THORKILD KJÆRGAARDS BJØRNETJENESTE TIL RIGSFÆLLESSKABET

Forfattere

  • Ulrik Pram Gad Ph.d., Lektor i arktisk kultur og politik, Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet

Nøgleord:

Debat, Thorkild Kjærgaard, Grønland, kolonihistorie, Rigsfællesskabet

Resumé

Kritk af Thorkild Kjærgaards skildring af rigsfællesskabet mellem Danmark og Grønland.

Referencer

Arke, Pia: Scoresbysundhistorier. fotogra􀏔ier, kolonisering og kortlægning, København: Borgen, 2003.
Breum, Martin: Hvis Grønland river sig løs. En rejse i kongerigets sprækker, København: Gyldendal, 2018.
Forchhammer, Søren: ’Det danske, det grønlandske og den store urbanisering’, Grønland 49 (4-5), 2001, 172-176.
Forsoningskommissionen: Vi forstår fortiden. Vi tager ansvar for nutiden. Vi arbejder for en bedre fremtid, Nuuk: Betænkning til Naalakkersuisut, 2017.
Gad, Ulrik Pram: Dansksprogede grønlænderes plads i et Grønland under grønlandisering og modernisering. En diskursanalyse af den grønlandske sprogdebat – læst som identitetspolitisk forhandling, Eskimologis Skrifter 19, 2005.
Gad, Ulrik Pram: ’En post-kolonial grønlandsk-dansk fremtid? Tre scenarier for rigsfællesskabets opløsning – og tre for dets beståen og forandring’, Arbejdspapir 1, 2009, Institut for
Statskundskab, Københavns Universitet [Oprindelig: ’Un avenir postcolonial groenlandodanois? Trois scénarios pour la dissolution de la Communauté du royaume – et trois autres pour son maintien et sa modi􀏐ication’, Nordiques 18, 2009, 69-87].
Gad, Ulrik Pram: National Identity Politics and Postcolonial Sovereignty Games: Greenland in the margins of Europe, Monographs on Greenland 353 [Man & Society 43] series, København: Museum Tusculanums Forlag, 2016.
Graugaard, Naja: ’”Without seals, there are no Greenlanders”: colonial and postcolonial narratives of sustainability and Inuit seal hunting’. I Ulrik Pram Gad og Jeppe Strandsbjerg (red.): The Politics of Sustainability in the Arctic: Recon􀏔iguring identity, space, and time, Routledge Studies in Sustainability, London: Routledge, 2018, 74-93.
Grovogui, Siba: ’Postcolonial Sovereignty: Experimentation with Statehood and Self-Determination’. I Rebecca Adler-Nissen og Ulrik Pram Gad (red.): European Integration and Post-Colonial Sovereignty Games: The EU Overseas Countries and Territories. New International Relations series, London: Routledge, 2013, 25-38.
Harhoff, Frederik: Rigsfællesskabet, Århus: Klim, 1993.
Heinrich; Jens: Eske Brun og det moderne Grønlands tilblivelse 1932-64, Arktisk Forskningsjournal 1, 2012.
Information 7.5.2016, Martin Breum: ”Taksøe: ”Vi er det 12.-største land i verden””.
Kjærgaard, Thorkild: ’Kolonien Grønland - et intellektuelt bedrag’, Noter 210, 2016, 13-20.
Kleist, Mininnguaq: ’Greenland’s Self-Government’. I Nathalia Loukacheva (red.): Polar Law Textbook, Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2010, 171-198.
Lynge, Finn: Den vanskelige tango / Tango nalunartoq. En indvendig rundtur i Riget / Naalagaaf-􀏔iup iluanut pulattarneq, Nuuk: Atuagkat, 2002.
Politiken 12.1.2014, Thorkild Kjærgaard: ”Landsmænd”.
Sørensen, Bo Wagner: Magt eller afmagt? Køn, følelser og vold i Grønland, København: Akademisk, 1994.
Thisted, Kirsten: ’The Greenlandic Reconciliation Commission: Ethnonationalism, Arctic Resources, and Post-Colonial Identity’. I Lill-Ann Körber et al. (red.): Arctic Environmental Modernities. From the Age of Polar Exploration to the Era of the Anthropocene, London: Palgrave Macmillan 2017.
Thomsen, Hanne: ’Ægte grønlændere og nye grønlændere. Om forskellige opfattelser af grønlandskhed’, Den Jyske historiker 81, 1998, 21-55.
Thuesen, Søren: Fremad, opad. Kampen for en moderne grønlandsk identitet, København: Rhodos, 1988.
Weekendavisen, sektion Bøger, 24.2.2017, Thorkild Kjærgaard: ”Grønland og Hermod Lannungs private udenrigspolitik”.
Weekendavisen, sektion Idéer, 4.5.2018, Thorkild Kjærgaard: ”Bare 50 år mere”.
Wilhjelm, Henrik: De nye Grønlændere, Charlottenlund: Det grønlandske Selskab, 2008.
Winther, Gorm (red.): Demokrati og Magt i Grønland, Aarhus: Magtudredningen/Aarhus UF, 2003.

Downloads

Publiceret

2019-01-17

Citation/Eksport

Pram Gad, U. (2019). THORKILD KJÆRGAARDS BJØRNETJENESTE TIL RIGSFÆLLESSKABET: Array. Temp - Tidsskrift for Historie, 9(17), 153–158. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/112035

Nummer

Sektion

Debat og anmeldelser