HISTORISERING AF TID

En historieteoretisk sondering

Forfattere

  • Jeppe Nevers Professor, ph.d., Institut for historie, Syddansk Universitet
  • Dorthe Gert Simonsen Lektor, ph.d., Saxo Instituttet, Københavns Universitet
  • Mikkel Thelle Lektor, ph.d., Institut for kultur og samfund, Aarhus Universitet

Nøgleord:

historisering af tid, Reinhart Koselleck, Michel Foucault, Global tid, Postkolonial tid

Resumé

Hvad er tid for historikere? Da det moderne historiefag blev skabt, var det ikke en central problemstilling i fagets teori. Det er det imidlertid blevet siden midten af 1900-tallet, hvor ’historisk tid’ i stigende grad er blevet tematiseret inden for historieteorien. Denne artikel giver en indføring i nogle centrale bidrag. Artiklen gør nedslag i Annales-skolens opgør med begivenhedshistoriens tidsforståelse, i tematiseringen af tidsbevidsthed og tidslag i Reinhart Kosellecks historieteori, i det radikale tidsbegreb hos Michel Foucault, i koblinger til rummets historisering i bl.a. globalhistorie og postkolonial teori og i aktuelle tematiseringer af tidsbegrebet i lyset af diskussionen om den antropocæne tidsalder. Artiklen viser herigennem, at den såkaldt temporale vending i historiefaget er et heterogent fænomen. Historieteorien byder ikke på én tidsteori, men på et antal teorier, der er udviklet på meget forskellige fundamenter og er præget af meget forskellige kontekster. Det mest gennemgående fænomen er, at forståelsen af tiden som en endimensional linje er blevet forladt til fordel for en typisk geologisk metaforik, hvor tiden byder på forskellige lag.

Referencer

Armitage, David og Jo Guldi: The History Manifesto. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

Arnold, David: Science, Technology, and Medicine in Colonial India. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Bauer, R.W.: Calender for Aarene fra 601 til 2200 efter Christi Fødsel. København: Thieles Bogtrykkeri, 1868.

Bloch, Ernst: Erbschaft dieser Zeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1935/1973.

Bloch, Marc: Forsvar for historien eller Historikerens håndværk. København: Gyldendal, 1973.

Bonneuil, Christophe og Jean-Baptiste Fressoz: The Shock of the Anthropocene: The Earth, History, and Us. London: Verso, 2016.

Braudel, Fernand: On History. Chicago: University of Chicago Press, 1980.

Braudel, Fernand: The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II, 1-2. Berkeley/Los Angeles, 1995.

Braudel, Fernand: Civilization and Capitalism, 3. Berkeley/Los Angeles, 1992.

Brooke, John L.: Climate Change and the Course of Global History, Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

Butler, Judith. Bodies that Matter. On the Discursive Limits of "Sex". New York,: Routledge 1993

Chakrabarty, Dipesh: Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton: Princeton University Press, 2000.

Chakrabarty, Dipesh: 'The Climate of History: Four Theses', Critical Inquiry 35, nr. 2, 2009.

Chakrabarty, Dipesh: 'The Human Condition in the Anthropocene', 2015. https://tannerlectures.utah.edu/lecture-library.php#c (24.09.2020)

Chakrabarty, Dipesh: 'Anthropocene Time', History & Theory 57, nr. 1, marts 2018: 5-32.

Christian, David: Maps of Time: An Introduction to Big History. Berkeley: University of California Press, 2011.

Clark, Christopher: Power and Time: Visions of History in German Politics, from the Thirty Years War to the Third Reich. Princeton: Princeton University Press, 2019.

Clausen, H.P.: Hvad er historie?, Aarhus: Paludans Forlag 1986 [1963].

Conrad, Sebastian: What Is Global History? Princeton: Princeton University Press, 2016.

Cronon, William: Nature’s Metropolis: Chicago and the Great West. New York: W. W. Norton, 1992.

Deleuze, Gilles: 'What is a Dispositif?'. I Timothy Armstrong (red.): Michel Foucault, Philosopher. New York: Harvester Wheatsheaf, 1992.

Foucault, Michel: Seksualitetens historie. Viljen til viden. København: Rhodos 1978.

Foucault, Michel: 'Nietzsche – Genealogy – History', Language, Counter-memory, Practice. Ithaca: Cornell University Press, 1980.

