HOLLÆNDERNE PÅ AMAGER I 1700-TALLET

ET SAMFUND I KRISE?

Forfattere

  • Aske Laursen Brock Carlsberg postdoc, ph.d., Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

Nøgleord:

temanummer, nederlandske forbindelser, Amager, Hollænderbyen, 1700-tallet

Resumé

Artiklen undersøger den demografiske udvikling i Store Magleby og Tårnby sogne på Amager i 1700-tallet. Den fokuserer specifikt på udviklingen i det hollandske samfund i Store Magleby sogn, i det der tidligere hed Hollænderbyen. Hollænderne blev oprindeligt inviteret til Danmark af Christian 2. og de opnåede i midten af 1500-tallet, efter nogle turbulente år i kølevandet på Frederik 1.s magtovertagelse, arveret over gårdene i Store Magleby sogn. Både blandt datidens kommentatorer og de første historikere, som beskæftigede sig med Amager, var der konsensus om, at hollænderne udelukkende giftede sig med hinanden i århundreder, hvilket førte til indavl og en befolkningsmæssig stagnation i byen. Dette ændrede sig tilsyneladende i 1759 da fogeden i Hollænderbyen giftede sig med datteren af fogeden i Sundbyvester. På baggrund af tre datasæt efterprøver artiklen først tesen om, at befolkningen i Store Magleby praktiserede indavl. Dernæst undersøger den hvorvidt ægteskabet i 1759 faktisk medførte ændringer i deres ægteskabspraksis. Artiklen konkluderer, at samfundet i Hollænderbyen syntes at have stagneret og at det kunne skyldtes den udbredte praksis med at gifte sig indbyrdes. Det i litteraturen meget omtalte ægteskab i 1759 ændrede hverken det eksisterende mønster eller forbedrede den befolkningsmæssige udvikling i Store Magleby sogn.

Referencer

Utrykte kilder
Dragør Lokalarkiv (DLA), D71: Transskriberet kirkebog, 1640-1811 (4 bd).
Dragør Lokalarkiv (DLA), Kopskatteliste, 1705.
Tårnby Stads- og Lokalarkiv (TSL), Kirkebøger, 1692-1813 (fotokopier, 7 bd.).

