EN LØS KANON PÅ GLETSJEREN

Forfattere

  • Simon Mølholm Olesen Ph.d.-stipendiat, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Nøgleord:

Debat, Thorkild Kjærgaard, Grønland, kolonihistorie, kolonialisme

Resumé

Kritik af Thorkild Kjærgaards fremstilling af det historiske forhold mellem Danmark og Grønland.

Referencer

Altekamp, Stefan: ’Italian Colonial Archaeology in Libya 1912-1942’. I Michael L. Galaty og Charles Watkinson (eds.): Archaeology under Dictatorship, Boston: Springer, 2004, 55-71.
Brev fra den nederlandske resident i København C. G. Coymans til Konseillet, 10. februar 1738. I Louis Bobé: Diplomatarium Groenlandicum, København: C.A. Reitzels Forlag, 1936, 261.
Brev fra Jacob Severin til Kong Christian VI, 21. januar 1737. I Louis Bobé: Diplomatarium Groenlandicum, København: C.A. Reitzels Forlag, 1936, 243-247.
Brev fra Kong Christian VI til deputerede for finanserne, 27. januar 1736, 27. januar 1736. I Louis Bobé: Diplomatarium Groenlandicum, København: C.A. Reitzels Forlag, 1936, 237.
Dalager, Lars: Grønlandske Relationer: Indeholdende Grønlændernes Liv og Levnet, Deres Skikke og Vedtægter, København: G.E.C. Gad, 1915 [1752].
Egede, Hans: Relationer fra Grønland, København: C.A. Reitzels Forlag, 1925 [1721-1736].
Egede, Hans: A Description of Greenland: Shewing the natural history, situation, boundaries, and face of the country, London: C. Hitch, 1745.
Gad, Finn: Grønlands Historie, 1700-1782. Første halvbind, København: Nyt Nordiske Forlag Arnold Busck, 1969.
Gulløv, Hans Christian et al.: Grønland – Den arktiske koloni, København: Gads Forlag, 2017.
Instruks fra Kong Christian VI for den kommanderende officer på den til Grønland opsendte fregat ”Blaa Heyre”, 15. marts 1737. I Louis Bobé: Diplomatarium Groenlandicum, København: C.A. Reitzels Forlag, 1936, 255.
Jyllands Posten 11.2.2015, Thorkild Kjærgaard: ”Kolonitiden er et historisk falsum”.
Kjærgaard, Thorkild: ’Landsmænd’, Tidsskriftet Grønland (2) 2014, 109-118.
Kongelig plakat angaaende farten på Grønland, 9. april 1740. I Louis Bobé: Diplomatarium Groenlandicum, København: C.A. Reitzels Forlag, 1936, 285.
Kjærgaard, Thorkild: ’Kolonien Grønland – Et intellektuelt bedrag’, noter 210, 2016, 13-20.
Kjærgaard, Thorkild: ’Kolonihistorie uden koloni – Om Grønlandsbindet i den nye danske kolonihistorie’, Temp – tidsskrift for historie 17, 2018, 138-144.
Leinenga, Jurgen R.: Arctische walwisvangst in de achttiende eeuw – De betekenis van Straat Davis als vangstgebied, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1995.
Munzi, Massimiliano: ‘Italian Archaeology in Libya: From Colonial Romanità to Decolonization of the Past’. I Michael L. Galaty og Charles Watkinson (eds.): Archaeology under Dictatorship, Boston: Springer, 2004, 73-107.
Mølholm Olesen, Simon: ’Da kongekost blev indført i Grønland’, Siden Saxo (3) 2016, 4-15.
Mølholm Olesen, Simon: ’Hvorfor genoplivede Hans Egede nordboernes ruiner?’, Tidsskriftet Grønland (1) 2018, 31-35.
Mølholm Olesen, Simon: ’The scramble for Greenland: Re-governing an Arctic frontier in the light of competitive colonialism in the early 18th century’, Aarhus: Uudgivet paper, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, 2018.
Oslund, Karen (2016): ’Greenland in the center: What happened when the Danish-Norwegian officials met English and Dutch whalers in Disko Bay, 1780-1820’, Acta Borelia, 33 (1), 2016, 81-99.
Rud, Søren: ’Foucaults governmentality-begreb og studiet af kolonialisme’, Den jyske historiker, 116, 2007, 182-193.
Rud, Søren: Subjektiveringsprocesser i metropol og koloni – København og Grønland i 1800-tallet, København: Ph.d.-a􀏐handling, Københavns Universitet, 2010.
Rud, Søren: ’Visse klasser: Samfundsorden og ledelse i 1800-tallets Grønland’, Temp – tidsskrift for historie, 3, 2012, 130-155.
Rud, Søren: Den rette blanding – Oprindelighed og ledelse i 1800-tallets Grønland, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2017.
Seiding, Inge: Married to the daughters of the country: intermarriage and intimacy in Northwest Greenland ca. 1750-1850, Nuuk: Upubliceret ph.d.-afhandling, Ilisimatusar􀏐ik, 2013.
Sveistrup, Poul: Det Almindelige Handelskompagni 1747-1774 – Med særligt henblik paa dets virksomhed i Grønland, København: C.A. Reitzels Forlag, 1943.
Thorhallesen, Egil: Efterretning om Rudera eller Levninger af de gamle Nordmænds og Islænders Bygninger paa Grønlands Vester-Side, tilligemed et Anhang om deres Undergang sammesteds, København: August Friderich Steins Forlag, 1776.
Toft, Peter Andreas og Inge Seiding: ‘Circumventing colonial policies: Consumption and family
life in the early nineteenth-century Disko Bay’. I Magdalena Naum og Jonas Nordin: Scandinavian colonialism and the rise of modernity, New York: Springer, 2013, 105-129

Downloads

Publiceret

2019-01-17

Citation/Eksport

Mølholm Olesen, S. (2019). EN LØS KANON PÅ GLETSJEREN. Temp - Tidsskrift for Historie, 9(17), 159–164. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/112036

Nummer

Sektion

Debat og anmeldelser