RETROROCK MELLEM FORTID OG FREMTID I 1970'ERNES DANMARK

Forfattere

  • Bertel Nygaard Lektor, ph.d., Institut for kultur og samfund, Aarhus Universitet

Nøgleord:

Retrorock, Musik, 1970'erne, Tid

Resumé

Nyere analyser af kulturelle tidsregimer har peget på et overordnet skift mellem sådanne regimer over hele den vestlige verden i eller omkring 1970’erne. Ifølge de analyser så man en stærk tendens til, at postmoderne præsentisme og præsentistiske tilgange til fortiden trådte i stedet for de fremtidsorienteringer, der havde kendetegnet moderniteten siden 1700-tallet. Den bemærkelsesværdige og i samtiden energisk omdiskuterede nyinteresse for halvtredsernes rock’n’roll-kultur i 1970’erne kan synes at være et eksempel på dette, og i tilbageblik er dette fænomen ofte blevet fremhævet som det punkt, hvor en ny type retrokultur med fokus på de popkulturelle markører for nylige årtier kom til syne.
     Ved at undersøge fænomenet i en specifik kontekst, hvori disse kulturelle strømninger blev modtaget og bearbejdet – i dette tilfælde Danmark – kan man undersøge de generelle analyser af skiftende tidsregimer empirisk og derved ikke blot tilføje væsentlige nuancer, men også indarbejde menneskelig agens og subjektive projekter i analyserne. Datidens danske ekkoer af og refleksioner over 1970’ernes halvtredserdyrkelse var ikke en afspejling af et generelt skift mellem tidsregimer. Snarere viser det sig som et felt af omstridte positioner: ukritisk affirmation og kritisk affærdigelse, men også opfattelser af potentielt revolutionær subjektivitet og mere reflekterede brug.

Referencer

Anderson, Perry: The Origins of Postmodernity, London: Verso, 1998.

Assmann, Aleida: Ist die Zeit aus den Fugen? Aufstieg und Fall des Zeitregimes der Moderne, München: Carl Hanser Verlag, 2013.

Augé, Marc: The Future, London & New York: Verso, 2014.

Auslander, Philip: ‘Good Old Rock and Roll: Performing the 1950s in the 1970s’, Journal of Popular Music Studies 15 (2), 2003: 166-194, doi: https://doi.org/10.1111/j.1533-1598.2003.00003.x

Bauman, Zygmunt: Retrotopia, Cambridge: Polity, 2017.

Becker, Tobias: ‘The Meanings of Nostalgia: Genealogy and Critique’. History and Theory 57 (2) 2018: 234-250, doi: https://doi.org/10.1111/hith.12059

Bengtsson, Laus (red.): Der gror aldrig mos på en rullesten. Rock-præk, København: Borgens forlag, 1970.

Benjamin, Walter: ’Om historiebegrebet’, Kulturkritiske essays, København: Gyldendal, 1998, 159-192.

Berardi, Franco ’Bifo’: After the Future, London: AK Press, 2011.

Bloch, Ernst: ’Anticiperet realitet – hvad er utopisk tænkning, og hvad kan den?’. I Jørn Erslev Andersen, Niels Kayser Nielsen, Per Stounbjerg og Hans Jørgen Thomsen (red.): Ernst Bloch. En introduktion, Århus: Modtryk, 1982, 25-36.

Bloch, Ernst: Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1959.

Bloch, Ernst: Erbschaft dieser Zeit, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1985 [1935].

Boym, Svetlana: The Future of Nostalgia, New York: Basic Books, 2001.

Campanella, Edoardo and Marta Dassù: Anglo Nostalgia: The Politics of Emotion in a Fractured West, Oxford. Oxford University Press, 2019.

Cross, Gary: Consumed Nostalgia: Memory in the Age of Fast Capitalism, New York: Columbia University Press, 2015.

Derrida, Jacques: Spectres de Marx: L’État de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale, Paris: Galilée, 1993.

Derrida, Jacques: Stemmen og fænomenet, København: Hans Reitzels forlag, 1997 [1967].

Dodman, Thomas: What Nostalgia Was: War, Empire, and the Time of a Deadly Emotion, Chicago: University of Chicago Press, 2018.

Dwyer, Michael D.: Back to the Fifties, New York: Oxford University Press, 2015.

