OLDTIDENS MØNTBILLEDER

ET BIDRAG TIL PENGENES IKONOLOGI

Forfattere

  • Tønnes Bekker-Nielsen Lektor, dr.phil, Institut for Historie, Syddansk Universitet

Nøgleord:

Oldtiden, mønter, numismatik, møntbilleder, ikonologi

Resumé

Mønter var antikkens eneste massemedium og møntbilleder udgør, rigtigt fortolket, en vigtig kilde til oldtidens historie; ikke blot økonomisk historie, men også kultur- og mentalitetshistorie. Alt for ofte anvendes møntbilleder dog kun som illustrationer i historiske fremstillinger. En dybere analyse fordrer imidlertid et kendskab til møntproduktionens teknik, til møntmediets udviklingshistorie og til dets særlige ikonologi. Gennem en række nedslag i antikkens historie og møntproduktion forsøger denne artikel at udforske samspillet mellem møntproduktion, herskerideologi og selviscenesættelse i oldtidens græske og romerske samfund.

Referencer

Appian: Den mithradatiske Krig, oversat i Horace White: Appian: Roman History, vol. 2. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1912.
Bean, Simon C.: The Coinage of the Atrebates and Regni (Studies in Celtic Coinage 4). Oxford: Oxford University School of Archaeology, 2000.
Bekker-Nielsen, Tønnes: “The corners of a Pontic world. An essay in the history of spaces”, Orbis Terrarum 15, 2018, 23-69.
Cassius Dion: Roms historie, oversat i Herbert E. Forster: Dio Cassius: Roman History, vol. 9. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1927.
Dalaison, Julie: L’atelier d’Amaseia du Pont: recherches historiques et numismatiques (Numismatica Anatolica 2). Bordeaux: Ausonius, 2008.
Dion Chrysostomos: Taler, oversat af Hugh L. Crosby: Dio Chrysostom: Discourses, vol. 4. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1946.
Elkins, Nathan T.: Monuments in Miniature: Architecture on Roman Coinage (Numismatic Studies 29). New York: American Numismatic Society, 2015.
Herodian: Historie, oversat af C.R. Whittaker: Herodian, vol. 1. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1969.
Hardouin, Jean: Nummi antiqui populorum et urbium illustrati, Paris: Muguet, 1684. https://hdl.handle.net/2027/gri.ark:/13960/t22c2kw06. (7.10.2020)..
Mathiesen, Hans Erik: Grækernes mønter, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 1988.
Kraft, Konrad: Das System der kaiserzeitlichen Münzprägung in Kleinasien: Materialien und Entwürfe. Berlin: Gebr. Mann, 1972.
Krmnicek, Stefan og Nathan T. Elkins: ”Dinosaurs, Cocks, and Coins: An Introduction ot ’Art in the Round’”, i ’Art in the Round’: New Approaches to Ancient Coin Iconography (Tübinger Archäologische Forschungen 16). Rahden: Verlag Marie Leidorf, 2014, s. 7-22.
Märcher, Michael, Sven Aagaard og Helle W. Horsnæs: ’Stempelstudier af mønter – et stærkt redskab til ny viden’, i Nationalmuseets Arbejdsmark 2016, 196-209.
Mørkholm, Otto: Early Hellenistic Coinage: from the accession of Alexander to the Peace of Apamea. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
Plutarch: Alexander, oversat af Bernadotte Perrin: Plutarch: Lives vol. 7. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1912.
Robert, Louis: “La Titulature de Nicée et de Nicomédie: La Gloire et la haine”, i Harvard Studies in Classical Philology 81, 1977, 1-39. DOI: 10.2307/311109.
Saint-Amant, Jean Tristan de: Commentaires historiques contenans l’histoire générale des empereurs, imperatrices, cæsars et tyrans de l’empire romain, Paris: Sebastian Hure, 1657. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k884462q (7.10.2020).
Sauer, Vera: “Urban space: The evidence of coins” i Space, Place and Identity in Northern Anatolia (Geographica Historica, 29). Stuttgart: Franz Steiner 2014, s. 109-24.
Sauer, Vera: “Konventionelle Individualität: Zur Münzprägung nordanatolischer Städte in der römischen Kaiserzeit”, Anatolia Antiqua 24, 2016, s. 163-209.
Thonemann, Peter: The Hellenistic World: using coins as sources. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
Waddington, William H., Ernest Babelon og Théodore Reinach: Recueil général des monnaies grecques d’Asie Mineure, vol. 1.3. Paris: Ernest Léroux, 1910. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54947871. (7.10.2020).
Williamson, Christina: “Power, politics and panoramas: Viewing the sacred landscape of Zeus Stratios near Amaseia”, i Space, Place and Identity in Northern Anatolia (Geographica Historica, 29). Stuttgart: Franz Steiner 2014, s. 175-88.

Downloads

Publiceret

2020-12-20

Citation/Eksport

Bekker-Nielsen, T. (2020). OLDTIDENS MØNTBILLEDER: ET BIDRAG TIL PENGENES IKONOLOGI. Temp - Tidsskrift for Historie, 11(21), 5–21. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/124354