FORTIDSBRUG OG FØLELSER - REENACTERES FORTIDSSIMULATIONER OG HÅNDTERING AF 2. VERDENSKRIG

Forfattere

  • Anne Brædder Ph.d., Videnskabelig assistent på Aarhus Universitet, Ekstern lektor på Roskilde Universitet

Resumé

The article examines the relation between memory and emotions. Employing Sarah Ahmed’s ideas on ’sticky feelings’ and Arlie Hochschild’s ’emotional labour’ it is analysed how WWII reenactors portraying German, British and American soldiers
and Danish resisters simulate and handle a past connected with feelings as well as a powerful collective memory. The empirical material consists of interviews with reenactors and observations done at public WWII reenactment events in Denmark. The body is in focus of the analysis of the reenactors’ emotional and memory practices. The reenactors’ choice of war actors they embody, what parts of the war they bodily simulate and what embodied movements they do are analysed as emotion management of WWII so they are done in accordance with what the reenactors presume are appropriate to the other reenactors, the museums hosting the reenactment events and the guests at the events. The reenactors’ engagement with WWII must be understood taking both emotions and the memory context the reenactment activity is played out in into account. Thus, the author argues for a greater exchange between memory studies and history of emotions where the relation between power, time, emotions and memory are examined.

Referencer

Agnew, Vanessa: ’Introduction. What is Reenactment?’, Criticism, 46 (3), 2004, 327-339.

Agnew, Vanessa: ’History’s affective turn: Historical reenactment and its works in the present’,
Rethinking History: The Journal of Theory and Practice, 11 (3), 2007, 299-312.

Agnew, Vanessa og Lamb, Jonathan (red.): Settler and Creole Reenactment. Basingstoke: Palgrave
Macmillan, 2009.

Ahmed, Sarah: ’Affective Economies’. Social Text, 22 (2), 2004, 117-139.

Ahmed, Sarah: ’Happy Objects’. I: Melissa Gregg og Gregory J. Seigworth (red.): The Affect Theory
Reader. Duke University Press, 2010, 29-51.

Anderson, Jay. ‘Simulating Everyday Life in Living Museums’. American Quarterly, 34 (3), 1982,
290-306.

Anderson, Jay: Time Machines. The World of Living History. Nashville: The American Association
for State and Local History, 1984.

Auslander, Mark: ’Materializing Time in Traumatic “Living History” Reenactments’. Signs and
Society, 1 (1), 2013, 161-183.

Bruner, Edward M: ’Abraham Lincoln as Authentic Reproduction: A Critique of Postmodernism’.
American Anthropologist, 96 (2), 1994, 397-415.

Bryld, Claus og Warring, Anette: Besættelsestiden som kollektiv erindring. Frederiksberg: Roskilde
Universitetsforlag, 1998.

Brædder, Anne: Kroppen – et medium til fortid. Fortid som nærværende i 2.verdenskrigs-reenactment
og levendegørelse på frilandsmuseer. Upubliceret ph.d.-afhandling, 2016.

Brædder, Anne, m.fl.: ’Doing Pasts. Authenticity from the Reenactors’ Perspective’. Rethinking
History: The Journal of Theory and Practice, 21 (2), 2017, 171-192.

Crang, Mike: ’Magic Kingdom or a Quixotic Quest for Authenticity’. Annals of Tourism Research,
23 (2), 1996, 415-431.

Danbolt, Mathias m.fl.: ’Drejninger og dissonanser. En samtale om affekt’. Kvinder, køn og forskning,
3-4, 2013, 9-18.

Daugbjerg, Mads: ’Patchworking the past: materiality, touch and assembling of ‘experience’ in
American Civil War re-enactment’. International Journal of Heritage Studies, 20 (7-8), 2014,
724-741.

Daugbjerg, Mads, m.fl.: ’Re-enacting the past: vivifying heritage again’. International Journal of
Heritage Studies, 20 (7-8), 2014, 681-687.

