FOR SAMFUNDETS OG BØRNENES VEL

VACCINATIONSPOLITISKE DRØFTELSER PÅ RIGSDAGEN OG I FOLKETINGET 1930-1986

Forfattere

  • Anne Hagen Berg Postdoc, ph.d., Danish Centre for Welfare Studies, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Nøgleord:

vacinationspolitik, rigsdagen, folketinget, 1930-1986, vaccine

Resumé

Den artikel analyserer folketings- og rigsdagsforhandlinger om indførslen af nye vaccinationslove i løbet af det 20. århundrede – mere specifikt fra 1930, hvor århundredets første vaccinationsdebat foregik i Rigsdagen til og med 1986, hvor den sidste debat fandt sted. Med Rigsdagstidende og Folketingstidende som kildemateriale analyserer artiklen, hvordan den lovgivende forsamling har problematiseret og argumenteret for indførslen af nye vacciner i det, der over tid udviklede sig til børnevaccinationsprogrammet. Artiklen analyserer fem debatter: Debatten om ophævelse af tvungne koppevaccinationer 1930-31, indførslen af difterivaccination 1943, indførslen af poliovaccination 1955, indførslen af en rammelov for vaccinationsområdet 1976 samt to debatter om MFR-vaccination 1985-86. Artiklen viser, at vaccinationspolitik i Danmark har været præget af konsensusbeslutninger, og at forældres valgfrihed tidligt blev et grundlæggende princip, dog nuanceret af en idé om moralsk forpligtelse overfor fællesskabet. Mod slutningen af perioden skete imidlertid et skift, som gjorde MFR sværere at indføre: De tidligere vaccinationer blev indført som respons på alvorlige epidemier, men MFR-vaccinen blev i højere grad italesat som en samfundsøkonomisk fornuftig beslutning. Artiklen konkluderer, at evidensgrundlaget for at indføre nye vacciner nok var vigtigt, men ikke afgørende. Problematiseringens form – oplevelsen af alvorlighed – var tilsvarende vigtig.

