MELLEM MANGE VERDNER

NETVÆRK, VÆKKELSE OG TRANSNATIONALE FORBINDELSER I DET ATLANTISKE RUM I BEGYNDELSEN AF 1700-TALLET

Forfattere

  • Louise Sebro Museumsinspektør, Museum Lolland-Falster

Nøgleord:

temanummer, nederlandske forbindelser, Johan Lorentz Carstens, Amsterdam, Dansk Vestindien

Resumé

Med udgangspunkt i et biografisk blik på plantageejer og købmand Johan Lorentz Carstens, født på St. Thomas i 1705, udfolder artiklen et billede af, hvordan Amsterdam som sted og det nederlandske som kulturelt omdrejningspunkt var centralt for livet i den dansk-vestindiske koloni. I artiklen følges Carstens’ handelsmæssige og personlige forbindelser i Amsterdam. Efterfølgende vises det, hvordan de samme forbindelser viklede sig ind i et netværk af tilhængere af Brødremenigheden og hvordan Carstens personlige vækkelse som blev sat i gang ved mødet med den fremtrædende herrnhuter A.G. Spangenberg på St. Thomas, efterfølgende udviklede sig i samspil med det herrnhutiske miljø i Amsterdam, men også hvordan den herrnhutiske fascination forsvandt, da han senere flyttede til København. Med Carstens som mikrohistorisk prisme argumenteres der således for, at livet for de europæiske beboere i Dansk Vestindien ikke, som det har været traditionen, kan forstås alene i relation til forbindelsen mellem koloni og moderland, men skal ses som et transnationalt fænomen og i kraft af en mængde af sammenfiltrede forhold og netværk i den atlantiske verden, hvor ikke mindst Amsterdam spillede en særlig rolle.

Referencer

Utrykte kilder
Det kongelige Bibliotek (KB), Peter Schiønnings samling: Schiøn 9, 4to: Journal bd. 1: 1732-1760 og Schiøn 11, 4to: Journal bd. 3: 1771-1778. Jeg har anvendt Museumsinspektør Jakob Seerups transskription: https://natmus.dk/historisk-viden/temaer/militaerhistorie/soeofficeren-peter-schioennings-liv/kilder/peter-schioennings-dagbog/
Rigsarkivet (RA), Danske Kancelli (DK), nr. 232 Grevelige, Friherrelige og adelige patenter. Nr. A197: Christian VI adelige, 1731-1745.
Rigsarkivet (RA), Castenschiolds Privatarkiv nr. 05261, 1 (CP-05261-1): Korrespondance 1703-1748.
Rigsarkivet (RA), Castenschiolds Privatarkiv nr. 030, 1 (CP-030-1): Kopibog, koncepter og afskrifter 1679-1761.
Rigsarkivet (RA), Castenschiolds Privatarkiv nr. 030, 2 (CP-030-2): Breve 1723-1751.
Rigsarkivet (RA), Castenschiolds Privatarkiv nr. 030, 3 (CP-030-3): Familiepapirer og dokumenter vedr. besiddelser 1632-1779.
Rigsarkivet (RA), Castenschiolds Privatarkiv nr. 030, 5 (CP-030-5): Regnskaber 1697-1765.
Rigsarkivet (RA), Den reformerte kirke i København, H.6-12: Regnskabsbog for stolestader 1723-1810.
Rigsarkivet (RA), Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan: Landlister for St. Thomas, nr. 731-746: Landslister for St. Thomas 1688-1740. (VGK-731-746)
Stadsarchief Amsterdam, Archiv van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 5075, protokoller nr. 7624, 7625, 7634, 7644, 7685, 8571, 8602. (SA-7624, 7625 etc.)
Unitätsarchiv der Brüdergemeine (UA), R15Ba3 Acta Publica die Mission auf St. Thomas, St. Crux und St. Jan betreffenden Ao. 1733-1740. (UA-R15Ba3).
Unitätsarchiv der Brüdergemeine (UA), R15Ba10: Briefe und Berichte von St. Thomas, St. Crux und St. Jan 1736-1738.
Unitätsarchiv der Brüdergemeine, R15Ba11 Briefe und Berichte von St. Thomas, St. Crux und St. Jan 1739-1742. (UA-R15Ba11).
Unitätsarchiv der Brüdergemeine, R20A17: Personalien von Zinzendorf. (UA-R20A17).

