NEDERLANDSK ARKITEKTUR OG GOD SMAG

Forfattere

  • Christina Lysbjerg Mogensen Ph.d. i Historie

Nøgleord:

temanummer, nederlandske forbindelser, billede i kontekst, god smag, nederlandsk arkitektur

Resumé

Fotografiet viser en af de mest karakteristiske bygninger i København, hvis snoede spir har præget sky-linen i knap 400 år. Den kongelige hofbygmester Laurids de Thurah berettede i 1700-tallet om, hvorledes dette spir var stjålet fra sven161
skerne og dermed burde ses som et symbol på den danske krigslykke. Dette var dog en sandhed med modifikationer: for det første var spiret ikke stjålet fra Sverige – om end det ikke kan udelukkes, at det blev skabt ved omsmeltning af kobberskulpturer stjålet i Sverige – og for det andet blev spiret designet specifikt til Børsen af den nederlandske arkitekt og bygmester Hans Steenwinckel den Yngre.1 Spiret – og bygningen som helhed – bør således i højere grad ses som en manifestation af den store indflydelse Nederlandene havde på dansk arkitektur, særligt i starten af 1600-tallet. En ind􀏐lydelse, som den dag i dag stadig præger bybilledet i København.

Referencer

Trykte kilder

Fabricius, Knud: ’De politiske forbindelser’. I Knud Fabricius, L.L. Hammerich og Vilhelm Lorenzen (red.): Holland Danmark: Forbindelser mellem de to lande gennem tiderne, bind 1, København: Jespersen og Pios Forlag, 1945, 11-133

Heimbürger, Minna: ’Renæssancen 1530-1660’. I Hakon Lund og Knud Millech (red.): Danmarks bygningskunst: Fra oldtid til nutid, København: H. Hirschsprungs Forlag, 1963, 173-224.

Johannsen, Hugo: ’Stenhuggere på Frederik II.s og Christian IV.s tid’. I Inge Mette Kirkeby (red): Sandstensportaler i Danmark, København: Christian Ejlers Forlag, 1995, 51-85.

Laursen, L.: Kancelliets Brevbøger: Vedrørende Danmarks indre forhold 1616-1620, København: C.A.Reitzel, 1919.

Neurdenburg, Elisabeth: De Zeventiende eeuzsche Beeldhouwkunst in de noordelijke Nederlanden, Amsterdam: J. M. Meulenhoff, 1948.

Noldus, Badeloch: Trade in Good Taste: Relations in Architecture and Culture between the Dutch Republic and the Baltic World in the Seventeenth Century, Turnhout: Brepols, 2004, DOI: 10.1484/M.ARCHMOD-EB.5.105677.

Ottenheym, Konrad: ‘Chapter II: Architectura Moderna: The Systemization of Architectural Ornament around 1600’. I Krista De Jonge og Konrad Ottenheym (red.): Unity and Discontinuity: Architectural Relationships between the Southern and Northern Low Countries (1530-1700), Turnhout: Brepols, 2007, 111-136, DOI: 10.1484/M.ARCHMOD-EB.4.00120.

Ottenheym, Konrad: ‘Public Buildings in Early Modern Europe, an Introduction’. I Krista De Jonge og Piet Lombaerde (red.): Architectura Moderna: Architectural Exchanges in Europe, 16th-17th Centuries, Turnhout: Brepols, 2010, IX-XIV, DOI: 10.1484/M.ARCHMOD-EB.4.00162.

Ottenheym, Konrad: ‘Traveling architects from the Low Countries and their Patrons’. I Konrad Ottenheym og Krista De Jonge (red.): The Low Countries at the crossroads: Netherlandish Architecture as an Export Product in Early Modern Europe (1480-1680), Turnhout: Brepols Publishers, 2013, 55-88, DOI: 10.1484/M.ARCHMOD-EB.4.00136.

Ottenheym, Konrad og Krista De Jonge: ‘Introduction’. I Konrad Ottenheym og Krista De Jonge (red.): The Low Countries at the crossroads: Netherlandish Architecture as an Export Product in Early Modern Europe (1480-1680), Turnhout: Brepols Publishers, 2013, 3-15, DOI: 10.1484/M.ARCHMOD-EB.4.00132.

Roding, Juliette: ‘The Copenhagen Exchange (1619-1624) Designed by the Van Steenwinckel Brothers: “Not for the secret arts of Mercury and Laverna…”’. I Krista De Jonge og Piet Lombaerde (red.): Architectura Moderna: Architectural Exchanges in Europe, 16th-17th Centuries, Turnhout: Brepols, 2010, 241-248, DOI: 10.1484/M.ARCHMOD-EB.4.00179.

Wells-Cole, Anthony: ‘Paper Architecture: Mechanisms for the Migration of Architecture from the Low Countries to England’. I Konrad Ottenheym og Krista De Jonge (red.): The Low Countries at the crossroads: Netherlandish Architecture as an Export Product in Early Modern Europe (1480-1680), Turnhout: Brepols Publishers, 2013, 301-310, DOI: 10.1484/M.ARCHMOD-EB.4.00150.

Downloads

Publiceret

2020-09-24 — Opdateret d. 2021-08-15

Versioner

Citation/Eksport

Mogensen, C. L. (2021). NEDERLANDSK ARKITEKTUR OG GOD SMAG. Temp - Tidsskrift for Historie, 10(20), 160–168. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/122182 (Original work published 24. september 2020)