KRIMINALITETENS KULTURHISTORIE

Forfattere

  • Lars Andersen Ph.d., Lektor, Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet

Resumé

Anmeldelse af:

Tyge Krogh, Louise Nyholm Kallestrup og Claus Bundgård Christensen (red.):
Cultural Histories of Crime in Denmark, 1500 to 2000
London: Routledge 2018, 280 s.

Referencer

Andersen, Lars: ’Inkvisition i øjenhøjde. Magt og afmagt i 1800-tallets straffeproces’, kommende.
Anonym: En andægtig Sang over de 3 arme Syndere Navnlig Gøtte, Spendler og Loffend d. 23. Febr. 1752.
Formedelst mange begangne Tyverier skal som Hoved-Mænd spille om Galgen, København: Owe Lynow, 1752.
Duedahl, Poul: Ondskabens øjne. En biografi om Jens Nielsen, København: Gads Forlag, 2016.
Duedahl, Poul og Ulrik Langen (red.): Nattens gerninger, København: Gads Forlag, 2015.
Hay, Douglas et al. (red.): Albion’s Fatal Tree. Crime and Society in Eighteenth-Century England, London: Verso, 1975.
Hett, Benjamin Carter: Death in the Tiergarten: murder and criminal justice in the Kaiser’s Berlin, Cambridge: Harvard University Press, 2004.
Hitchcock, Tim og Robert Shoemaker: London Lives. Poverty, Crime and the Making of the Modern City, Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
Jarlskov, Flemming: Lov og orden. Af danskernes og dansk politis historie, København: Gyldendal, 2003.
Jørgensen, Harald: Thi kendes for ret. Studier i de civile københavnske domstoles historie ca. 1660-1919, København: G.E. C. Gads Forlag, 1980.
King, Peter: Crime and law in England, 1750-1940. Rethinking justice from the margins, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
Knepper, Paul: Writing the History of Crime, London: Bloomsbury, 2016.
Knudsen, Pernille Ulla: Lovkyndighed og vederhæftighed. Sjællandske byfogeder 1682-1801, København: Jurist og Økonomforbundets Forlag, 2001.
Kragh-Nielsen, Niels H.: Straffet på livet. Henrettelser i Danmark 1537-1892, København: Gads Forlag, 2018.
Strand, Frederik: Efterforskningens anatomi: kriminalpolitiet 1863-2007, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011.

Downloads

Publiceret

2019-01-17

Citation/Eksport

Andersen, L. (2019). KRIMINALITETENS KULTURHISTORIE. Temp - Tidsskrift for Historie, 9(17), 180–186. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/112039

Nummer

Sektion

Debat og anmeldelser