“AT ABSTRAHERE FRA STATUENS REALE INDHOLD”: ET MIKROSTUDIE AF H.W. BISSENS STATUE AF A.S. ØRSTED

Forfattere

  • Sally Schlosser Schmidt Ph.d.-stipendiat, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet

Nøgleord:

Guldalderen, Herman Wilhelm Bissen, Anders Sandøe Ørsted, kunsthistorie, politik

Resumé

At abstrahere fra Statuens reale Indhold”: Et mikrostudie af H.W. Bissens statue af A.S. Ørsted

I guldalderen var et kunstværk ikke blot en smuk genstand, det var i stigende grad ofte også en politisk genstand – værket kunne således både forstille et politisk motiv og være skabt på baggrund af kunstnerens eget politiske motiv. Gennem en mikro-analyse af tre breve fra Niels Lauritz Høyen, Orla Lehmann og Casper Paludan-Müller undersøger artiklen hvorfor billedhuggeren Herman Wilhelm Bissens statue af jurist og politiker Anders Sandøe Ørsted ikke kunne finde finansiering i 1842. Motivet var for politisk, mente de adspurgte, og de var ikke interesserede i at tage del i en æstetisk hyldest af en politik de ikke bakkede op om. Analysen af de tre breve viser, hvordan kunst, politik og national identitet fik indflydelse på hinanden i tiden frem mod enevældens fald og hvordan toneangivende borgere havde magt til at definere den kunstneriske visualisering af danskhed der fik lov at hænge fremme i perioden og som i høj grad også er den der hænger fremme i dag.

