MOD BEDRE VIDENDE: GRØNLAND OG POLITISK-IDEOLOGISK HISTORIESKRIVNING

Forfattere

  • Søren Rud Ph.d., Lektor, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet

Nøgleord:

Thorkild Kjærgaard, debat, Grønland, kolonihistorie, begrebshistorie

Resumé

Kommentar til Thorkild Kjærgaards udlægning af forholdet mellem Danmark og Grønland.

Referencer

Berlin, Knud: Danmarks Ret til Grønland, en Udredning af Grønlands, Islands og Færøernes Stilling til Norge og Danmark før og nu, København: Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck, 1932.
Bertelsen, Alfred: Grønlandsk medicinsk Statistik og Nosografi. Undersøgelser og Erfaringer fra 30 Aars grønlandsk Lægevirksomhed. 1 Grønlands befolkningsstatistik. Meddelelser om Grønland bd. 117-1, København: C.A. Reitzels forlag, 1935.
Brimnes, Niels (red.): ’En ny dansk kolonihistorie’. I H.C. Gulløv (red.): Grønland – Den arktiske koloni, København: Gad, 2017.
Grønlandskommissionens betænkning 2 politiske og administrative forhold. København, 1950.
Kjærgaard, Thorkild: ’Da Verden faldt fra hinanden. Afkoloniseringen efter Anden Verdenskrig som en geopolitisk katastrofe’, FHH. Foreningen af historielærere ved handelsgymnasiet (medlemsblad) 67, 2018, 15-36.
Kjærgaard, Thorkild: ’Er kolonitiden et historisk falsum?’, Tidsskriftet Grønland 63 (4), 2015, 213-224.
Rosing Olsen, Tupaarnaq: I skyggen af kajakkerne. Grønlands politiske historie 1939-79, Nuuk: Atuagkat, 2005.
Stauning, Thorvald: Min Grønlandsfærd, Give: Stenberg Forlag, 1999 [1930].
Petersen, Sophie: Grønland i Hverdag og Fest, København: C.A. Reitzels Forlag, 1928.

Downloads

Publiceret

2019-01-17

Citation/Eksport

Rud, S. (2019). MOD BEDRE VIDENDE: GRØNLAND OG POLITISK-IDEOLOGISK HISTORIESKRIVNING. Temp - Tidsskrift for Historie, 9(17), 145–152. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/112034

Nummer

Sektion

Debat og anmeldelser