”DE UAPPETITLIGSTE FYRE” – OM FØLELSERNES ROLLE I DÆKNINGEN AF SÆDELIGHEDSSKANDALEN 1906-1907

Forfattere

  • Cecilie Bønnelycke Museumsinspektør, Langelands Museum

Nøgleord:

Temanummer, Følelseshistorie, Sædelighedsskadalen 1906-1907, Homoseksuelle, Emotionelle mulighedsrum

Resumé

Da to unge homoseksuelle mænd blev arresteret for at ville begå uterlighed i en københavnsk baggård i sommeren 1906 begyndte en omfattende skandale, hvori en række mænd blev arresteret, afhørt og hængt ud i pressens gabestok for at være homoseksuelle. Den københavnske smudspresse kastede sig over Sædelighedsskandalen, som den blev kaldt, og formidlede den mandlige homoseksualitet og homoseksuel prostitution til et bredt publikum i bemærkelsesværdigt følelsesladede narrativer. Denne artikel undersøger smudspressens dækning af Sædelighedsskandalen og fremhæver følelser som væmmelse, forargelse og medlidenhed i smudspressens fremstillinger af de homoseksuelle og prostituerede mænd. Artiklen tager afsæt i en diskursteoretisk følelsesforståelse, og undersøger netop disse problematiske og flertydige følelsers udtryk og virkning i teksten, og den spørger om, hvordan vi kan forstå følelsernes rolle i Sædelighedsskandalen såvel som i den bredere konstruktion af mandlig homoseksualitet som fænomen. I artiklen argumenteres der for, at smudspressens følelsesdiskurser fungerer som anvisninger af mulige følelsesmæssige reaktioner på homoseksualiteten og dens udtryk, og artiklen fremfører begrebet ’emotionelle mulighedsrum’ som en begrebsliggørelse af dette.

Referencer

Abu-Lughod, Lila, og Catherine A. Lutz: Language and the Politics of Emotion. Cambridge: Cambridge
University Press, 1990.

Aftenbladet, 23.11.1906: ”Tandlæge Aae & Co.”.

Aftenbladet, 28.11.1906: ”Sædeligheds-Affæren”.

Aftenbladet 10.12.1906: ”Carl Hansen misbruger Fangerne”.

Aftenbladet 1.10.1907: ”Dom i Sædeligheds-Affæren”.

Ahmed, Sara. “Collective Feelings Or, the Impressions Left by Others”. Theory, Culture & Society
21, nr. 2 (1. april 2004): 25-42.

Bech, Henning: ”Det onde i Danmark”. Dansk Sociologi 13, nr. 3 (2006): 49-74.

Bech, Henning, Karin Lützen og Kommissionen til Belysning af Homoseksuelles Situation i
Samfundet: Lyst eller nød?, kvinders og mænds homoseksualitet, redegørelse for nogle synspunkter
og resultater i videnskabelig litteratur, redegørelse fra kommissionen til belysning af
homoseksuelles situation i samfundet. København: Kommissionen til belysning af homoseksuelles
situation i samfundet, 1986.

Bønnelycke, Cecilie: Storbyens allerlaveste Kryb. Diskursive, affektive og rumlige praksisser
i den københavnske smudspresses dækning af Sædelighedsskandalen 1906-7. Københavns
Universitet, 2015.

Edelberg, Peter: Storbyen trækker: homoseksualitet, prostitution og pornogra􀏔i i Danmark 1945 -
1976. København: Jurist- og Økonomforbundet, 2012.

Esche, Thora: Rejs Dig, mit Folk. Aarhus: Forlaget af 1907, 1908.

Foucault, Michel: Viljen til viden, Seksualitetens Historie 1. Frederiksberg: Det lille Forlag, 1994.

http://ordnet.dk/ods/ordbog?aselect=forargelig&query=Forargelse (15.2.2018).

Lützen, Karin: Byen Tæmmes - Kernefamilie, sociale reformer og velgørenhed. København: Hans
Reitzels Forlag, 1998.