Trykte kilder
Bergmann, Lorentz: Grev Zinzendorf og hans indsats i kirkens og missionens historie, København: Haase, 1957-61.
Bredsdorff, Thomas: Den brogede oplysning: Om følelsernes fornuft og fornuftens følelse i 1700-tallets danske litteratur, København: Gyldendal, 2003.
Bro-Jørgensen, J.O.: ’Dansk Vestindien indtil 1755: Kolonisation og kompagnistyre’. I Johannes Brøndsted (red.): Vore Gamle Tropekolonier, bind 1, København: Fremad, 1966.
Engel, Katherine Carté: Religion and Profit. Moravians in Early America, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2009.
Engelhardt, Juliane: ’Pietisme og krise: Den halleske og radikale pietisme i den danske helstat under Christian 6.’, Historisk Tidsskrift 116 (2), 2016.
Fihl, Esther (red.): The Governor’s Residence in Tranquebar: The house and the daily life of its people. 1770-1845, København: Museum Tusculanum, 2017.
Fogelman, Aaron Spencer: Two Troubled Souls: An eighteenth-century couple's spiritual journey in the Atlantic world, Chapel Hill: North Carolina University Press, 2013.
Gamsa, Mark: ’Biography and (Global) Microhistory’, New Global Studies, 11 (3), 2017, 231-241, DOI: 10.1515/ngs-2017-0024.
Ghobrial, John-Paul A.: ’Introduction: Seeing the World like a Microhistorian’, Past and Present, (Supplement 14), 2019, 1-22, DOI: 10.1093/pastj/gtz046.
Gillespie, Michele og Robert Beachy (red.): ’Pious Pursuits: German Moravians in the Atlantic World.’ Serie: European Expansion & Global Interaction, Pieter C. Emmer og Seymor Drescher (red.), 7, New York: Berghahn Books, 2007.
Gøbel, Erik: ’Danske i det nederlandske ostindiske kompagnis tjeneste i det 17. århundrede’, Handels- og Søfartsmuseets årbog (62), 2003, 7-30.
Hall, Neville A.T.: Slave Society in the Danish West Indies: St. Thomas, St. John and St. Croix, Baltimore, Maryland: The John Hopkins University Press, 1992.
Knight, David W.: The 1688 census of The Danish West Indies, (portrait of a colony in Crisis), St. Thomas: Little Northside Presse, 1998.
Higman, B.W.: General History of the Caribbean Volume VI : Methodology and Historiography of the Caribbean, Kingston: Macmillan Caribbean, 1999.
Heinsen, Johan: Mutiny in the Danish Atlantic world: Convicts, sailors and a dissonant empire, London: Bloomsbury Academic, 2017.
Jensen, Niklas Thode: For the Health of the Enslaved: Slaves, Medicine and Power in the Danish West Indies 1803-1848, København: Museum Tusculanum, 2012.
van Lieburg, Fred: ‘The Dutch Factor in German Pietism’. I Douglas Schantz: ‘A Companion to German Pietism, 1660-1800’, Church History and Religious Culture, 95 (4), 50-80.
Miller, Joseph C.: ‘A Historical Appreciation of the Biographical Turn’. I John Wood Sweet og Lisa A. Lindsay (red.): Biography and the Black Atlantic, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2014, 19-47.
Oldendorp, Christian Georg Andreas: Historie der caraibischen Inseln Sanct Thomas, Sanct Crux und Sanct Jan, Teilband II, Dresden: Verlag für Wissenschaft und Bildung, 2002.
Olsen, Marie Veisegaard og Agnes Elbæk Wraae: Brown Bay St. John, US Virgin Islands Uncovering an Eighteenth Century Landscape and its Inhabitants through Archival and Archaeological Research, Rapport for National Park Service, St. John og Københavns Universitet, 2011.
Olsen, Poul Erik (red.): Vestindien. St. Croix, St. Thomas og St. Jan, København: Gads Forlag, 2017.