Ellegaard, Lasse: ’Vi begyndte at danse’, Vindrosen 18(4), 1971, 2-13.

Ellegaard, Lasse: ’Brylcreme i vore hoveder’, Levende billeder 4(7), 1978, 3-10.

Foucault, Michel: L’Archéologie du savoir, Paris: Gallimard, 1969.

Grinderslev, Nikolaj Overbeck: Dansk populærmusik fra 1958-1966. En undersøgelse af relationen mellem geografi og genretendenser i danske uge- og ungdomsblade [specialeafhandling, Aarhus Universitet, via www.peterlehrmann.dk 31.5.2020], 2018.

Guffey, Elizabeth E.: Retro: The Culture of Revival, London: Reaktion Books, 2006.

Handberg, Kristian: There's No Time Like the Past: Retro Between Memory and Materiality in Contemporary Culture [ph.d.-afhandling, Københavns Universitet], 2014, https://static-curis.ku.dk/portal/files/122827039/Ph.d._2014_Handberg.pdf (1.6.2019)

Hartog, François: Regimes of Historicity: Presentism and Experiences of Time, New York: Columbia University Press, 2015.

Hatherly, Owen: The Ministry of Nostalgia, London: Verso, 2016.

Hurup, Elsebeth: ‘Bridge Over Troubled Waters: Nostalgia for the Fifties in Movies of the Seventies and Eighties’. I Dale Carter (red.): Cracking the Ike Age: Aspects of Fifties America, Aarhus: Aarhus University Press, 1992, 56-75.

Ihlemann, Lisbeth og Morten Michelsen: 'Drømmen om at være ét med sig selv og tiden. Rockmusikken og 1968', s. 113-138. I Morten Bendix Andersen og Niklas Olsen (red.): 1968 – dengang og nu, København: Museum Tusculanums Forlag 2004, 113-138.

Huyssen, Andreas: Present Pasts. Urban Palimpsests and the Politics of Memory, Stanford: Stanford University Press, 2003.

Jameson, Fredric: Postmodernism, or The Cultural Logic of late Capitalism, Princeton: Duke University Press, 1991.

Jameson, Fredric: ‘The Aesthetics of Singularity’, New Left Review nr. 92, 2015, 101-32.

Jameson, Fredric: ‘The End of Temporality’. Critical Enquiry 29 (4) 2003: 695-718, doi: https://doi.org/10.1086/377726

Jensen, Erik Quist, Allan Mygind Vokstrup og Jørn Wendelbo: DunHammer og Segl: En analyse af danske beattekster og dansk beatmiljø i perioden 1967-1974, Århus 1977.

Jørgensen, Thomas Ekman: ‘Utopia and Disillusion: Shattered Hopes of the Copenhagen Counterculture’. I Axel Schildt og Detlef Siegfried (red.): Between Marx and Coca-Cola: Youth Cultures in Changing European Societies, 1960-1980, New York: Berghahn, 2006, 333-352.

Kjældgaard, Lasse Horne: Meningen med velfærdsstaten. Da litteraturen tog ordet – og politikerne lyttede, København: Gyldendal, 2018.

Koselleck, Reinhart: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1979.

Kutschke, Deate og Barley Norton (red.): Music and Protest in 1968, Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Landmann, Michael: ‘Talking with Ernst Bloch: Korčula, 1968’, Telos 25, 1975, 165-185.

Lilla, Mark: The Shipwrecked Mind. On Political Reaction, New York: New York Review Books, 2016.

Lorenz, Chris og Berber Bevernage (red.): Breaking up Time. Negotiating the Borders Between Present, Past and Future. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013.

Lovesey, Oliver: ‘Pop Art at Woodstock: Sha Na Na’, Popular Music and Society 43(2), 2020, 158-162, doi: https://doi.org/10.1080/03007766.2019.1687677.

Malm, Lars Gottschau: Ungdomsoprør og beatmusik. En analyse af relationen mellem ungdomsopårør og beatmusik i Danmark, 1967-1972, upubliceret speciale, RUC, 2009 https://rucforsk.ruc.dk/ws/portalfiles/portal/57664480/Speciale_f%C3%A6rdigt_til_Bib_.pdf (1.6.2020).

Marcuse, Herbert: Eros og civilisationen. En filosofisk analyse af Freuds psykoanalytiske teorier, København: Gyldendal, 1970.