Referencer

Bacchi, Carol: Analysing Policy. What’s the Problem Represented to Be? Frenchs Forest, N.S.W: Pearson Australia, 2009.
Bacchi, Carol og Susan Goodwin: Poststructural Policy Analysis. A Guide to Practice, Palgrave Macmillan, 2016, doi: 10.1057/978-1-137-52546-8.
Betænkning afgivet af det af Ministeriet for Sundhedsvæsen under 30. August 1928 nedsatte Vaccinationsudvalg, Rigsdagstidende 1930-31. Tillæg A, København: J. H. Schultz Forlag, 1931.
Bonderup, Gerda: En kovending. Koppevaccinationen og dens udfordring til det danske samfund omkring 1800, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2001.
Colgrove, James: State of Immunity. The Politics of Vaccination in Twentieth-Century America, Berkeley: University of California Press, 2006.
Colgrove, James: ‘Immunization and ethics: Benefice, Coercion, Public Health, and the State’. I Anna V. Mastroianni, Jeffrey P. Kahn og Nancy E. Kass (red.): The Oxford Handbook of Public Health Ethics, Oxford: Oxford University Press, 2019, 435-44, doi: 10.1093/oxfordhb/9780190245191.013.38.
Conis, Elena: Vaccine Nation. America’s Changing Relationship with Immunization, Chicago: University of Chicago Press, 2015, doi: 10.7208/chicago/9780226923772.001.0001.
Eklöf, Motzi: ‘Preventionens vapenvägrare. Samvete, vetenskap eller personlig erfarenhet – om (il)legitima skäl till undantag från obligatorisk smittkoppsvaccination’, Socialmedicinsk tidskrift, vol. 62, nr. 6, 2015, 662-73.
Fjell, Tove Ingebjørg: ’Fri tvang eller tvingende frihet – eller begge deler? Om vaksineringspraksiser i samtids-Norge’, Tidsskrift for kulturforskning, vol. 4, nr. 3, 2005, 41-54.
Folketingstidende 1954-55. Forhandlingerne, København: J. H. Schultz Forlag, 1955.
Folketingstidende 1954-55. Tillæg A, København: J. H. Schultz Forlag, 1955.
Folketingstidende 1976-77. Forhandlingerne, København: J. H. Schultz Forlag, 1978.
Folketingstidende 1976-77. Tillæg A, København: J. H. Schultz Forlag, 1978.
Folketingstidende 1984-85. Forhandlingerne, København: J. H. Schultz Forlag, 1986.
Folketingstidende 1985-86. Forhandlingerne, København: J. H. Schultz Forlag, 1987.
Folketingstidende 1985-86. Tillæg A, København: J. H. Schultz Forlag, 1987.
Gemzell, Carl-Axel: Om politikens förvetenskapligande och vetenskapens politisering. Kring välfärdsstatens uppkomst i England. Del I. Teoretisk inledning, København: Institut for samtidshistorie, 1989.
Green-Pedersen, Christoffer: Partier i nye tider. Den politiske dagsorden i Danmark, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2011.
Heller, Jacob: The Vaccine Narrative, Nashville: Vanderbilt University Press, 2008.
Jacobsen, Kurt og Larsen, Klaus: Ve og velfærd. Læger, sundhed og samfund gennem 200 år, København: Lindhardt & Ringhof, 2007.
Jensen, Klaus: Bekæmpelse af infektionssygdomme. Statens Serum Institut 1902-2002, København: Statens Serum Institut, 2003.
Lund, Anker Brink: Smitsomme sygdomme i dansk journalistik, København: Munksgaard, 1997.
Millward, Gareth: Vaccinating Britain. Mass vaccination and the public since the Second World War, Manchester: Manchester University Press, 2019, doi: http://dx.doi.org/10.7765/9781526126764.
Ministerialtidende for Kongeriget Danmark 1949, København: J. H. Schultz Forlag, 1950.
Ministerialtidende for Kongeriget Danmark 1961, København: J. H. Schultz Forlag, 1962.
Olesen, Thorsten Borring og Niels Wium Olesen: Poul Schlüters tid 1982-1993. (De Danske Ministerier 1982-1993, bd. 2), København: Gads Forlag, 2018.
Pedersen, Kjeld Møller: Sundhedspolitik, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2006.
Perspektivplanlægning 1970-1985, København: J. H. Schultz Forlag, 1971.
Perspektivplan-redegørelse 1972-1987., København: Statens Trykningskontor, 1973.
Petersen, Jørn Henriksen: ’Sygeforsikringen’. I Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen og Niels Finn Christiansen (red.): Dansk Velfærdshistorie. Velfærdsstatens storhedstid, bd. 4, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2012, 347-415.
Plotkin, Stanley, Walter Orenstein og Paul Offit (red.): Vaccines, 5. udg., Philadelphia: Saunders, 2008.
Rigsdagstidende 1870-71. Tillæg A, København: J. H. Schultz Forlag, 1871.
Rigsdagstidende 1930-31. Forhandlinger i Folketinget, København: J. H. Schultz Forlag, 1931.
Rigsdagstidende 1930-31. Forhandlinger i Landstinget, København: J. H. Schultz Forlag, 1931.
Rigsdagstidende 1930-31. Tillæg A, København: J. H. Schultz Forlag, 1931.
Rigsdagstidende 1942-43. Forhandlinger i Folketinget, København: J. H. Schultz Forlag, 1943.
Rigsdagstidende 1942-43. Forhandlinger i Landstinget, København: J. H. Schultz Forlag, 1943.
Rigsdagstidende 1942-43. Tillæg A. København: J. H. Schultz Forlag, 1943.
Rigsdagstidende 1945-46. Tillæg C, København: J. H. Schultz Forlag, 1946.
Seytre, Bernard og Mary Shaffer: The Death of a Disease. A History of the Eradication of Poliomyelitis, New Brunswick: Rutgers University Press, 2005.
Smith, Jane S.: Patenting the Sun. Polio and the Salk Vaccine, New York: W. Morrow, 1990.
Tjørnelund, Henrik: Medicin uden grænser. Statens Serum Institut under besættelsen, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2007.
Vallgårda, Signild: Sygehuse og sygehuspolitik i Danmark. Et bidrag til det specialiserede sygehusvæsens historie 1930-1987, København: Jurist- og Økonomforbudnet, 1992.
Vallgårda, Signild: Folkesundhed som politik. Danmark og Sverige fra 1930 til i dag, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2003.
Vallgårda, Signild: Sundhedspolitik. Teorier og analyser, København: Munksgaard, 2013.
Wailoo, Keith, Julie Livingston, Steven Epstein og Robert Aronowitz (red.): Three Shots at Prevention. The HPV Vaccine and the Politics of Medicine’s Simple Solutions, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2010, doi: 10.1353/book.488.
Walsø, Vilde Christoffersen: Fra plikt til rettighet. Tvang og frivillighet i norsk vaksinasjonslovgivning fra 1947 til 1994 [upubliceret masteropgavez], Universitetet i Bergen, 2011.

Downloads

Publiceret

2020-12-20

Citation/Eksport

Berg, A. H. (2020). FOR SAMFUNDETS OG BØRNENES VEL: VACCINATIONSPOLITISKE DRØFTELSER PÅ RIGSDAGEN OG I FOLKETINGET 1930-1986. Temp - Tidsskrift for Historie, 11(21), 156–178. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/124365