Peucker, Paul: ‘Heerendijk: Link in the Moravian Network: Moravian Colonists Destined for Pennsylvania, Transactions of the Moravian Historical Society 30, 1998, 9-21.
Peucker, Paul: ‘Das Diarium Von Nikolaus Ludwig Graf Von Zinzendorf, Geschrieben Während Seiner Reise Durch Die Niederlande 1736’, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 74 (1), 1994, 72-80.
Peucker, Paul: ‘S Heerendijk. Herrnhutters in Ijsselstein, 1736-1770, SHR 16: Walburg Pers, 1991.
Rapahael-Hernandez, Heike: ‘The Right to freedom: Eighteenth-century slave resistance and early Moravian missions in the Danish West Indies and Dutch Suriname, Atlantic Studies 14 (4), 2017, 457-475, DOI: 10.1080/14788810.2017.1366236.
Richards, Helen: ‘Distant Garden: Moravian Missions and the Culture of Slavery in the Danish West Indies, 1732-1848’, Journal of Moravian History 2 (Spring), 2007, 55-74.
van Rossem, Cefas: The Virgin Islands Dutch Creole Textual Heritage: Philological Perspectives on Authenticity and Audience, Utrecht: Lot, 2017.
Sebro, Louise: Mellem afrikaner og kreol: Etnisk identitet og social navigation i Dansk Vestindien. 1730-1779, Lund: Historiska Institutionen ved Lunds Universitet, 2010.
Sebro, Louise: ‘Kreoliseringen af eurocaribierne i Dansk Vestindien: Sociale relationer og selvopfattelse’, Fortid og Nutid, juni 2005, 3-22.
Sensbach, Jon: ‘Slavery, Race, and the Global Fellowship: Religious Radicals Confront the Modern Age. I ’Pious Pursuits: German Moravians in the Atlantic World.’ Serie: European Expansion & Global Interaction, Pieter C. Emmer og Seymor Drescher (red.), 7, New York: Berghahn Books, 2007. 223-236.
Sensbach, Jon: Rebecca’s Revival: Creating Black Christianity in the Atlantic World, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2005.
Sensbach, Jon: A Separate Canaan: The Making of an Afro-Moravian World in North Carolina, 1763-1840, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1998.
Sobel, Mechal: The World They Made Together: Black and White Values in Eighteenth-Century Virginia, Princeton: Princeton University Press, 1987.
Simonsen, Gunvor: Slave Stories, law representation, and gender in the Danish West Indies, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2017.
Sommerseth, Hilde L., Peter Ekamper og Sølvi Sogner: ’Marriage patterns and residential behaviour among Norwegian women in Amsterdam, 1621-1701’, Continuity and Change 31 (2), 2016, 175-209.
Vibæk, Jens: ’Dansk Vestindien 1755-1848, Vestindiens storhedstid’, Brøndsted, Johannes (red.):
Vore Gamle Tropekolonier, Bind 2, København: Fremad, 1966.
Vogt, Peter: ‘“Honor to the Side”: The Adoration of the Side Wounds of Jesus in Eighteenth-Century Moravian Piety’, Journal of Moravian History 7 (Fall), 2009, 83-116.
Vogt, Peter: ‘“Everywhere at Home”: The Eighteenth-Century Moravian Movement as a Transatlantic Religious Community’, Journal of Moravian History 1 (Fall), 2006, 7-29.
Westergaard, Waldemar: The Danish West Indies under Company Rule, 1671-1754. New York: Macmillan, 1917.

Downloads

Publiceret

2020-09-24

Citation/Eksport

Sebro, L. (2020). MELLEM MANGE VERDNER: NETVÆRK, VÆKKELSE OG TRANSNATIONALE FORBINDELSER I DET ATLANTISKE RUM I BEGYNDELSEN AF 1700-TALLET. Temp - Tidsskrift for Historie, 10(20), 139–159. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/122181