MIDLERTIDIGHED OG EVIGHED

Repræsentationer af dommedag i det 16. århundredes folkelige medier

Forfattere

  • Louise Nyholm Kallestrup Lektor, ph.d., Institut for historie, Syddansk Universitet

Nøgleord:

Dommedag, 16. århundrede, Tid, Luther, Skillingstryk, Pønitense

Resumé

Artiklen har til hensigt at vise, hvordan luthersk-evangeliske reformatorees forståelse af deres samtid som de sidste tider og som noget opbrugeligt satte sig tydelige spor i den retorik, der blev anvendt til at kommunikere budskabet om reformationens nødvendighed til et folkeligt publikum. Artiklen bygger på en systematisk analyse af 1500-tallets skillingstryk, suppleret med kortere undervisninger og visuelle medier.
     Tiden frem mod dommedag var måske nok kort, men den kunne strækkes, hvis menneskene afstod fra synd og gjorde pønitense. 1500-tals skillingstryk berettede om katastrofer, og profeter og formanede indtrængende til pønitense for at mildne Guds vrede og dermed uskyde dommedag. Artiklen argumenterer for, at pønitensen på den måde bliver det centrale begreb i den jordiske tids elasticitet, og at bodskristendommen spredes tidligere end i 1600-tallets første årtier, end traditionelt antaget. Hvor frygten i 1600-tallet var rettet mod kryptokalvinister og andre falske kristne, afspejler de undersøgte skillingstryk, at i anden halvdel af 1500-tallet var fjendebilledet fortsat Romerkirken. Paven udnævnes til antikrist, og da antikrist var en integreret del af fortællingen om dommedag, medvirkede sproget til at forstærke en allerede eksisterende apokalytisk forventning, og det gjorde kampen for at befri sande kristne fra de katolske klør til et spørgsmål om at udskyde dommedag.

Referencer

Appel, Charlotte: Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark, I-II, København: Museum Tusculanum, 2001.

Baumgartner, Frederic J: Longing for the End. A History of Millennialism in Western Society, Basingstoke: Palgrave, 1999.

Beyer, Jürgen: Lay Prophets in Lutheran Europe (c. 1550-1700), Leiden & New York: Brill, 2017.

Clark, Stuart: Thinking with Demons. The Idea of Witchcraft in Early Modern Europe, Oxford: Oxford University Press, 1997.

Bisgaard, Lars: ’Den religiøse praksis i en brydningstid’. I Bach-Nielsen, Carsten og Niels Henrik Gregersen (red.): Reformationen i dansk kirke og kultur 1517-1700, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2017, 307-327.

Fink-Jensen, Morten: ‘Rasmus Hansen Reravius, præst i København og på Lolland, 1565-1582’. I Appel, Charlotte og Morten Fink-Jensen: Når det regner på præsten. En kulturhistorie om sognepræster og sognefolk 1550-1750, Forlaget Hovedland, 2009, 23-60.

Grell, Ole Peter og Andrew Cunningham: The Four Horsemen of the Apocalypse. Religion, War, Famine and Death in Reformation Europe, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Grinder-Hansen, Poul: Frederik 2. Danmarks renæssancekonge, København: Gyldendal, 2013.

Haastrup, Ulla (red): Danske Kalkmalerier, bd. 1-7, Nationalmuseet, 1985-1992.

Ingesman, Per: ‘Fromhed styrker rigerne’. I Bach-Nielsen, Carsten; Charlotte Appel m.fl. (red.): Danmark og renæssancen, København: Gads Forlag, 2006, 130‑146.

Kallestrup, Louise Nyholm: The Construction of Witchcraft in Early Modern Denmark, New York & London: Routledge, under undgivelse, 2022.

Kallestrup, Louise Nyholm: ‘The Devil is Awake. Pre-Reformation Church Murals in Post-Reformation Danish Churches’. I Hermann, Pernille og Jürg Glauser (red): Myth, Magic, Memory. Narrative Culture in Medieval and Early Modern Scandinavia, Turnhout: Brepols, 2021, 301-312.

Kallestrup, Louise Nyholm:’‘The Infected and the Guilty’ On heresy and witchcraft in post-Reformation Denmark’. I Kallestrup, Louise Nyholm og Raisa Toivo (red): Contesting Orthodoxy. Heresy, Magic and Witchcraft in Medieval and Early Modern Europe, Basingstoke: Palgrave-MacMillan, 2017, 233-254.

Kornerup, Bjørn: Det lærde tidsrum, 1536-1670. I Koch, Hal og Bjørn Kornerup (red.): Den danske kirkes historie, bd. 4, København: Gyldendal, 1959.

Martin, John Jeffries: ‘Religion, Renewal, and Reform in the Sixteenth Century’. I Marino, John A. (red): Early Modern Italy, 1550-1796, Oxford: Oxford University Press, 30-47.

Olden-Jørgensen, Sebastian: ‘Krigens viser – pønitense, patriotisme og ironi i Trediveårskrigens danske skillingsviser. I Bisgaard, Lars m.fl. (red.): Krig fra først til sidst. Festskrift til Knud J.V. Jespersen, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2006, 99‑121.

Pettegree, Andrew: The Invention of News. How the World Came to Know About Itself, Yale: Yale University Press, 2014.

Pettegree, Andrew (red): Broadsheets. Broadsheets, Single-Sheet Publishing in the First Age of Print, Leiden: Brill, 2017.

Roper, Lyndal: Martin Luther. Renegade and Prophet, New York: Random House, 2016.

Rørdam, H.F.: Kjøbenhavns Universitets Historie fra 1537 til 1621, II, 1868-77.

Schilling, Heinz: Martin Luther. Rebel i en opbrudstid, København: Kristeligt Dagblads Forlag, 2014.

Scribner, Robert: For the Sake of Simple Folk. Popular Propaganda for the German Reformation, Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

Schwarz Lausten, Martin: Biskop Niels Palladius. Et bidrag til den danske kirkes historie 1550-60, Kirkehistoriske Studier II. rk. 27, udg. af Institut for dansk Kirkehistorie, København: G. E. C. Gad, 1968.

Wittendorff, Alex: Tyge Brahe, København: Gads Forlag, 1994

Walinski-Kiehl, Robert: ’Pamphlets, Propaganda and Witch-Hunting in Germany, 1560-1630’, Reformation, vol. 6, 2002, 49-74.

Walsham, Alexandra: ‘Deciphering Divine Wrath’. I Spinks, Jenny og Charles Zika (red): Disaster, Death and the Emotions in the Shadow of the Apocalypse, 1400–1700, Basingstoke: Palgrave, 2016, 21-43.

Wittendorff, Alex: ‘’Evangelii lyse dag’ eller hekseprocessernes mørketid’ Om Peder Palladius' historieopfattelse’. I Christensen, Grethe m.fl. (red): Tradition og kritik. Festskrift til Sven Ellehøj 8. september 1984, Den danske historiske forening, København, 1984, 89-119.

Zika, Charles: ‘Disaster, Apocalypse, Emotions and Time in Sixteenth-Century Pamphlets’. I Spinks, Jenny og Charles Zika (red): Disaster, Death and the Emotions in the Shadow of the Apocalypse, 1400–1700, Basingstoke: Palgrave, 2016, 69-90.

Publiceret

2021-08-19

Citation/Eksport

Nyholm Kallestrup, L. (2021). MIDLERTIDIGHED OG EVIGHED: Repræsentationer af dommedag i det 16. århundredes folkelige medier. Temp - Tidsskrift for Historie, 11(22), 62–80. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/128207