DEN FORSINKEDE FRYGT

ATOMBOMBER, RADIOAKTIVITET OG VIDENSTRANSFORMATION I DAGSPRESSEN 1945-1963

Forfattere

  • Marianne Rostgaard Ph.d., lektor, Historiestudiet, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet
  • Ivan Lind Christensen Ph.d., lektor, Historiestudiet, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

Nøgleord:

Atomfrygt, radioaktivitet, videnstransformation, dagspressen, 1945-1963

Resumé

Artiklen analyserer hvordan videnskabelig viden om radioaktiv stråling blev formidlet i den danske dagspresse i årene 1945 – 1963. Udgangspunktet er en undren over en ubekymrethed i formidlingen af atomernes og kernevåbnenes virkning i dansk dagspresse og populærkultur frem til slutningen af 1950erne. Med udgangspunkt i Sergei Moscovicis teori herom analyserer artiklen, hvordan videnskabelig viden transformeres til common sense forestillinger, og forankres i, hvad Moscovici kalder en hverdagslig forståelsesramme. Analysen viser, at der for det første sker et skifte fra kernefysisk til biologisk-medicinsk viden som det videnskabelige grundlag for den viden som formidles fra 1945 – 1963. For det andet ændres den geografiske lokation for, hvor problemer med radioaktivitet udspiller sig, fra Stillehavet til Danmark. Radioaktiviteten kommer nærmere og med målinger af forøget indhold af radioaktive isotoper i regnvandet, i mælken, i kornet på markerne og i sandet på stranden kryber frygten helt ind under huden på folk. Videnskabsfolk bidrog især fra midt 1950erne og frem aktivt til debatten om den radioaktive strålings farlighed. Artiklen argumenterer for, at videnskabsfolkenes deltagelse i debatten, og især den måde den videnskabelige viden formidledes i en bredere offentlighed, bidrager til at forklare, hvorfor debatten om faren ved atomerne i Danmark først kom i årene 1959-1962.

Referencer

Atomoplysningsudvalget, Betænkning nr. 334: Atomvåbenproblemer, København: Møllers Bogtrykkeri,1963.
Boyer, Paul: By the Bomb's Early Light: American Thought and Culture at the Dawn of the Atomic Age, Pantheon, 1985.
Christensen, Børge Chr. og Michael Schrøder (red): Atomtidens Stråling, Danmarks Radios Grundbøger, København: Fremad, 1961.
Christensen, Ivan lind og Rostgaard, Marianne: ’Alkymistens drøm og Fru Bergmanns kaffe’, Kulturstudier, 2019, 2., 37-61, doi: https://doi.org/10.7146/ks.v10i2.118017.
Cronqvist, Marie: “Survival in the Welfare Cocoon. The Culture of Civil Defense in Cold War Sweden”. I Vowinckel, Payk og Lindenberger (red.): Cold War Cultures: Perspectives on Eastern and Western European Societies. New York: Berghahn Books, 2012, 191 – 210.
Grant, Matthew og Ziemann, Benjamin (red.): Understanding the Imaginary War. Culture, Thought and Nuclear Conflict 1945 – 90, Manchester: Manchester University Press, 2016, doi: https://doi.org/10.7228/manchester/9781784994402.001.0001.
Hogg, Johnathan, G.: British Nuclear Culture: Official and Unofficial Narratives in the Long Twentieth Century. London: Bloomsbury Academic, 2016, doi: https://doi.org/10.5040/9781474217507.
Indenrigsministeriets Luftværnsudvalg af 1946: Betænkningen Vedrørende Bygningsmæssige Civilforsvarsforanstaltninger. København: J.H. Schultz, 1949.
Jørgensen, Klaus: Atomvåbnenes rolle i dansk politik, Odense University Studies in History and Social Sciences, Vol. 8, Odense University Press, 1973.
Mariager, Rasmus: I tillid og varm sympati. Dansk-britiske forbindelser og USA under den tidlige kolde krig, Museum Tusculanum, 2006.
Moscovici, Serge: On Social Representation. Perspectives on Everyday Understanding. I J. Forgas (red.): Social Cognition, London: Academic Press, 1981, 181-209.
Møller, Christian og Rasmussen, Ebbe: Atomer og andre Smaating, 4. udg. Hirschsprung, 1945.
Oakes, Guy: The Imaginary War: Civil Defense and American Cold War Culture, Oxford: Oxford University Press, 1995.
Rasmussen, Søren Hein: Sære alliancer. Politiske bevægeler i efterkrigstidens Danmark. Odense University Studies in History and Social Sciences, Vol. 207, Odense: Odense Universitetsforlag, 1997.
Rasmussen, Søren Hein: Den Kolde Kkrigs Billeder, København: Gyldendal, 2009.
Sylvest, Casper: ’Atomfrygten og civilforsvaret’, Temp - tidsskrift for historie, 16, 2018, 16 -39.
Thomsen, Niels: Dagbladskonkurrencen 1870 – 1970. Politik, journalistik og økonomi i dansk dagspresses strukturudvikling, København: Universitetsforlaget, 1972.

Downloads

Publiceret

2020-12-20

Citation/Eksport

Rostgaard, M., & Christensen, I. L. (2020). DEN FORSINKEDE FRYGT: ATOMBOMBER, RADIOAKTIVITET OG VIDENSTRANSFORMATION I DAGSPRESSEN 1945-1963. Temp - Tidsskrift for Historie, 11(21), 126–155. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/124364