FLAMMENDE RØD

OM HÅB, REVOLUTION OG KVINDEKAMP HOS MARIE NIELSEN

Forfattere

  • Bertel Nygaard Lektor, Ph.d., Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Nøgleord:

Marie Nielsen, Morten Thing, kvindekamp, kommunisme, revolution

Resumé

The life of the Danish socialist Marie Nielsen (1875-1851), recently the topic of a fine biography by historian Morten Thing, presents us with a remarkable combination of elements and contradictions of modern history, thus providing the historian with a significant case study in the dynamics of social hope, political emotions, political subjectivation, active revolutionary melancholia as well as the intersections of class, gender and sexuality during the first half of the 20th century. The daughter of a small-holder family in Zealand, she rebelled against old rural hierarchies as well as modern bourgeois society at an early age. Before and during the First World War, she was a staunch radical among mostly moderate Danish Social Democrats. In the wake of that war, she broke with Social Democracy and became a prominent figure in the formation of the Communist movement in Denmark, being convicted for her revolutionary statements and fired from her job as a schoolteacher in Copenhagen. Being a persistent revolutionary and a pioneer of working-class feminist organization during the 1920s and 1930s, she turned increasingly critical of Stalinism and became the first prominent Danish sympathizer of the exiled Russian revolutionary Leon Trotsky and, consequently, was expelled from the Communist Party. During her last years, she was less active in politics and held rather pessimistic views of the prospects of reinvigorating a revolutionary workers’ movement, while retaining her basic orientation towards the possibility of social revolution. Thus, her life and politics reveal a rare combination of principled continuity and context-defined innovation.

Referencer

Utrykt kildemateriale
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Alfred Kruses Arkiv.
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Lev Trotskijs Arkiv.
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Marie Nielsens Arkiv.