Esmark, Kim og Nielsen, Carsten Tage: ’Autenticitet i praksis – fortidsbrug i feltet for Middelalderreenactment’.
I Tove Kruse og Anette Warring (red.): Fortider tur retur. Reenactment og
historiebrug. Frederiksberg: Samfundslitteratur, 15-42.

Frederiksen, Mons Bissenbakker: ’Styr dine følelser! En affektiv vending’. Varia, 9, 2012, 4-18.

Gapps, Stephen: ’Mobile monuments: A view of historical reenactment and authenticity from
inside the costume cupboard of history’., Rethinking History: The Journal of Theory and Practice,
13 (3), 2009, 395-409.

de Groot, Jerome: Consuming History. Historians and heritage in contemporary popular culture.
New York: Routledge, 2009.

56 Vallgårda: ’Affekt, følelser og rum’: 176.

Handler, Richard og Saxton, William: ’Dyssimulation: Re􀏐lexivity, Narrative, and the Quest for
Authenticity in ’Living History’, Cultural Anthropology, 3 (3), 1988, 242-260.

Hart, Lain: ‘Authentic recreation: living history and leisure’, Museum and Society, 5 (2), 2007,
103-124.

Hochschild, Arlie Russell: ’Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure’. American Journal
of Sociology, 85 (3), 1979, 551-575.

Hochschild, Arlie Russell: The Managed Heart. Commercialization of Human Feeling. University
of California Press, 2012 [1983].

Jackson, Anthony og Kidd, Jenny: Performing Heritage. Reserach, practice and Innovation in museum
theatre and live interpretation. Manchester: Manchester University Press, 2011.

Jensen, Bernard Eric. ’Ondt i historien. Mellem erindring og glemsel’,. Bjørg Seland (red.): Den
vanskelige historie. Agderseminaret 2011. Cappelen Damm, 2012, 15-30.

Johnson, Katherine M.: ’Performing Pasts for Present Purposes: Reenactment as Emdodied,
Performative History’, I David Dean m.fl. (red.): History, Memory, Performance. Basingstoke:
Palgrave Macmillan, 2015, 36-52.

Magelssen, Scott og Justice-Malloy, Rhona (red.): Enacting History. Tuscaloosa: The University
of Alabama, 2011.

McCalman, Ian og Pickering, Paul A. (red.): Historical Reenactment. From Realism to the Affective
Turn. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.

McCarthy, Patrick: ’Living History as the ‘Real Thing’: A Comparative Analysis of the Modern
Mountain Man Rendezvous, Renaissance Fairs and Civil War Reenactments’. ETC.: A review
of General Semantics, 71 (2), 2014, 106-123.

Schneider, Rebecca: Performing Remains. Art and war in times of theatrical reenactment. New
York: Routledge, 2011.

Thompson, Jenny: War Games. Inside the World of Twentieth-Century War Reenactors. Washington:
Smithsonian Books, 2010 [2004].

Vallgårda, Karen: ’Følelseshistorie – teoretiske brudflader og udfordringer’. Kulturstudier, 2,
2013, 87-113.

Vallgårda, Karen: ’Affekt, følelser og rum – historiefaglige perspektiver’. TEMP 5 (10), 2015,
175-183.

Warring, Anette: ’Erindringsfællesskab og erindringspolitik som magtvilkår og Magtmiddel’.
I Peter Munk Christiansen og Lise Togeby (red.): På sporet af magten. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag,
2004, 33-45.

Warring, Anette: Tyskerpiger. Under besættelse og retsopgør. Gyldendal, 2017a.

Warring, Anette: Etiske udfordringer og dilemmaer i studier af fortidsbrug.
Upubliceret paper, 2017b.

Downloads

Publiceret

2018-09-17

Citation/Eksport

Brædder, A. (2018). FORTIDSBRUG OG FØLELSER - REENACTERES FORTIDSSIMULATIONER OG HÅNDTERING AF 2. VERDENSKRIG. Temp - Tidsskrift for Historie, 8(16), 145–163. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/109166