Referencer

Adriansen, Inge: Erindringssteder i Danmark, København: Museum Tusculanums Forlag, 2010.
Agerbæk, Kirsten: Høyen mellem klassicisme og romantik, Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag, 1984.
Anonym, Dagbladet, 3. april 1854. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/iso_dateTime%3A1854-04-03*%20titleUUID%3A%22doms_aviser_title%3Auuid%3Ad55892ba-d236-4e90-bb83-4454b3c3607d%22 (3.10.2018).
Bagge, Povl, Engelstoft, Povl og Lomholt-Thomsen, Johannes (red.): Danske politiske breve fra 1830erne og 1840erne, bd. 2, København: Rosenkilde og Bagger, 1945-1958.
Baagø, Jette: ’Det står med brede bøge’. I Mogens Bencard (red.): Krydsfelt – Ånd og natur i Guldalderen, København: Gyldendal, 2000, 202-214.
Baagø, Jette: ’Løvet i Charlottes bøgelund’. I Grand, Pennington og Thomsen (red.): Guld – skatte fra den danske guldalder, København: Aros og Systime, 2013, 126-150.
Bagge, Povl: ’Ørsted som politiker’. I Ditlev Tamm (red.): Anders Sandøe Ørsted 1778-1978 – foredrag i anledning af 200-året for Anders Sandøe Ørsteds fødsel, København: Juristforbundets Forlag, 1980, 139-149.
Bjørn, Claus: Fra reaktion til grundlov – 1800-1850, bd. 10, København: Gyldendal og Politiken, 1990.
Christensen, Charlotte: H.W. Bissen skulpturer: katalog, København: Ny Carlsberg Glyptotek, 1995.
Dam Christensen, Hans: Forskydningens kunst – kritiske bidrag til kunsthistoriens historie, København: Multivers, 2001.
Damsgaard, Nina: Orla Lehmann – og den nationale kunst, Vejle: Vejle Kunstmuseum og Vejle Kulturhistoriske Museum, 1986.
Damsgaard, Nina og Signe Jacobsen (red.): D.G. Monrad – en kunstsamler i 1800-tallet, Vejle: Vejle Kunstmuseum, 1993.
Dansk Kunstblad, bd. 3, København: Kunstforeningen, 1838.
David, C.N.: Fædrelandet, 5. januar 1839. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/iso_dateTime%3A1839-01-05*%20titleUUID%3A%22doms_aviser_title%3Auuid%3Aad047185-0271-40cf-966d-0b58985fe919%22 (03.10.2018).
Engberg, Jens: Magten og Kulturen, bd. 1-2, København: Gads Forlag, 2005.
Erslev Andersen, Jørn: ’Guldalder?’, Passepartout 29, 2009, 28-36.
Fleming og Honour: Kunstens Verdenshistorie, London: Aschehoug, 2004.
Friisberg, Claus: Orla Lehmann – Danmarks første moderne politiker. En politisk biogra􀏔i, Varde: Vestjysk Kulturforlag, 2000.
Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København 1838. http://www.kunstbib.dk/objekter/udstillingskataloger/Udst_0671.pdf (03.10.2018).
Hvidt, Kristian: Det folkelige gennembrud. http://denstoredanske.dk/Danmarkshistorien/Det_folkelige_gennembrud/%C3%98konomisk_opgang_politisk_nedtur/Del_jer_efter_ideer/Politiske_hovedlinier_1850-56 (03.10.2018).
Glarbo, Henny (red.): En Brevveksling mellem Maleren Constantin Hansen og Orla Lehmann, København: Fischers Forlag, 1942.
Grand, Karina Lykke og Gertrud Oelsner: ’Selskabet for nordisk Konst – en skandinavistisk kunstagenda’. I Karina Lykke Grand og Gertrud Oelsner (red.): Skandinavismen – vision og virkning, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2018, 121-147.
Grand, Karina Lykke og Gertrud Oelsner: ’Politisering af det nationale? – Billedkunstneriske og politiske agendaer omkring midten af 1800-tallet i Danmark’, Passepartout 35, 2014, 65-113.
Havsteen, Hans Erik: Et tvetydigt monument, 2017. arkivet.thovaldsensmuseum.dk(10.03.2018).
Hutchinson, John: Nations as zones of con􀏔lict, Thousand Oaks: Sage Publications, 2005.
Jensen, Hans: De danske Stænderforsamlingers Historie, bd. 1 og 2, København: Den danske Rigsdag, 1931-34.
Johan Thomas Lundbyes dagbøger, 21. april 1842. http://lundbye.ktdk.dk/n/ZQPVsYIM (10.03.2018).
Knudsen, Tim: ’Historiens dom over 1864’. I Inge Adriansen og Steen Bo Frandsen (red.): Efter 1864. Krigens følger på kort og langt sigt, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2015, 1-59.
Kornerup, Bjørn (red.): Caspar Paludan-Müller – et udvalg af hans optegnelser og breve, København: Gads Forlag, 1958.
Kunstforeningen: Kunstforeningen i Kjøbenhavn, 1864.
Levi, Giovanni: ’On microhistory’. I Peter Burke (red.): New Perspectives on Historical Writing, Cambridge: Polity Press, 2001, 97-120.
Lehmann, Orla: ’Falstertalen 30. januar 1841’. http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/orla-lehmann-falstertalen-30-januar-1841/ (10.03.2018).
Lehmann, Orla: ’Danmark til Ejderen’, 28. maj 1842. http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/orla-lehmanns-tale-danmark-til-ejderen-28-maj-1842/(10.03.2018).
Monrad, Kasper: Dansk Guldalder – Hovedværker på Statens Museum for Kunst, København: Statens Museum for Kunst, 1994.
Mordhorst, Mads og Jens Fabricius Møller: Historikeren Caspar Paludan-Müller, København: Museum Tusculanums Forlag og Det Kongelige Bibliotek, 2005.
Neergaard, Niels: Under Junigrundloven – en Fremstilling af det danske Folks politiske Historie fra 1848-1866, København: Selskabet for Udgivelse af Kilder Dansk Historie, 1973.
Nygaard, Bertel: ‘Frihed, enhed og historie – Hegelianisme i dansk politisk kultur i den 19. århundrede’, Slagmark 50, 2007.
Nygaard, Bertel: Guldalderens moderne politik – Om krisediagnose, utopi og handling hos Johan Ludvig Heiberg¸ Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2011.
Nygaard, Bertel: ’Hegelianism in Politics: Denmark 1830-48’, Intellectual History Review 19 (3), 303-318. DOI: 10.1080/17496970903266228.
Oelsner, Gertrud: En fælles forestillet nation – Dansk landskabsmaleri 1807-1875, upubliceret ph.d.-a􀏐handling, Aarhus: Aarhus Universitet, 2016.
Oelsner, Gertrud: ’Skovfred: P.C. Skovgaards Bøgeskov i maj. Motiv fra Iselingen og nationalliberalismen’, Kritik 206, 2012, 84-95.
Olsen, F. C: ’Billedhuggeren Herman Wilhelm Bissen’, Dansk Folkekalender, 1842.
Olsen, Olaf (red.): Fronterne trækkes op. I Olaf Olsen (red.): Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, 2002-2005, denstoredanske.dk (10.03.2018).
Preziosi, Donald: Rethinking Art History – Mediations on a Coy Science, Yale: Yale University Press, 1989.
Reitzel, Carl: Fortegnelse over danske kunstneres arbejder paa de ved det Kgl. Akademie for de skjønne kunster i Aarene 1807-1882 a􀏔holdte Charlottenborg-udstillinger, København, 1882. kunstbib.dk (10.03.2018).
Rostrup, Haavard: Billedhuggeren H.W. Bissen 1798-1868, København: Kunstforeningen, 1945, bd. 1-2.
Szijártó, István: ’Four arguments for microhistory’, Rethinking History 6 (2), 2002, 209-215. DOI: 10.1080/13642520210145644.
Tamm, Ditlev (red.): Anders Sandøe Ørsted 1778-1978 – foredrag i anledning af 200-året for Anders Sandøe Ørsteds fødsel, København: Juristforbundets Forlag, 1980.
Tamm, Ditlev: ’Anders Sandøe Ørsted og dansk retsudvikling og retsvidenskab’. I Ditlev Tamm (red.): Anders Sandøe Ørsted 1778-1978 – foredrag i anledning af 200-året for Anders Sandøe Ørsteds fødsel, København: Juristforbundets Forlag, 1980.
Tøndborg, Britta: ’”Altsaa det er det nationale!”: Høyen og Det Kongelige Billedgallerie i nationalkunstens tjeneste”’, SMK Art Journal, 2005, 119-126.
Ussing, J.L.: Niels Lauritz Høyens levned: med bilag af breve, bd. 1-2, København: Samfundet til den danske Litteraturs Fremme, 1872.
Vammen, Hans: Den tomme stat – angst og ansvar i dansk politik 1848-1864, København: Museum Tusculanums Forlag, 2011.
Vammen, Hans: ’Kritisk Romantik – om opfattelsen af den danske guldalder’, Historisk Tidsskrift, bd. 87, rk. 1. 1987, 18-38.
Vammen, Hans: ’National internationalism: the Danish golden age concepts of nationality’, Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, 1997, 9-17.
Weilbachs Kunstnerleksikon. kulturarv.dk/kid (10.03.2018).

Downloads

Publiceret

2019-01-17

Citation/Eksport

Schlosser Schmidt, S. (2019). “AT ABSTRAHERE FRA STATUENS REALE INDHOLD”: ET MIKROSTUDIE AF H.W. BISSENS STATUE AF A.S. ØRSTED. Temp - Tidsskrift for Historie, 9(17), 89–112. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/112049

Nummer

Sektion

Artikler