Trykt materiale
Alexander, Robert J.: International Trotskyism, 1929-1985: A Documented History of the Movement, London & Durham: Duke University Press, 1991.
Bang, Lisa m.fl.: Fagoppositionens Sammenslutning (1910-21): De danske syndikalister, Århus: Modtryk, 1975.
Benjamin, Walter: ’Linke Melancholie’ (1931), http://www.glanzundelend.de/Artikel/abc/b/benjamin_melancholie.htm (14.5.2020)
Benjamin, Walter: ’Om historiebegrebet’ (1940). I samme: Kulturkritiske essays, København: Gyldendal, 1998, 159-171.
Bensaïd, Daniel: Le pari mélancolique, Paris: fayard, 1997.
Bensaïd, Daniel: ’Leaps! Leaps! Leaps’. I Sebastian Budgen, Stathis Kouvelakis og Slavoj Žižek (red.): Lenin Reloaded: Towards a Politics of Truth, Durham & London: Duke University Press, 2007, 148-163.
Bensaïd, Daniel: Marx For Our Times: Adventures and Misadventures of a Critique, London: Verso, 2002.
Berry, Dave: ’Metamorphosis: the making of Daniel Guérin 1904-1930’, Modern & Contemporary France 22(3), 2014, 321-342, DOI: 10.1080/09639489.2013.856875.
Bhattacharya, Tithi (red.): Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Oppression, London: Pluto Press, 2017.
Bloch, Ernst: ’Anticiperet realitet – hvad er utopisk tænkning, og hvad kan den?’. I Jørn Erslev Andersen, Niels Kayser Nielsen, Per Stounbjerg og Hans Jørgen Thomsen (red.): Ernst Bloch. En introduktion, Århus: Modtryk, 1982, 25-36.
Bloch, Ernst: Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1959.
Bloch, Ernst: Tübinger Einleitung in die Philosophie I, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1963.
Bloch-Poulsen, Jørgen, Hans Erik Avlund Frandsen og Morten Thing: Planøkonomi og folkefront. Omkring Socialdemokratiet og DKP i mellemkrigstiden, København: Dansk Universitets Presse, 1979.
Bloch-Poulsen, Jørgen og Morten Thing: Danmarks Kommunistiske Parti 1918-1941, København: Politisk Revy, 1979.
Brown, Wendy: ’Resisting Left Melancholy’, Boundary 2, 26 (3), 1999, 19-27.
Bryld, Claus: Den demokratiske socialismes gennembrudsår, København: SFAH, 1992.
Caspersen, Hanne: ’Arbejderkvindernes Oplysningsforening 1925-34’, Årbog for arbejderbevægelsens historie, 8, 1978, 97-152.
Christensen, Jens: ’Danmarks socialistiske Arbejderparti 1918-1919’, Årbog for arbejderbevægelsens historie, 5, 1975, 59-112.
Christiansen, Lene, Bolette Frydendahl og Christina Hee Pedersen: ’Vendinger mod følelser og affekt’, Kvinder, Køn & Forskning, nr. 3-4, 2013, 3-8, DOI: 10.7146/kkf.v0i3-4.28157.
Claudin, Fernando: Krisen i den kommunistiske verdensbevægelse: Fra Komintern til Kominform, 2 bd., Århus: Modtryk. 1977.
Dahlerup, Drude: ’Kvinders organisering i det danske Socialdemokrati 1908-69: For og imod en selvstændig socialistisk kvindebevægelse’, Meddelelser om forskning i arbejderbevægelsens historie, 13, 1979, 5-35.
Dean, Jodi: ’Communist Desire’. I Slavoj Žižek (red.): The Idea of Communism 2: The New York Conference, London & new York: Verso, 2013, 77-102.
Degen, Bernard og Julia Richers (red.): Zimmerwald und Kiental: Weltgeschichte auf dem Dorfe. Zurich: Chronos, 2015.
Derrida Jacques: Spectres de Marx: L’État de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale, Paris: Galilée, 1993.
Ege, Lars og Niels Henrik Hansen: DKP 1945-46: For grundlov og arbejdsro, København: Oktober, 1978.
Finnemann, Niels Ole: I Broderskabets Aand: Den socialdemokratiske arbejderbevægelses idéhistorie 1871-1977, København: Gyldendal, 1986.
Fleischer, Helmut: Marxismus und Geschichte, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1969.
Geoghegan, Vincent: Utopianism and Marxism, Oxford & Bern: Peter Lang, 2008.
Getty, J. Arch og Oleg V. Naumov: The Road to Terror: Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks, 1932-1939, New Haven & London: Yale University Press, 1999.
Giersing, Sarah: Orgasmens utopi: En analyse af den danske Sexpolgruppes ideologi 1933-43, upubliceret speciale, Københavns Universitet, 2006.
Goldman, Wendy Z.: Inventing the Enemy: Denunciation and Terror in Stalin's Russia, New York: Cambridge University Press, 2011.
Goldman, Wendy Z.: Women, the State and Revolution: Soviet Family Policy and Social Life, 1917-1936, Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
Goldmann, Lucien: Recherches dialectiques, Paris: Gallimard, 1959.
Goode, Erich & Nachman Ben-Yahuda: Moral Panics: The Social Construction of Deviance, Oxford: Blackwell, 1996.
