SOLIDARITET MED ANDRE ’ANDRE’

LIVSHISTORISKE VEJE IND I POLITISK AKTIVISME PÅ DEN DANSKE VENSTREFLØJ, 1960-1990

Forfattere

  • Jepser Jørgensen ARBEJDERMUSEET & ARBEJDERBEVÆGELSENS BIBLIOTEK OG ARKIV

Nøgleord:

Venstrefløjshistorikere, Politisk aktivisme, Interviews

Resumé

Artiklen er forankret i projektet Protest! – et samarbejde mellem Arbejdermuseet og Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Gennem forskning, udstilling og undervisning undersøger projektet brud, kontinuitet og variation i politisk aktivisme på den danske venstrefløj i perioden 1960-2020. Det primære empiriske grundlag er nye interviews med 15 nutidige aktivister og 15 historiske aktivister fra Vietnam-, Anti-apartheid- og miljøbevægelsen. Et centralt spørgsmål er, hvorfor og hvordan mennesker blev aktivister. For at forklare det analyserer denne artikel livshistoriske veje til politisk aktivisme og identificere ligheder i aktivisternes familiebaggrunde, transformative udlandsrejser og møder med andre ’andre’, men også variation i personlige baggrunde og motivationer.

Forfatterbiografi

Jepser Jørgensen, ARBEJDERMUSEET & ARBEJDERBEVÆGELSENS BIBLIOTEK OG ARKIV

ARKIVAR,

ARBEJDERMUSEET & ARBEJDERBEVÆGELSENS BIBLIOTEK OG ARKIV

Referencer

Upubliceret materiale

Carl Madsens arkiv, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA).

Publiceret materiale

Bak, Sofie Lene (red.): Oral History i Danmark, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2016

Beck, Ulrich: "Subpolitics", Organization & Environment 10 (1), 1997, 52-65, doi: 10.1177/0921810697101008.

Beck, Ulrich: Magt og modmagt i den globale tidsalder, København: Hans Reitzels Forlag, 2006.

Bennett, W. Lance and Alexandra Segerberg.: "The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics", Information, Communication & Society, 15 (5), 2012, 739-768, doi: 10.1080/1369118X.2012.670661.

Bille, Lars: "Den danske partimodels forfald?". I L. Bille og Jørgen Elklit (red.), Partiernes medlemmer, Magtudredningen, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2003, 9-27.

Bjerregaard, Karen Steller: “Et undertrykt folk har altid ret”. Solidaritet med den 3. verden i 1960’erne og 1970’ernes Danmark, ph.d.-afhandling, Roskilde Universitet, 2010.

Borre, Ole: "Old and New Politics in Denmark", Scandinavian Political Studies 18 (3), 1995, 187-205, doi: 10.1111/j.1467-9477.1995.tb00161.x.

Bosi, Lonrenzo: "Explaining Pathways to Armed Activism in the Provinsional Irish Republican Army, 1969-1972", Social Science History 36 (3), 2012, 347-390, doi: 10.1017/S014555320001186X.

Bryld, Claus og Anette Warring: Besættelsestiden som kollektiv erindring, Roskilde Universitetsforlag, 1998.

Clifford, Rebecca, Robert Gildea, and James Mark: "Awakenings". I R. Gildea, J. Mark, and A. Warring: Europe’s 1968. Voices of Revolt, Oxford: Oxford University, 2013, 21-45, doi: 10.1093/acprof:oso/9780199587513.003.0002.

Cole, Ardra L. and J. Gary Knowles (red.): Lives in Context: The Art of Life History Research, Lanham: AltaMira Press, 2001, doi: 10.1891/1062-8061.13.1.230.

Davis, Belinda: "A Whole World Opening Up. Transcultural Contact, Difference, and the Politicization of “New Left” Activists". I B. Davis m.fl. (red.): Changing the World, Changing Oneself. Political Protest and Collective Identities in West Germany and the U.S. in the 1960s and 1970s, New York: Berghan Books, 2010, 255-273.

Featherstone, David: Solidarity. Hidden Histories and Geographies of Internationalism, London: Zed Books, 2012.

Fillieule, Olivier and Eric Neveu (red.): Activist Forever? Long-Term Impacts of Political Activism, Cambridge: Cambridge University Press, 2019, doi: 10.1017/9781108690928.

Geertz, Cliffort: "Thick Description. Toward an Interpretive Theory of Culture". I C. Geertz (red.): The Interpretation of Cultures. Selected Essays. New York: Basic Books, 1973, 3-30.

Giddens, Anthony: Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age, Cambridge: Polity, 1991.

Gildea, Robert, James Mark, and Anette Warring: Europe’s 1968. Voices of Revolt, Oxford: Oxford University Press, 2013, doi: 10.1093/acprof:oso/9780199587513.001.0001.

Godbolt, James, Chris Holmsted Larsen, and Søren Hein Rasmussen: "The Vietnam War. The Danish and Norwegian Experience 1964-1975", Scandinavian Journal of History, 33 (4), 2009, 395-416, doi: 10.1080/03468750802305267.

Gundelach, Peter: Sociale bevægelser og samfundsændringer. Nye sociale grupperinger og deres organisationsformer ved overgangen til ændrede samfundstyper, Aarhus: Politica, 1988.

Hein Rasmussen, Søren: Sære alliancer. Politiske bevægelser i efterkrigstidens Danmark, Odense: Odense Universitetsforlag, 1997.

Holmsted Larsen, Chris: Tiden arbejder for os. DKP og Vietnamkrigen, København: Multivers, 2007.

