MANDLIG SKØNHED

DE FØRSTE DANSKE SKØNHEDSKONKURRENCER

Forfattere

  • Hans Bonde Københavns Universitet

Nøgleord:

Mandlig, Skønhed, Skønhedskonkurrencer, Maskulinitet

Resumé

I perioden efter år 1900 er det endnu ikke ganske klart, hvem der i den tidlige modernitet skulle etablere sig som det smukke køn. De danske skønhedskonkurrencer for mænd, der startede i 1902, var udtryk for en stærk maskulin æstetisk bølge, der dog sluttede brat i 1917. I pressen var der blandede følelser over for skønhedskonkurrencerne. På den ene side blev de anset for pirrende og nybrydende, på den anden side blev de anset for vovede og mest af alt i pagt med dyrskuer med manden som det udstillede dyr. Som det erotiserede køn kunne danske kvinder omkring år 1900 endnu ikke stille sig nøgne op på en scene, mens mænd kunne fremstå mere neutralt som et neoklassicistisk forsøg på at fremvise en ”smuk Legemsbygning” i pagt med både kunst og lægevidenskab. Der var i skønhedskonkurrencerne en indbygget konflikt mellem på den ene side en kampberedt maskulinitet og på den anden side en spejling i eget billede og i andres blikke, som ellers mere og mere blev tillagt kvindekønnet. Derudover har Første Verdenskrig sandsynligvis befordret en mandetype, der var mindre optaget af kropspleje og mere optaget af nationspleje, og hvor kroppen følgeligt om nødvendigt måtte ofres.

Forfatterbiografi

Hans Bonde, Københavns Universitet

PROFESSOR, PH.D. OG DR.PHIL. INSTITUT FOR IDRÆT OG ERNÆRING KØBENHAVNS UNIVERSITET

Referencer

UPUBLICERET MATERIALE

Det kongelige Bibliotek, Håndskriftsamlingen, NSA, 8-A00046, acc1959/81, J.P. Müller, ”40 Aars Elskovsbreve, Misse og Jørgen, JPM”, Marie til Jørgen, 19. september, 1903.

PUBLICERET MATERIALE

Adresseavisen, 19. september 1904.

Athletik-Bladet, 23. september 1903 og 9. oktober 1903.

Beck, H.: Når mænd mødes, Homoseksualiteten og de homoseksuelle, København: SAGA Egmont, 1987.

Berger, John: Ways of Seeing, London: British Broadcasting Corporation and Penguin Books, 1973.

Berlingske Tidende, 22. september 1903 og 3. juni 1910.

Bonde, Hans: ”Den hurtige mand - mandsidealer i den tidlige danske sportsbevægelse”, Historisk Tidsskrift, 88(1), 1988, 18-60.

Bonde, Hans: “From Hygiene to Salvation: I.P. Müller, International Advocate of Gymnastics”, International Journal of the History of Sport, 26(10), 2009, 1357-1375. https://doi.org/10.1080/09523360903057435.

Bonde, Hans: Sundhedsapostlen J.P. Müller, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2020. Bonde, Hans: “The Time and Speed Ideology: 19th Century Industrialisation and Sport”, The International Journal of the History of Sport, 26(10), 2009, 1315-1334, doi: https://doi.org/10.1080/09523360903057419.

Bornholms Social-Demokrat, 3. august 1926.

Callen, Anthea: Looking at Men: Art, Anatomy and the Modern Male Body, New Haven: Yale University Press, 2018, doi: 10.29411/ncam.2019.18.2.10.

Chapman, David L.: Sandow the Magni�icent, Urbana: University of Illinois Press, 1994. Clarke, Kenneth: The Nude, New York: Pantheon Books, 1956.

Crowther, B.: “Male ‘Beauty’ Contests in Greece: The Euandria and Euexia”, L’Antiquité Classique Année, 54, 1985, 285-291.

Dagens Nyheder, 20. september 1904.

Davis, Steven L. og Maglina Lubovich: Hunks, Hotties, and Pretty Boys: Twentieth-Century Representations of Male Beauty, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2008.

Deslandes, Paul R.: “The Male Body, Beauty and Aesthetics in Modern British Culture”, Histo- ry Compass, 8 (10), 1191-1208, doi: https://doiorg.ep.􏰁jernadgang.kb.dk/10.1111/j.14780542.2010.00733.x.

Fausing, Bent; Steffen Kiselberg og Niels Senius Clausen: Billeder af mændenes historie, København: Tiderne skifter, 1984.

Folkets Avis – København, 2. august 1926 og 11. januar 1927.

Foucault, Michel: Naissance de la clinique: une archéologie du regard medical, Paris : Presses Universitaires de France, 1963.

Frederiksborg Amtsavis, 20. september 1904.

Gad, Henry: ”Herrers Paaklædning”. I Emma Gad (red.): Vort hjem, bd. 2, København: Det Nordiske Forlag 1903.

