, politiske forhold, og hvad man kan kalde kulturhistorie”. Man vil skildre ”Danmarks udvikling snarere end danskernes”. (...)

Forfatterbiografi

Louise Karlskov Skyggebjerg, Copenhagen Business School

Postdoc

Referencer

PUBLICERET MATERIALE

Bauer, Adolf: Papiralderen, Kjøbenhavn: Thieles Bogtrykkeri, 1880, doi: 10.48563/dtu- 0000260.

Bøving-Petersen, J.O., T. Leth, og Theodor Weden: Beretning afgivet af Udvalget mod Forurening af Fiskevandet, 1907.

Busch, Lawrence: Standards. Recipes for Reality, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2011. LeCain, Timothy J.: The Matter of History. How Things Create the Past, Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

Meadows, Donella H., Dennis L. Meadows, Jørgen Randers og William W. Behrens: The Limits to Growth. A Report for The Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind, New York: Universe Books, 1972.

Morgan, Mary S. 2001: “Making Measuring Instruments”. I Klein, Judy L. og Mary S. Morgan (red.): The Age of Economic Measurement. Annual Supplement to Volume 33. History of Political Economy, Durham: Duke University Press, 235-51.

Olesen, Thorsten Borring og Bjørn Poulsen (red.): En danmarkshistorie. Fra middelalder til nutid, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2021.

Olsen, Bjørnar. 2003: “Material Culture After Text: Re-Membering Things”, Norwegian Archaeological Review 36 (2), 2003, 87-104, doi: 10.1080/00293650310000650.

Porter, Theodore M.: The Rise of Statistical Thinking 1820-1900, Princeton: Princeton University Press, 1986

Porter, Theodore M.: Trust in Numbers. The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life, Princeton: Princeton University Press, 1995.

Skyggebjerg, Louise Karlskov og Laila Zwisler: “Talende ting og tavs viden”. I Kallenbach, Ulla, So

Publiceret

2022-01-03

Citation/Eksport

Skyggebjerg, L. K. (2022). TINGENES DANMARKSHISTORIE: EN KOMMENTAR FRA BINDESTREGSHISTORIELAND. Temp - Tidsskrift for Historie, 12(23), 218–222. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/130093

Nummer

Sektion

Debat og anmeldelser