Trykte kilder
Anderson, Nancy Fix: ’Cousin Marriage in Victorian England’, Journal of Family History 11 (3), 1986, 285–301, DOI: 10.1177/036319908601100305.
Appel, Hans Henrik: Tinget, magten og æren: studier i sociale processer og magtrelationer i et jysk bondesamfund i 1600-tallet, Serie: Odense University studies in history and social sciences, 219, Odense: Odense Universitetsforlag, 1999.
Arevad, Elsebeth, og Annette van Randwijk: ’Hollænderne på Amager’, Hovedopgave, Danmarks Biblioteksskole, 1975.
Bittles, A. H.: ’A Background Summary of Consanguineous Marriage’, Centre for Human Genetics, Edith Cowan University, Perth WA, 2001, 10.
Bittles, A. H.: ’The Role and Significance of Consanguinity as a Demographic Variable’, Population and Development Review 20, 1994, 561–584, DOI: 10.2307/2137601.
Borges, Marcelo J.: ’Network migration, marriage patterns, and adaptation in rural Portugal and among Portuguese immigrants in Argentina, 1870–1980’, The History of the Family 8 (3), 2003, 445–79, doi: 10.1016/S1081-602X(03)00046-0.
Bregnsbo, Michael: Folk skriver til kongen: supplikkerne og deres funktion i den dansk-norske enevælde i 1700-tallet: en kildestudie i Danske Kancelis supplikprotokoller, København: Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 1997.
Bøgh, Charlotte, og Inger Tolstrup: ’Københavnsbønder: to landsbyer på Amager’. I Orvar Löfgren (red.): Familie Hushold og produktion: Punktundersøgelser i 5 danske lokalsamfund, Lyngby: Institut for Europpæisk Folkelivsforskning, 1975, 33–40.
De Moor, Tine og Jan Luiten van Zanden: ’Girl power: the European marriage pattern and labour markets in the North Sea region in the late medieval and early modern period’, Economic History Review 63 (1), 2010, 1-33, DOI: 10.1111/j.1468-0289.2009.00483.x
Dennison, Tracy og Sheilagh Ogilvie: ’Does the European Marriage Pattern Explain Economic Growth?’, The Journal of Economic History, 74 (3), 2014, 651-691, DOI: 10.1017/S0022050714000564.
Fontaine, Laurence: ’Kinship and Mobility: Migrant networks in Europe’. I David Warren Sabean, Simon Teuscher, og Jon Mathieu (red.): Kinship in Europe : approaches to long-term developments (1300-1900), Chippingham: Berghahn Books, 2007, 193–211.
Foreman-Peck, James: ’The Western European marriage pattern and economic development’, Explorations in Economic History, 48 (2), 2011, 292-309, DOI: 10.1016/j.eeh.2011.01.002.
Frandsen, Karl-Erik: ’Indledning ’. I Karl-Erik Frandsen, Erik Housted, Inger Kjær Jansen, og Lis Thavlov (red.): Amager, København: Nyt Nordisk Forlag, 2002, 7–42.
Frandsen, Karl-Erik: Last Plague in the Baltic Region, 1709-1713, København: Museum Tusculanum Press, 2010.
Griffiths, Anthony J. F.: Introduction to Genetic Analysis. 8. ed., New York: W.H. Freeman and Company, 2005.
Hajnal, John.: ’European marriage patterns in perspective’ I D. V. Glass og D. E. C. Eversley (red.): Population in history: essays in historical demography, London: Edward Arnold, 1965, 101-143.
Hjorth, Birte: ’De udstødte: gårdmandspar i det amagerhollandske Store Magleby skulle i 1700-tallet opfylde særlige slægtsmæssige krav’, Personalhistorisk tidsskrift 2, 2010, 181-194.
Hjorth, Birthe: Udvandrerne: Personer, der i første halvdel af 1700-tallet flyttede fra Hollænderbyen til Tårnby sogn, 1995.
Jacobæus, Holger: Holger Jacobæus’ Rejsebog : (1671-1692), København: Gyldendal, 1910.
Johansen, Hans Christian: Befolkningsudvikling og familiestruktur i det 18. århundrede, serie: Odense University studies in history and social sciences 22, Odense: Odense University Press, 1975.
Johansen, Hans Christian: Danish population history, 1600-1939, Odense: University Press of Southern Denmark, 2001.
Johansen, Hans Christian: ’Early Danish Census Taking’, The History of the Family 9 (1), 2004, 23–31, DOI: 10.1016/j.hisfam.2001.10.006.
Johansen, Hans Christian: ’Jens Hansen har en bondegård - og han er en af de heldige’, Fortid og Nutid 1, 2007. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/75388.
Kierulff Jansen, A.: Amagerbogen, København: Danske Byer og deres Mænd, 1939.
Koefoed, Nina Javette: Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre: køn, ret og sædelighed i 1700-tallets Danmark, København: Museum Tusculanum, 2008.
Manning, Patrick, og Tiffany Trimmer: Migration in World History, 2. Udg, Abingdon: Routledge, 2013.
Marcy, Peter T.: ’Factors Affecting the Fecundity and Fertility of Historical Populations: a Review’, Journal of Family History 6 (3), 1981, 309–26, DOI: 10.1177/036319908100600305.