Gorenjak, Ida Ograjšek: “Hollywood Comes to Central Europe: The Fanamet Beauty Contest in Central and Southeastern Europe”. I Iskra Iveljić (red.): The Entangled Histories of Vienna,

Zagreb and Budapest, Zagreb: FF-Press, 2015, doi: 10.1017/50067237817000030. Hansen-Hansen, Erik: Begær, forførelse og kvindelig skønhed: Den globale luksusmode i

netværksøkonomien, ph.d.-a􏰁handling, Danmarks Designskole, 2008.

Hakim, Catherine: “Erotic Capital”, European Sociological Review, 26 (5), 2010, 499-518, doi: h t t p s : // d o i - o r g . e p . 􏰁 j e r n a d g a n g . k b . d k / 1 0 . 1 0 9 3 / e s r / j c q 0 1 4 .

Helsingør Avis, 8. juli 1926.

Holstebro Dagblad, 20. oktober 1900.

Hvad vi vil: Organ for Kvindesagen – Fredssagen – Arbejdersagen, udg. af Kvindelig Fremskridtsforening, nr. 5, 1889.

Hvidberg-Hansen, Gertrud og Gertrud Oelsner (red.): The Spirit of Vitalism: Health, Beauty and Strength in Danish Art, 1890–1940, København: Museum Tusculanum Press, 2011.

Idræt 1884, december.

Idrætten. Fællesorgan for Danmarks Idrætsforeninger 1911.

Kirkegaard, Kasper Lund: Fra muskelmasse til massebevægelse - indblik i den kommercielle �it-

ness-sektors historie, København: Idrættens Analyseinstitut, 2007.

Kjøbenhavns Amtsavis, 3. august 1926.

Larsen, Keld Dalsgaard: ”Husmoderen – Et minde fra industrisamfundet”, Arbejderhistorie, (4),

Leicht, Fredrik Riisgaard: Bastionen mod forfaldet - Degenerationsteoriens rolle i sundhedslitte-

raturen 1870-1930, upubliceret speciale, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet, 2020. Meyer, Adolf Charles (red.): Idrætsbogen, København: Chr. Erichsen Forlag, bd. 1, 1908. Müller, J.P.: ”Lidt om Athletik-Sport”, Ise�jords-Posten, 26. november 1899.

Müller, J.P.: Mit System, København: Tillges Boghandel, 1904.

Møller, Jes Fabricius: ”Nervøsitetens tidsalder”. I Klaus P. Mortensen (red.): Uden for murene. Fortællinger fra det moderne gennembruds København, København: Gads Forlag, 2002, 52- 61.

Nationaltidende 30. marts 1889, 21. september 1903 og 2. august 1926.

Nyegaard, Niels: Perverse forbrydere og gode borgere: Homoseksualitet, heteronormativitet og

medborgerskab i Københavns offentlighed, 1906-11, upubliceret ph.d.-a􏰁handling, Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund, 2018.

Pedersen, Mikkel Venborg: Den perfekte gentleman – Mænd, stil og idealer i verden af i går, København: Gads Forlag, 2018.

Politiken, 11. juli 1910.

Pontoppidan, Knud: Neurasthenien - Bidrag til Skildringen af vor Tids Nervøsitet, København: Th. Linds Boghandel, 1886.

Poulsen, Anne Lykke: Den kvindelige kvinde, ph.d.-a􏰁handling, Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring, 2005.

Randers Amtsavis, 20. september 1905.

Rasmussen, Jose􏰁ine Løvig: Miss Danmark – et modsætningsfyldt ideal, Kandidatspeciale, Kommunikation, Aalborg Universitet, 2019.

Rosen, W. von: Månens kulør: studier i dansk bøssehistorie 1628-1912, bd. 1, København: Rhodos, 1993.

Rosenbeck, Bente: Kroppens politik, Købemhavn: Museum Tusculanum, 1992.

Skoog, Emma Pihl: Kraftkarlar och knockouts: kraftsporter, kropp och klass i Sverige 1920-1960, Historiska institutionen, Stockholm: Stockholms universitet, 2017.

Social-Demokraten, 26. oktober 1900, 13. september 1905, 6. juli 1917, 13. februar 1932 og 17. september 1937.

Steorn, Patrik: Nakna män – Maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915, Stockholm: Stockholm Universitet, 2006.

Svalastoga, Kaare og Preben Wolf: Social rang og mobilitet, København: Gyldendal, 1959. Thisted Amtsavis, 12. februar 1930.

Thing, Morten: Pornogra�iens historie i Danmark, København: Aschehoug, 1999.

Trangbæk, Else: Olympiske kvinder, Odense, Syddansk Universitetsforlag, 2018.

Vassenden, Eirik: Norsk vitalisme: Litteratur, ideologi og livsdyrking 1890-1940, Oslo: Spartacus Forlag, 2012.

Wedemeyer-Kolwe, Bernd: Der neue Mensch: Körperkultur im Kaiserreich und in der Weimarer Republik. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2004.

Downloads

Publiceret

2022-01-03

Citation/Eksport

Bondeq, H. . (2022). MANDLIG SKØNHED: DE FØRSTE DANSKE SKØNHEDSKONKURRENCER. Temp - Tidsskrift for Historie, 12(23), 48–78. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/130081

Nummer

Sektion

Artikler