CHRISTIAN II OG DEN NEDERLANDSKE KUNST

Forfattere

  • Hanne Kolind Poulsen Seniorforsker, mag.art., Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for Kunst

Nøgleord:

temanummer, nederlandske forbindelser, kunsthistorie, nederlandsk kunst, Christian II

Resumé

Christian II er den første danske konge, der i stort omfang lod sig portrættere. Og det var tidens berømteste kunstnere, han valgte til at realisere sine opdrag. De betydeligste tyske og især nederlandske renæssancekunstnere: Albrecht Dürer, Jan Gossart, Michiel Sittow, Bernard van Orley, Joos van Cleve, Quintin Metsys og ikke mindst Lucas Cranach den Ældre har alle portrætteret ham. Vi har kendskab til godt 40 portrætter af kongen. De tidligere konger havde også brugt portrætter politisk (fx i form af bryllupsbilleder, donorportrætter, etc.), men artiklen viser, at man med Christian II for første gang kan tale om en egentlig politisk billedstrategi, hvad portrættet angår. De mange portrætter var derfor ikke, som traditionelt anført, et udslag af kongens forfængelighed. Artiklen diskuterer, hvorfor der netop hos Christian II frembrød en ny interesse for portrættet og en forståelse for den markante rolle, det kunne spille i en politisk sammenhæng. Artiklen peger på kongens forbindelser til Nederlandene, især habsburgerne, hvis moderne billedpolitik han fik kendskab til i ægteskabet med Isabella af Østrig. Den afslutter med at konstatere, at Christian II’s strategiske billedbrug ikke fik nogen umiddelbar indvirkning i Danmark på de to følgende konger. Først med Frederik II kan man igen tale om en egentlig strategisk brug af portrættet i stil med Christian II’s.