Hansen, Anette Eklund: ’De socialistiske kvinders internationale konference i København i 1910: Netværk, valgret og velfærd’, Arbejderhistorie. Tidsskrift for historie, kultur og politik, 2, 2010, 8-28.
Hansen, Anette Eklund og Klaus Petersen: ’Arbejde og familie – arbejderbevægelsens syn på forholdet mellem familie- og arbejdslive ca. 1945-1980’, Arbejderhistorie, 4, 2000, 33-54.
Hertoft, Preben: Det er måske en galskab: om sexualreformbevægelsen i Danmark, København: Gyldendal, 1983.
Houmann, Børge og Morten Thing: Venskab og revolution: Martin Andersen Nexø og Marie Nielsens venskab og politiske virke, 1918-24, København: SFAH, 1990.
Jacobsen, Kurt: Aksel Larsen – en biografi, København: Vindrose, 1993.
Jacobsen, Kurt: Mellem København og Moskva, København: Tiden, 1989.
Jacobsen, Kurt: Moskva som medspiller: DKP's gennembrud og Aksel Larsens vej til Folketinget, København: Tiden, 1987.
Katainen, Elina: ’Women in the Nordic communist parties during the 1920s and 1930s’. I Åsmund Egge og Svend Rybner (red.): Red Star in the North: Communism in the Nordic Countries, Stamsund: Orkana Akademisk, 2016, 201-216.
Koselleck, Reinhart: ’’Erfaringsrum’ og ’forventningshorisont’ – to historiske kategorier’. I samme: Begreber, tid og erfaring – en tekstsamling, København: Hans Reitzels Forlag, 2007, 27-56.
Koselleck, Reinhart: ’Historiske kriterier for det moderne revolutionsbegreb’. I samme: Begreber, tid og erfaring – en tekstsamling, København: Hans Reitzels Forlag, 2007, 83-104.
Landes, Joan B.: Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution, Ithaca: Cornell University Press, 1988.
Larsen, Jytte: ’Men størst var Broderskabet: Køn i den danske arbejderbevægelse’. I Lars K. Christensen, Søren Kolstrup og Anette Eklund Hansen (red.): Arbejdernes historie i Danmark 1800-2000, København: SFAH, 2007, 372-384.
Larsen, Steen Bille: Kommunisterne og arbejderklassen: En politisk biografi, København: Tiderne skifter, 1977.
Larsen, Steen Bille: Mod strømmen: Den kommunistiske ’højre’- og ’venstre’-opposition i 30-ernes Danmark, København: SFAH, 1986.
Lenin, V.I.: ’Om vor revolution’ (1923). I V.I. Lenin: Udvalgte værker, bd. 15, København: Forlaget Tiden, 1984, 180-183.
Linke, Uli og Danielle Taana-Smith: Cultures of Fear: A Critical Reader, London & New York: Pluto Press, 2009.
Lorenz, Chris og Berber Bevernage (red.): Breaking up Time: negotiating the Borders between Present, Past and Future, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013.
Lukács, Georg: Geschichte und Klassenbewusstsein, Neuwied & Berlin: Luchterhand, 1968 (Frühschriften, bd. 2).
Löwith, Karl: Weltgeschichte und Heilsgeschehen, Stuttgart: W. Kohlhammer, 1967 (opr. 1953).
Löwy, Michael og Robert Sayre: Romanticism Against the Tide of Modernity, Durham: Duke University Press, 2001.
Löwy, Michael: ’Lucien Goldmann: le pari socialiste d’un marxiste pascalien’ (6.11.2012), https://blogs.mediapart.fr/michael-lowy/blog/061112/lucien-goldmann-le-pari-socialiste-dun-marxiste-pascalien (13.5.2020).
’Marodører’, Kommunistisk Tidsskrift nr. 8, 1934, 305-308.
Marx, Karl: ’Til kritiken af den politiske økonomi. Forord’. I Karl Marx og Friedrich Engels: Udvalgte skrifter, København: Tiden, 1971, 354-358.
McDermott, Kevin og Jeremy Agnew: The Comintern: A History of International Communism from Lenin to Stalin, Basingstoke: Macmillan, 1996.
McLoughlin, Barry og Kevin McDermott (red.): Stalin’s Terror: High Politics and Mass Repression in the Soviet Union, New York: Palgrave Macmillan, 2002.
McNeal, Robert H.: ’Demonology: the Orthodox Communist Image of Trotskyism’, International Journal, 32 (1), 1976-77, 20-40.
Nation, R. Craig: War on War: Lenin, the Zimmerwald Left, and the Origins of Communist Internationalism, Durham: Duke University Press, 1986.
Nielsen, Hans Jørn: Besættelse og befrielse, Århus: Modtryk, 1977.
Nielsen, Marie: Kampen om Trotzki, København: Frem Forlag, 1937.
Nielsen, Marie: Revolution: Artikler om parti, klassekamp og kvindekamp, København: Tiderne skifter, 1975.
Nielsen, Poul Vitus: ’De tog De fik De Otte Timer. Arbejdsgivere og arbejdere, socialdemokrater og syndikalister i kampen om ottetimers arbejdsdagen’, Årbog for arbejderbevægelsens historie, 1992, 263-313.
Nielsen-Man, Søren: Kurs mod demokrati? Kommunismens demokratigrundlag og DKP’s demokratiopfattelse 1919-1947, København: SFAH, 2008.