Merzario, Raul: ’Land, Kinship, and Consanguineous Marriage in Italy from the Seventeenth to the Nineteenth Centuries’, Journal of Family History 15 (4), 1990, 529–46, DOI: 10.1177/036319909001500409.
Mikkelsen, Jørgen: ’De rige bønder og formueskatten’, Bol og By 13 (2), 1997, 8–46.
Molesworth, Robert: An account of Denmark: as it was in the year 1692, Glasgow: R. Urie, 1752.
Nicolaisen, Chr.: Amagers historie: bilagt med de vigtigste breve og andre aktstykker om øens forhold, Genudg. i 2 bind, Lyngby: Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1981.
Nicolaisen, Chr.: Amagers historie: Fra Frederik IV.s Tid til Nutiden, bind 3, København: Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1981.
Petersen, Crilles: Hollænderbyen omkring år 1700, Dragør: Dragør Lokalarkiv, 2012.
Pontoppidan, Eric: ’Kort Efterrretning om nogle Coloniers eller fremmede Folkes Ankomst og Forplantelse her i Dannemark, særdeles først om Amagerne og flere fra Nederlandene her ankomne’. I Skrifter, som udi det Kiøbenhavnske Selskab af Lærdoms og Videnskabers Elskere ere fremlagte og oplæste, København: Gottman Friederich Kisel, 1747.
Rasmussen, Anna William: Hollænderbyen og Store Magleby Kirke, København: Kristeligt Dagblad, 1968.
Sabean, David Warren: Kinship in Neckarhausen, 1700-1870, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Sabean, David Warren, Simon Teuscher, og Jon Mathieu: Kinship in Europe: approaches to long-term developments (1300-1900), New York: Berghahn Books, 2007.
Sabean, David Warren, og Simon Teuscher: ’Kinship in Europe: A new approach to longterm development’, I David Warren Sabean, Simon Teuscher, og Jon Mathieu (red.): Kinship in Europe: Approaches to Long-Term Development (1300-1900), Chippingham: Berghahn Books, 2007, 1–33.
Schlumbohm, Jürgen: ’Micro-History and the Macro- Models of the European Demographic System in Pre-Industrial Times: Life Course Patterns in the Parish of Belm (Northwest Germany), Seventeenth to the Nineteenth Centuries’, The History of the Family 1 (1), 1996, 81–95, DOI: 10.1016/S1081-602X(96)90021-4.
Siegismund, Hans R.: Populationsgenetik, København: Nota, 2013.
Sogner, Sølvi, og Jelle van Lottum: ’An immigrant community? Norwegian sailors and their wives in 17th-century Amsterdam’, The history of the family 12 (3), 2007, 153–68, DOI: 10.1016/j.hisfam.2007.08.006.
Sommerseth, Hilde L., Peter Ekamper, og Sølvi Sogner: ’Marriage patterns and residential behaviour among Norwegian women in Amsterdam, 1621–1720’, Continuity and Change 31 (2), 2016, 175–209, DOI: 10.1017/S0268416016000217.
Strunge, Mogens: Jernskiægs Amagerrim 1693, København: Levin & Munksgaard, 1935.
Thomsen, Asbjørn Romvig: Lykkens smedje?: social mobilitet og social stabilitet over fem generationer i tre sogne i Salling 1750-1850, Auning: Landbohistorisk Selskab, 2011.
Thomsen, Asbjørn Romvig: Sociale relationer i en brydningstid: faddere og forældre i et dansk landbosamfund 1750-1830, Auning: Landbohistorisk Selskab, 2015.
Thomsen, Asbjørn Romvig: Uægte børn og ugifte forældre - udstødte eller integrerede?: illegimitetens sociale årsager og konsekvenser i tre jyske landsogne 1750-1830, Landbohistorisk Selskabs studieserie, Kerteminde: Landbohistorisk Selskab, 2005.
Thurah, Laurids de: Omstændelig og tilforladelig Beskrivelse over den liden Øe Amager, og den ei langt derfra situerede endnu mindre Øe Saltholm, København, 1758.
Van Hinte, Jan: Een Nederlandsche nederzetting in Denemarken: Store Magleby, het Hollandersdorp op Amager, Leiden, 1938.
Van Zanden, Jan Luiten, Tine De Moor og Sarah Carmichael: Capital Women: The European Marriage Pattern, Female Empowerment and Economic Development in Western Europe 1300-1800, Oxford: Oxford University Press, 2019.
Wrigley, Edward A. og Roger S. Schofield: The population history of England, 1541-1871: a reconstruction, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
Zacahriae, Francis: Amager Før og Nu. 2. udg., Dragør: Forlaget Din Bog, 1995.

Websider
Dansk Demografisk Database, 2010, (DDD11), Udgivelser af Folketællinger, Folketællinger 1787, 1801. http://www.ddd.dda.dk/ (20.03.2020).
Oeder, Georg Christian. “Oeders efterretninger for Store Maglebye eller Hollænderbyen”, 1771. http://www.dragoerhistorie.dk/wp-content/uploads/2017/05/Indbyggere-i-Store-Magleby-1771-Oeders-indberetninger.pdf (20.03.2020).

Downloads

Publiceret

2020-09-24

Citation/Eksport

Brock, A. L. (2020). HOLLÆNDERNE PÅ AMAGER I 1700-TALLET: ET SAMFUND I KRISE?. Temp - Tidsskrift for Historie, 10(20), 115–138. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/122180