Foucault, Michel: 'Of Other Spaces', Diacritics 16, nr. 1, 1986: 22-27.

Foucault, Michel: Galskabens historie. Frederiksberg: Det lille forlag, 2003.

Foucault, Michel: Security, Territory, Population, London: Palgrave 2007.

Hamilton, Clive, Christophe Bonneuil og François Gemenne: The Anthropocene and the Global Environmental Crisis: Rethinking Modernity in a New Epoch. London: Routledge, 2015.

Hartog, Francois: Regimes of Historicity: Presentism and Experiences of Time. New York: Columbia University Press, 2015.

Jensen, Bernard Eric: Historie – livsverden og fag. København: Gyldendal, 2003.

Jordheim, Helge: 'Against Periodization: Koselleck’s Theory of Multiple Temporalities', History & Theory 51/2, 2012, 151-171.

Kant, Immanuel: Kritik af den rene fornuft. Det Lille Forlag, 2002.

Koselleck, Reinhart: Kritik und Krise: Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt. Freiburg: Alber, 1959.

Koselleck, Reinhart: Preussen zwischen Reform und Revolution: Allgemeines Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 1791 bis 1848. Stuttgart: Klett, 1967.

Koselleck, Reinhart: 'Einleitung', Otto Brunner m.fl. (red.): Geschichtliche Grundbegriffe, 1. Stuttgart: Klett, 1972.

Koselleck, Reinhart: Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979.

Koselleck, Reinhart: Zeitschichten: Studien zur Historik. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000.

Koselleck, Reinhart: Begreber, tid og erfaring: En tekstsamling. København: Hans Reitzels Forlag, 2007.

Le Goff, Jacque: 'Merchant’s Time and Church’s Time in the Middle Ages', Jacques Le Goff: Time, Work, & Culture in the Middle Ages. Chicago: University of Chicago Press, 1980, 29-42.

Lefebvre, Henri: Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life. London: Continuum 2004

Magnussen, Anne: 'Fortællingsanalyse for historikere', Temp - Tidsskrift for historie 9 (17), 2018, 5-26.

Malm, Andreas: Fossil Capital: The Rise of Steam-power and the Roots of Global Warming;

Massey, Doreen: For Space, London: Sage 2005.

McNeill, J.R. og Peter Engelke: The Great Acceleration: An Environmental History of the Anthropocene since 1945, Cambridge, Massachusetts: Belknap Press, 2016.

Muldoon, J.: 'Foucault’s Forgotten Hegelianism', Parrhesia, 21, 2014, 102-112.

Olsen, Niklas: History in the Plural: An Introduction to the Work of Reinhart Koselleck. New York: Berghahn, 2012.

Pomeranz, Kenneth: 'Teleology, Discontinuity and World History: Periodization and Some Creation Myths of Modernity', Asian Review of World Histories 1, 2013, 189-226.

Ricoeur, Paul: Time and Narrative, bd. 1-3, Chicago: University of Chicago Press, 1990.

Rose, Nicolas: The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power and Subjectivity in the Twenty-First Century. Princeton: Princeton University Press 2006.

Said, Edward W.: Orientalism. New York: Vintage Books, 1979.

Scott, Joan: Gender and the Politics of History. New York: Columia University Press 1988.

Scott, Joan: ”The Evidence of Experience”, Critical Inquiry, no 17/4, 1991, 773-797.

Simon, Zoltán Boldizsá: The Epochal Event: Transformations in the Entangled Human, Technological, and Natural Worlds, Cham: Springer International Publishing, 2020.

Simonsen, Dorthe Gert: Tegnets tid. Fortid, historie og historicitet efter den sproglige vending, København: Museum Tusculanum, 2003.

Smail, Daniel Lord: On Deep History and the Brain. Berkeley: University of California Press, 2008.

Steenstrup, Johs.: Tidsregning: En kort Oversigt over Kronologien til Vejledning ved historisk Studium. København: Hagerup, 1908.

Thompson, E.P.: 'Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism', Past & Present 38, 1967, 56-97.

Downloads

Publiceret

2021-08-19

Citation/Eksport

Nevers, J., Simonsen, D. G., & Thelle, M. . (2021). HISTORISERING AF TID: En historieteoretisk sondering. Temp - Tidsskrift for Historie, 11(22), 15–36. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/128204