Hughes, Celia: "Narratives of Radical Lives. The Roots of 1960s Activism and the Making of the British Left". I Evan Smith and Matthew Worley (red.): Against the Grain. The British far left from 1956, Manchester: Manchester University Press, 2014, 62-79, doi: 10.7765/9781847799234.00010.

Hughes, Celia Penelope: The Socio-Cultural Milieux of the Left in Post-War Britain, ph.d.-afhandling, University of Warwick, 2011.

Janesick, Valerie J.: "Oral History, Life History, and Biography". I Audrey A. Trainor and Elizabeth Graue (red.): Reviewing Qualitative Research in the Social Sciences, New York: Routledge, 2013, 151-165.

Jasper, James M.: The Art of Moral Protest, Chicago: University of Chicago Press, 1997.

Jørgensen, Jesper: "Partiets grå eminence? Ib Nørlund og de interne magtkampe i DKP i 1970’erne", Årbog 2009, København: Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, 2010, 81-107.

Jørgensen, Jesper: "'October’ as a Marker of Radicalisation: Commemorations of the October Revolution in Denmark during the Cold War Period", Twentieth Century Communism 13, 2017, 41-66, doi: 10.3898/175864317822165040.

Kaplan, Judy and Lin Shapiro (red.): Red Diapers: Growing Up in the Communist Left, Urbana: University of Illinois Press, 1998

Kvale, Steinar og Svend Brinkmann: Interview. Introduktion til et håndværk, København: Hans Reitzels Forlag, 2009.

Lassen, Morten: Kuppet i Chile – og den danske venstrefløj, København: Informations Forlag, 2015.

Lindekilde, Lasse og Thomas Olesen: Politisk protest: Dynamikker, forklaringer og konsekvenser, København: Hans Reitzels Forlag, 2015.

Meyer, David S. and Sidney Tarrow: The Social Movement Society, Lanham: Rowman and Littlefield, 1998.

Mikkelsen, Flemming, Knut Kjeldstadli, and Stefan Nyzell (red.): Popular Struggle and Democracy in Scandinavia, 1700-Present, London: Palgrave Macmillan, 2017 doi: 10.1057/978-1-137-57855-6.

Morgenstierne, Christopher Munthe: Denmark and National Liberation in Southern Africa. A Flexible Response, Uppsala: Nordic Africa Institute, 2003.

Møller, Morten, Niels Erik Rosenfeldt og Jesper Jørgensen: Den røde underverden. Hemmelig kommunistisk virksomhed i Skandinavien mellem to verdenskrige, København: Gyldendal, 2019.

Nielsen, Henrik Kaare: Demokrati i bevægelse, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 1991.

Nielsen, Morten m.fl. (red.): Aktivister mod Apartheid – dansk solidaritet med Sydafrika, København: Sydafrika Kontakt, 2004.

Nordentoft, John og Søren Hein Rasmussen: Kampagnen mod Atomvåben og Vietnambevægelsen 1960-1972, Odense: Odense Universitetsforlag, 1991.

Oseka, Piotr, Polymeris Voglis, and Anna von der Goltz: "Families". I R. Gildea, J. Mark, and A, Warring: Europe’s 1968. Voices of Revolt, Oxford: Oxford University, 2013, 46-71, doi: 10.1093/acprof:oso/9780199587513.003.0003.

PET-kommissionens beretning, bd. 9. PET’s overvågning af den antiimperialistiske venstrefløj 1945-1989, København: PET-kommissionen, 2009.

PET-kommissionens beretning, bd. 10. PET’s overvågning af protestbevægelser 1945-1989, København: PET-kommissionen, 2009.

Polletta, Francesca: It Was Like a Fever. Storytelling in Protest and Politics, Chicago: University of Chicago Press, 2006, doi: 10.7208/chicago/9780226673776.001.0001.

Rosanvallon, Pierre: Counter-Democracy: Politics in an Age of Distrust, New York: Cambridge University Press, 2008, doi: 10.1017/CBO9780511755835.

Slobodian, Quinn: "Guerilla Mothers and Distant Doubles. West German Feminists Look at China and Vietnam, 1968-1982", Zeithistorische Forschungen 12, 2015, 1-27, doi: 10.14765/zzf.dok-1461.

Thing, Morten: Kommunismens kultur. DKP og de intellektuelle 1918-1960, bd. 1-2, København: Tiderne skifter, 1993.

Thing, Morten: Min egen historie, København: Nemos Bibliotek, 2017.

Thompson, Paul: "Family Myths, Models and Denials in the Shaping of Individual Life Paths". I Daniel Bertaux and Paul Thompson (red): International Year Book of Oral History and Life Stories. Between Generations, Family Myths, Models and Memories, bd. 2, Oxford: Oxford University Press, 1993, 14-37.

Touraine, A.: The Voice and the Eye. An Analysis of Social Movements, Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

Vietnam-Solidaritet, 1972.

Yang, Goubin: The Red Guard Generation and Political Activism in China, New York: Columbia University Press, 2017, doi: 10.7312/yang14964.

Øvig Knudsen, Peter: BZ. Du har ikke en chance – tag den! Et familiedrama, København: Gyldendal, 2016.

Downloads

Publiceret

2022-01-03

Citation/Eksport

Jørgensen, J. (2022). SOLIDARITET MED ANDRE ’ANDRE’: LIVSHISTORISKE VEJE IND I POLITISK AKTIVISME PÅ DEN DANSKE VENSTREFLØJ, 1960-1990. Temp - Tidsskrift for Historie, 12(23), 128–148. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/130085

Nummer

Sektion

Artikler