Michelsen, Morten: ’”Hver eneste gang en ungdom...” Rock ’n’ roll og ungdom i 1950’ernes danske underholdningsmusik’. I samme (red.): Rock i Danmark. Studier i populærmusik fra 1950’erne til årtusindskiftet, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2013, 33-90.

Niethammer, Lutz: ‘Normalization in the West: Traces of memory leading back to the 1950s’. I Hanna Schissler (red.): The Miracle Years: A Cultural History of West Germany, 1949-1968, Princeton: Princeton University Press, 2000, 237-265.

Nygaard, Bertel: ’Lyden af farlig ungdom og sort ekstase. Bill Haleys Rock Around the Clock hørt i Danmark – fra 1950’erne til 1970’erne’, Temp – Tidsskrift for historie, 19, 2019, 156-178.

Nygaard, Bertel: ‘The High Priest of Rock and Roll: The Reception of Elvis Presley in Denmark, 1956-1960’, Popular Music and Society 42 (3), 2019, 330-347. https://doi.org/10.1080/03007766.2018.1447188

Nygaard, Bertel: Elvis i Danmark. 65 års populærkultur, København: Gad, 2020.

Reynolds, Simon. Retromania: Pop Culture’s Addiction to Its Own Past, London: Faber & Faber, 2011

Rodgers, Daniel T.: The Age of Fracture, Princeton: Harvard University Press, 2011.

Rosenørn, Rasmus: Beatlemania, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2018.

Rushkoff, Douglas: Present Shock: When Everything Happens Now, New York: Penguin, 2013.

Schildt, Axel og Detlef Siegfried (red.): Between Marx and Coca-Cola: Youth Cultures in Changing European Societies, 1960-1980, New York: Berghahn, 2006.

Schiørring, Esben: ’Politisk nostalgi i risikosamfundet’, Kommunikationsforum, 2016, https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Ulrik-Beck-Fukuyama-og-nationalstatens-globale-krise (31.5.2020).

Shumway, David: ‘Rock’n’Roll Soundtracks and the Production of Nostalgia’, Cinema Journal 38:2,1999, 36-51.

Siegfried, Detlef: Time is on my side. Konsum und Politik in der westdeutschen Jugendkultur der 60er Jahre, Göttingen: Wallstein, 2017 [2006].

Smith-Sivertsen, Henrik: ’Om gartnere, måger og dejlige Angelique. Refræner, pop og populærmusikforskning – En kritisk gennemgang af Ekstra Bladets spørgeskemaundersøgelse om populærmusik, august 1961’, Fund og forskning, 50, 2011, 483-547.

Sprengler, Christine: Screening Nostalgia: Popoluxe Props and Technicolor Aesthetics in Contemporary American Film, New York: Berghahn, 2009.

Thing, Morten: ’Poesi & Politik: Hans-Jørgen Nielsen i oprørets og politikkens verden’. I Tania Ørum (red.): Portræt af et forfatterskab, Hans-Jørgen Nielsen, København: Forlaget Spring, 2001, 151-161. https://forskning.ruc.dk/files/57417010/Poesi_&_politik.pdf (15.5.2020).

Thing, Morten: Min egen historie, København: Nemos Bibliotek, 2017.

Toffler, Alvin: Future Shock, New York: Bantam Books, 1970.

Žižek, Slavoj: The Sublime Object of Ideology, London & New York, 2008 [1989].

Ørum, Tania: De eksperimenterende tressere – kunst i en opbrudstid, København: Gyldendal, 2009.

Gasolin’: ’Inga, Katinka og smukke Charlie på sin Harley’, Gas 3 (LP), København: CBS, 1973 (sangtekst via www.kjukken.dk, 29.4.2020).

Gasolin’: ‘It’s All the Same to an American Dane’, Gasolin’ (LP), New York: Epic, 1976 (sangtekst via www.kjukken.dk, 29.4.2020).

Shu-bi-dua: ‘Fed rock’ / ‘Tynd blues’ (singleplade), Polydor, 1973.

Publiceret

2021-08-19

Citation/Eksport

Nygaard, B. . (2021). RETROROCK MELLEM FORTID OG FREMTID I 1970’ERNES DANMARK. Temp - Tidsskrift for Historie, 11(22), 114–129. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/128212