Redaktionsgruppe

Chefredaktør

Jørgen Huggler

Redaktionspanel

Jan Bengtsson, Sverige
Guðmundur Heiðar Frímannsson, University of Akureyri, Island
Hansjörg Hohr
Jørgen Huggler
Ari Kivelä, Finland
Søren Harnow Klausen
Anne-Marie Eggert Olsen
Alexander Oettingen, Danmark
Torill Strand, University of Oslo, Norge
Michael Uljens, Finland
Merete Wiberg, Aarhus Universitet, Danmark