Referencer

Ainsworth, Maryan W. (red.): Man, Myth, and Sensual Pleasures: Jan Gossart’s Renaissance. The Complete Works, New York/New Haven: Metropolitan Museum of Art/ Yale University Press, 2010.
Allen, C.F.: De tre nordiske Rigers Historie under Hans, Christiern den Anden, Frederik den Første, Gustav Vasa, Grevefeiden 1497-1536, bind 1-6, København: Gyldendal, 1864-1872.
Bach-Nielsen, Carsten: ’Fyrstebibel eller folkebibel? Reformationsfyrsternes personlige engagement i oversættelsen af Biblen til folkesprogene’. I Carsten Bach-Nielsen og Per Ingesman (red.): Reformation, religion og politik fyrsternes personlige rolle i de europæiske reformationer, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2003, 73-125.
Bisgaard, Lars: ’I skyggen af Sigbrit? Elisabeth, Christian 2.s dronning’. I Jeppe Büchert Netterstrøm og Kasper H. Andersen (red.): Dronningemagt i middelalderen: Festskrift til Anders Bøgh, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2018, 405-430.
Bisgaard, Lars: Christian 2. En biografi, København: Gads Forlag, 2019.
Bøggild Johannsen, Birgitte: ‘Genealogical Representation in Gendered Perspective: on a Lost Royal Mausoleum from Early Sixteenth-Century Denmark’. I van Truus Bueren (red.): Care for the Here and the Hereafter: Memoria, Art and Ritual in the Middle Ages, Turnhout: Brepols, 2005, 79-97, DOI: 10.1484/M.MAC-EB.3.1814.
Bøggild Johannsen, Birgitte: ‘Promising Enterprises and Broken Dreams: An Early Incident of Netherlandish Architectural Import in Sixteenth-Century Denmark’. I K. De Jonge og K. Ottenheym (red.): The Low Countries at the Crossroads: Netherlandish Architecture as an Export Product, Architectura Moderna, Vol. 8, Turnhout: Brepols, 2013, 263-275, DOI: 10.1484/M.ARCHMOD-EB.4.00147.
Dahlerup, Pil: Litterær reformation, København: U Press, 2016.
Danmarks Kirker - Birgitte Bøggild Johannsen og Hugo Johannsen (red.): Danmarks Kirker, bd. IX, Odense Amt, bd. 1. København: Nationalmuseet, 1990, 459-538.
Danmarks Kirker - Birgitte Bøggild Johannsen et al.: Danmarks Kirker, Odense Amt, bind 3, hæfte 18-19, Forsvundne kirker i Odense (Gråbrødre Klosterkirke), København: Nationalmuseet, 2001.
Eichberger, Dagmar og Lisa Beaven: ‘Family Members and Political Allies: The Portrait Collection of Margaret of Austria’, Art Bulletin, 78, 1995, 225-48, DOI: 10.2307/3046099.
Eichberger, Dagmar: Leben mit Kunst - Wirken durch Kunst: Sammelwesen und Hofkunst unter Margarete von Österreich, Regentin der Niederlande, Turnhout: Brepols, 2002, DOI: 10.1484/M.BURG-EB.5.105840.
Eichberger, Dagmar (red.): Women of Distinction: Margaret of York, Margaret of Austria, Leuven: Brepols, 2005.
Fildet Kok, Jan Piet: ‘Dirck Jacobsz, Portrait of Pompejus Occo (1483-1537), Amsterdam, c. 1531’. I Early Netherlandish Paintings in the Rijksmuseum, online samlingskatalog, Amsterdam, 2010, hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.8833 (25.03.2020).
Friedländer, Max J.: ‘Bildnisse des Dänenkönigs Christian II’, Annuaire des Musées Royaux des Beauz-Arts de Belgique, 1, 1938.
Galand, Alexandre: The Flemish Primitives, VI. The Bernard van Orley Group, Turnhout: Brepols, 2013.
Glück, Gustav: ’Portrætter af Christian II og hans Hustru Isabella’, Kunstmuseets Aarskrift, XXVII, 1940, 1-33.
Goris, J.A. og Marlier, G.: Albrecht Dürer’s Diary of His Journey to the Netherlands 1520-21, London: Praeger, 1971.
Grinder-Hansen, Poul: Frederik 2. Danmarks renæssancekonge, København: Gyldendal, 2013.
Hendrikman, Lars: ‘Portraits and Politics: Evolution in the Depiction of King Christian II of Denmark During his Reign and Exile (1513-1531)’. I Hanno Brand (red.): Trade, Diplomacy and Cultural Exchange: Continuity and Change in the North Sea Area and the Baltic 1350-1750. Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2005, 186-210.
Kai Sass, Else: Studier i Christiern II’s ikonografi, København: Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, 1970.
Kai Sass, Else: ’A la recherche d’un portrait disparu de Christian II, Roi de Danemark, peint par Albrecht Dürer en 1521’, Hafnia, 1976 (1977), 163-184.
Kolind Poulsen, Hanne: ’At brande Frederik II: Om Melchior Lorcks kobberstik-portræt af Frederik II’, SMK Art Journal, 2006, 23-35 (engelsk version 87-95).
Kolind Poulsen, Hanne: ’Billedmagt: Albrecht Dürers æresport til kejser Maximilian I’. I Hanne Kolind Poulsen og Niels Borring (red.): Magt og Ære: Albrecht Dürer i kejserens tjeneste, København: Statens Museum for Kunst, 2015, 8-39. (engelsk oversættelse, 67-81).
Kolind Poulsen, Hanne: Magt og afmagt: Christian II’s billedpolitik /Pictures and Power. The Visual Politics of Christian II, København: Statens Museum for Kunst, 2017.
Le Glay, André Joseph Ghislain: Correspondance de l’empereur Maximilian 1er et de Marguerite d’Autrice, sa fie ….., I-II, Paris: J. Renouard et cie, 1839.
Michel, Eva og Maria Louise Sternath (red.): Emperor Maximilian I and the Age of Dürer, München/London/New York: Prestel Verlag, 2012.
Molde, Bertil og Volmer Rosenkilde (red.): Thet Nøye Testamenth: Christiern II’s Nye Testamente, Wittenberg 1524. Med sprog- og boghistoriske Indledninger ved Bertil Molde og Volmer Rosenkilde, København: Rosenkilde og Baggers Forlag, 1950.
Erik Petersson: Fyrste af Norden: en biografi om Christian 2, København: Politiken, 2018.
Ramm, Isa: ‘Pompejus (Popius) Occo’, Biographisches Lexikon für Ostfriesland, BLO I. Aurich, 1993, 271-72.
Reiter, Paul J.: Christiern II. Personlighed, Sjæleliv og Livsdrama, København: Erik Beck, 1942.
Rupprich, Hans: Dürer - Schriftlicher Nachlass, I-II- III. Berlin: Deutcher Verein Für Kunstwissenschaft, 1956.
Schauerte, Thomas Ulrich: Die Ehrenpforte Für Kaiser Maximilian I: Dürer und Altdorfer im Dienst des Herrschers, München/Munich/Berlin: Deutscher Kunstverlag, 2001.
Schwarz Lausten, Martin: Christian 2. mellem paven og Luther: Tro og politik omkring ”den røde konge” i eksilet og i fangenskabet (1523-1559), København: Akademisk Forlag, 1995.
Scocozza, Benito: Kongen og købekonen: om Christian 2. og Mor Sigbrit, København: Gad, 1992.
Silver, Larry: Marketing Maximilian: The Visual Ideology of a Holy Roman Emperor, Princeton/Oxford: Princeton University Press, 2008.
Skov, Erik: Altertavlen I Viborg Søndre Sogns Kirke, Viborg: Viborg Søndre Sogns menighedsråd, 1986.
Svarre, Anders: Christiern II i samtidens billedkunst, København, 1953.
Trizna, Jazeps: Michel Sittow: Peintre revalais de l'école brugeoise (1468-1525/1526), Bruxelles/Brussels: Centre National de Recherches "Primitifs Flamands", 1976.
Weniger, Matthias: Sittow, Morros, Juan de Flandes: Drei Maler aus dem Norden am Hof Isabellas von Kastilien, Kiel: Ludwig, 2011.
Weidema, Sytske og Anna Koopstra: Jan Gossart: The Documentary Evidence, Turnhout: Brepols, 2012.
Venge, Mikael: ’To studier over problemer fra Christian II’s tid’, Historisk Tidsskrift, bd. 14, rk. 2, 1981, 27-68.
Woodall, Joanna: ‘An Exemplary Consort: Antonis Mor’s Portrait of Mary Tudor’, Art History, 14 (2), 1991, 193-224.

Downloads

Publiceret

2020-09-24

Citation/Eksport

Poulsen, H. K. (2020). CHRISTIAN II OG DEN NEDERLANDSKE KUNST. Temp - Tidsskrift for Historie, 10(20), 61–91. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/122178