DE HISTORISKE FANGSTTAL FOR GRØNLANDSHAJEN I NORDGRØNLAND

Forfattere

  • Camilla Bøgeskov

Nøgleord:

Fiskeri, Grøndlandshaj, Nordgrøndland

Resumé

Denne artikel undersøger den historiske udvikling af fiskeriet af Grønlandshajen (Somniosus microcephalus) i Nordgrønland fra 1774-1898. Artiklens formål er at præsentere et udgangspunkt, en såkaldt baseline, for videre undersøgelser af omfanget af det historiske fiskeri. Med data fra hovedsageligt to arkivserier bliver de historiske fangsttal fremført, hvilket har ledt til år 1862 som en realistisk baseline for det historiske fiskeri af grønlandshajen i Nordgrønland.

 

 

Referencer

Anon.: Beretninger vedr. Grønlands Styrelse. Sammendrag af Statistiske Oplysninger om Grønland 1, 1942.

Bolster, Jeffrey W.: The Mortal Sea: Fishing the Atlantic in the Age of Sails. The Belknap Press of Harvard University press, 2012.

Carlson, Levy: Håkjerringa og Håkjerring􏰀isket. Bergen: A.S. John Griegs Boktrykkeri, 1958. Gad, Finn: Grønlands Historie: 1700-1782, bd. 2, Nyt Nordisk Forlag, 1959.

Hansen, Paul: ”Sjældne Hajer i Grønlandske Farvande”, Grønland, 1963, 161-172.

Krabbe, Jon: ”Islands økonomiske udvikling”, Nationaløkonomisk Tidsskrift, 1906, 321-361. Jackson, Jeremy, Alexander, Karen E. og Sala, Enric: Shifting Baselines. The Past and Future of Ocean Fisheries, Washington: Island Press, 2011.

Jensen, Ad S.: The Selachians of Greenland. Bianco Lunos Bogtrykkeri, København, 1914. Jónsson, Jón: Útgerđ Og A􏰀labrögđ Viđ Ísland 1300-1900, Reykjavík: Haffrannsóknastofnunin, 1994.

MacNeil, M.A., B.C. McMeans, N.E. Hussey, P. Vecsei, J. Svavarsson, K.M. Kovacs, C. Lydersen m.l.: “Biology of the Greenland Shark Somniosus Microcephalus”, Journal of Fish Biology 80 (5), 2012, 991-1018.

Mathiesen, Jens. 1852. Om Grønland, Dets Indbyggere, Producter og Handel. København: Louis Klein, 1852.

Meddelelser fra Direktoratet for den kongelige grønlandske Handel for Aarene 1887-1891. 1892. J.H. Schulz, Kjøbenhavn.

Nielsen, Julius, Rasmus B. Hedeholm, Arve Lynghammar, Leon M. McClusky, Bjørn Berland, John F. Steffensen og Jørgen S. Christiansen: “Assessing the Reproductive Biology of the Greenland Shark (Somniosus Microcephalus)”, PloS One 15 (10), 2020, 1-22, doi: https://doi. org/10.1371/journal.pone.0238986

Nielsen, J., R.B. Hedeholm, J. Heinemeier, P.G. Bushnell, J.S. Christiansen, J. Olsen, C.B. Ramsey m.l:.: “Eye Lens Radiocarbon Reveals Centuries of Longevity in the Greenland Shark (Somniosus Microcephalus)”, Science (American Association for the Advancement of Science); Science 353 (6300), 2016.

Nielsen, Julius: “The Greenland Shark (Somniosus Microcephalus) - Diet, Tracking and Ra- diocarbon Age Estimates Reveal the World’s Oldest Vertebrate”, 2018, doi: 10.13140/ RG.2.2.35883.49448.

Nielsen, Julius, Rasmus B. Hedeholm, Malene Simon og John F. Steffensen. “Distribution and Feeding Ecology of the Greenland Shark (Somniosus Microcephalus) in Greenland Waters”, Polar Biology 37 (1), 2014, 37-46.

Pauly, Daniel: “Anecdotes and the shifting baseline syndrome of isheries”, Trends in Ecology & Evolution 10 (10), 1995, 430.

Rink, Henry: Danish Greenland: Its People and its Products. Charleston, S.C.: BiblioBazaar, LLC, 1877.

Rink, Hinrich Johannes: De Danske Handelsdistrikter i Nordgrønland: Deres Geographiske Be- skaffenhed og Produktive Erhvervskilder. Første Deel. A.F. Høst, Kjøbenhavn, 1952.

Rink, Hinrich Johannes: De Danske Handelsdistrikter i Nordgrønland: Deres Geographiske Be- skaffenhed og Produktive Erhvervskilder. Anden Deel. A.F. Høst, Kjøbenhavn, 1955.

Ruegg, Kristen, Howard C. Rosenbaum, Eric C. Anderson, Marcia Engel, Anna Rothschild, C. Scott Baker, and Stephen R. Palumbi: “Long-Term Population Size of the North Atlantic Humpback Whale within the Context of Worldwide Population Structure”, Conservation Ge- netics 14 (1), 2013, 103-114.

Ryberg, Carl: ”Om Erhvervs- og Befolknings-Forholdene i Grønland”, Geogra􏰀isk Tidsskrift 12, 87-110, 1894.

Schwerdtner Máñez, K. og Poulsen, B. (red.).: Perspectives on Oceans Past: A Handbook of Marine Environmental History. Dordrecht: Springer Science+Business Media, 2016.

Schwerdtner Máñez, K., al. (2014). The Future of the Oceans Past: Towards a Global Marine Historical Research Initiative. PLoS One, 9 (7 e101466), 1-10, doi: https://doi.org/10.1371/ journal.pone.0101466

Smith, Tim D. og Randall R. Reeves: “Historical Catches of Humpback Whales, Megaptera No- vaeangliae, in the North Atlantic Ocean: Estimates of Landings and Removals”, Marine Fish- eries Review 72 (3), 2010.

Utrykte kilder

Rigsarkivet, Direktorat Kgl. Grønlandske Handel, Bogholder- og Korrespondancekontor, Dagbøger ført af kolonibestyrer, assistenter m.􏰀l. i Grønland (1774-1921). Forkortet RA DK. Rigsarkivet, Grønlands Styrelse,

Revisionskontoret, Emneordnede best. Grønlands Adm. vedr. regnskabsforhold m.m. (1941-1944). Oversigt over Udbyttet af det i Grønland udkogte Spæk, m.m.

Rigsarkivet, Direktorat Kgl. Grønlandske Handel, Bogholder- og Korrespondancekontor, Skematiske indberetninger fra kolonierne til direktionen 1849-1947.

Rigsarkivet, Grønlands Styrelse, Hovedkontoret, Fangstlister (hvaler, sæler, ræve, bjørne, mo-

skusokser, hajer (1881-1964) nr. 1. Forkortet RA FL1.

Websider

Asimi. ”Fabricius Sorthaj” (29. oktober 2020). http://asimi.gl/da/leksikon/gr%C3%B8nlands-dyr/isk/item/fabricius-sorthaj.

IUCN Red List. “Greenland Shark” (11. november 2020). https://www.iucnredlist.org/species/60213/12321694.

Publiceret

2022-01-03

Citation/Eksport

BØGESKOV, C. (2022). DE HISTORISKE FANGSTTAL FOR GRØNLANDSHAJEN I NORDGRØNLAND. Temp - Tidsskrift for Historie, 12(23), 5–23. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/130078

Nummer

Sektion

Artikler