Om tidsskriftet

Fokus og område

Område
Studier i pædagogisk filosofi. Monografiserie er en elektronisk on-line, open access, non-profit og peer-reviewed serie, der, som supplement til tidsskriftet Studier i pædagogisk filosofi, publicerer monografier/større afhandlinger inden for det pædagogisk filosofiske område. Dette inkluderer bl.a. ph.d. afhandlinger, doktorafhandlinger og enkeltværker i bogform skrevet af fremragende forskere. Serien udkommer i en sekvens, der både er afhængig af bidragenes lødighed og af finansieringsmuligheder. Serien udkommer derfor ikke regelmæssigt.

Mål
Studier i pædagogisk filosofi. Monografiserie har som mål at fremme pædagogisk filosofisk forskning på højt niveau. Det er højt prioriteret af skaffe videnskabeligt værdifulde nordiske bidrag en egnet publiceringsmulighed.

Målgruppe
Studier i pædagogisk filosofi. Monografiserie skal først og fremmest publicere forskning, der retter sig mod fagfæller. Serien sigter således efter samme målgruppe som Studier i Pædagogisk Filosofi, Studies in Philosophy and Education, Educational Philosophy and Theory, Journal of Philosophy of Education, og Educational Theory.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.