Middagsposten, 24.8.1906, Oscar Petersen: ”Løgnens Ansigter”.

Middagsposten, 29.8.1906, A. Olsen: ”Fra Storbyens Dyb. Den mandlige Prostitution”.

Middagsposten, 3.9.1906, A. Olsen: ”’Nattens Brødre’s Agenter”.

Middagsposten, 5.9.1906: ”‘Nattens Brødre’ ødelægger en ung Mand”.

Middagsposten, 19.9.1906: ”‘Nattens Brødre’ for sidste Gang”.

Middagsposten 17.11.1906, Axel: ”Sædeligheds-Skandalen”.

Middagsposten, 18.11.1906: ”Sædelighedssagen”.

Middagsposten 19.11.1906: ”Hvorfor Tandlæge Aae forsvandt fra Aalborg”.

Middagsposten, 21.11.1906, Osc.: ”En Nattefest i ‘Mandeklubben’”.

Middagsposten 29.11.1906, Martin Jørgensen: ”Sædelighedsskandalen”.

Ngai, Sianne: Ugly feelings. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2005.

Nyegaard, Niels: ”Ud over videnskabens grænser - Om de københavnske dagblades fremstillinger
af den homoseksuelle mand omkring år 1900”. I Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens
historia, kultur och samhällsliv, nr. 6 (2016): 93-105.

Rosen, Wilhelm von. Månens Kulør. Studier i dansk bøssehistorie 1628-1912. Bd. 2. København:
Rhodos, 1993.

Scheer, Monique: “Are Emotions a Kind of Practice (and is that what makes them have a history)?
A Bourdieuan Approach to Understanding Emotion”. I History and Theory 2012, nr. 51,
2012, 193-220.

Skal den unaturlige Last, paa Trods af Lovens klare Ord, være tilladt i Danmark?, 1910.

Snow, Nancy E.: “Compassion”. I American Philosophical Quarterly 28, nr. 3 (1991): 195-205.

Søllinge, Jette D. og Niels Thomsen: De danske aviser 1634-1989, bind 2, 1848-1917. s.l.: Dagspressens
Fond, 1989.

Thielst, Peter. Kødets lyst - tankens list, kroppens og sexualitetens idéhistorie. Kbh.: Tiderne Skifter,
2000.

Thorkilsen, Anders: “For gud, konge og tissemænd”. Se: information.dk, 14. november 2014.

Torp, Carl, og August Goll. ”Homoseksualiteten og Straffeloven”. I Forhandlingerne paa Dansk
Kriminalistforenings sjette Aarsmøde den 16-18 Oktober 1907, 5-55. København: Gyldendalske
Boghandel & Nordisk Forlag, 1908.

Trumbach, Randolph: “London’s sodomites: Homosexual behavior and Western culture in the
18th century”. I Journal of Social History 11 (1), 1977, 1-33.

Vort Folks Skændsel, Talerne ved Borgermødet i Koncertpalæet den 30. Marts 1911. København: I
kommission hos J. Frimodt, 1911.

Weeks, Jeffrey: Against Nature. Essays on History, Sexuality and Identity. London: Rivers Oram,
1991.

Weeks, Jeffrey: Sex, Politics and Society: the Regulation of Sexuality since 1800. Themes in British
Social History. s.l.: Longman, 1984.

Ørvad Andersen, Lissi, Per Jauert, Elsebeth Korsgaard, Frans Mortensen, Kim Redlich, Mogens
Schmidt, og Keld Vorup Sørensen: Massekommunikation og offentlighed, en tekstantologi fra
massekommunikationens historie i Danmark 1834-1978. Århus: Modtryk, 1980.

Downloads

Publiceret

2018-09-17

Citation/Eksport

Bønnelycke, C. (2018). ”DE UAPPETITLIGSTE FYRE” – OM FØLELSERNES ROLLE I DÆKNINGEN AF SÆDELIGHEDSSKANDALEN 1906-1907. Temp - Tidsskrift for Historie, 8(16), 81–99. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/109152