Nygaard, Bertel: ’French Revolution and Communist Future. Historical Time and Agency in European Labour Movements and the End of the First World War’. I Hagen Schulz-Forberg (red.): Zero Hours: Conceptual Insecurities and New Beginnings in the Interwar Period, Bruxelles: Peter Lang, 2013, 167-192.
Nygaard, Bertel: Håb, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2014 (Tænkepauser nr. 16).
Nygaard, Bertel: Kærlighedens samfund. Romantiske utopier i 1800-tallets Danmark, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2016.
Nygaard, Bertel: ’Manglernes drømme. Om at undersøge det utopiske i historien’, Scandia, 80 (1), 2014, 70-94.
Nygaard, Bertel: ’Revolutionen udskudt. Danske trotskister i 1940’erne’, Arbejderhistorie. Tidsskrift for historie, kultur og politik, nr. 3, 2012, 77-94.
Nygaard, Bertel: ’Tid for historie?’, Temp – tidsskrift for historie, 11, 2015, 151-165.
Nygaard, Bertel: Vladimir Lenin, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2017.
Ollman, Bertell: Marx’s Vision of Communism”. I Bertell Ollman: Social and Sexual Revolution: Essays on Marx and Reich, Boston: South End Press, 1979, 48-98.
Osborne, Peter: ’Expecting the Unexpected: Beyond the ‘Horizon of Expectation’’. I Maria Hlavajova m.fl. (red.): On Horizons: A Critical Reader in Contemporary Art, Utrecht: Bak, 2011, 112-128.
Pascal, Blaise: Pensées, Paris: Hachette, 1950.
Pateman, Carole: The Sexual Contract, Stanford: Stanford University Press, 1988.
Pennetier, Claude og Bernard Pudal: ’La peur de l’autre: vigilance anti-trotskisme et travail sur soi’. I Brigitte Studer og Heiko Haumann (red.): Stalinistiske Subjekte. Individuum und System in der Sowjetunion und der Komintern 1929-1953, Zürich: Chronos 2006, 253-71.
Petersen, Carl Heinrich: Danske revolutionære, København: Borgen, 1970.
Possing, Birgitte: ’Clara Zetkin – et portræt’, Arbejderhistorie. Tidsskrift for historie, kultur og politik, 2, 2010, 29-46.
Rancière, Jacques: Disagreement: Politics and Philosophy, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999.
Ravn, Anna-Birte: ’Kvinder og køn i arbejderklassen og arbejderbevægelsens historie’. I Niels Ole Højstrup Jensen m.fl.: (red.): Fremad – ad nye veje: Bidrag til diskussionen om arbejderhistorien i 1990-erne, København: SFAH, 1990, 121-138.
Sartre, Jean-Paul: Eksistentialisme og marxisme, København: Gyldendal, 1969.
Schlögel, Karl: Moscow 1937, London: Polity, 2012.
Schrader, Fred E.: Der Moskauer Prozess 1936: Zur Sozialgeschichte eines politischen Feindbildes, Frankfurt am Main: Campus-Verlag, 1995.
Sharma, Devika og Christian Dahl (red.): Affekt (K&K nr. 116), 2013.
Sohn, Ole: Fra Folketinget til celle 290, København: Sohn, 2011.
Stræde, Therkel: ’Syndikalismen blandt lager- og pakhusarbejderne i København’, Årbog for arbejderbevægelsens historie, 1978, 55-96.
Sørensen, Curt: ’Den syndikalistiske ideologi i den danske arbejderbevægelse ca. 1910-2’, Historie. Jyske Samlinger, 8, 1968-70, 273-315.
Sørensen, Curt: Marxismen og den sociale orden, Aarhus: GMT, 1976.
Thing, Morten: ’Freud, seksualreform og frisind i 1930’erne’, Kvinder, køn og forskning, 4, 2002, 6-24.
Thing, Morten: Kommunismens kultur: DKP og de intellektuelle, 1918-1960, København: Tiderne skifter, 1993.
Thing, Morten: ’Marie Nielsen. En politisk biografi’, Årbog for arbejderbevægelsens historie, 5, 1975, 5-58.
Thing, Morten: Portrætter af 10 kommunister, København: Tiderne skifter, 1996.
Thomsen, John Bech: ’Socialdemokratisk Ungdomsforbund, SUF, 1906-21’, Historievidenskab, 8, 1976, 7-86.
Traverso, Enzo: Left-Wing Melancholia: Marxism, History, and Memory, New York: Columbia University Press, 2017.
Trotsky, Leon: Their Morals and Ours, New York: Pathfinder, 1973.
Vallgårda, Karen: ’Følelseshistorie: Teoretiske brudflader og udfordringer’, Kulturstudier 4 (2), 2013, 87-113, DOI: 10.7146/ks.v4i2.15521.
Vallgårda, Karen: ’Affekt, følelser og rum: Historiefaglige perspektiver’, Temp – tidsskrift for historie, 5, 2013, 175-183.
Yaffa, Joshua: ’Putin’s Russia Wrestles with the Meaning of Trotsky and Revolution’, The New Yorker, 7.11.2017 https://www.newyorker.com/sections/news/putins-russia-wrestles-with-the-meaning-of-trotsky-and-revolution (10.5.2020).

Downloads

Publiceret

2020-09-24

Citation/Eksport

Nygaard, B. (2020). FLAMMENDE RØD: OM HÅB, REVOLUTION OG KVINDEKAMP HOS MARIE NIELSEN. Temp - Tidsskrift for Historie, 10(20), 169–201. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/122183