Når man ikke kan skaffe uddannede lærere

Lærermanglen i Sønderjylland i 1950'erne og 1960'erne

Forfattere

  • Erik Nørr

DOI:

https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v131i1.130319

Resumé

I de sidste 200 år har politikere, skolemyndigheder og lærerorganisationer ikke haft styr på udbud og efterspørgsel efter lærere, så der skiftevis har været  lærerarbejdsløshed og lærermangel, hvilket også har været tilfældet i Sønderjylland efter 1920. Artiklen handler om de mange problemer, den store lærermangel fik for det sønderjyske skolevæsen i perioden fra 1945 til 1970. I denne periode skulle skolelovene af 1937 og 1958 gennemføres i praksis, men lærermanglen var i høj grad med til at forsinke udviklingen. Artiklen, der bygger på en lang række ansættelsessager, fortæller om de mange krumspring, der måtte accepteres, når der manglede kvalificerede ansøgere til lærerembederne, og undervisningen i stort omfang måtte varetages af mere eller mindre ukvalificerede vikarer.

Referencer

Andresen, Hans: Sydslesvigs danske skoles historie efter 1920, bd. I, Odense, 2017.

Barfod, A.: Håndbog i lovgivningen om den danske folkeskole, København, 1950.

Barfod, A.: Tillæg til Henrik Lehmann: Haandbog i Lovgivningen om den danske Folkeskole, København, 1938.

Dansk læreruddannelse, bd. 1-3, Odense, 1991-2005.

Festskrift til Haderslev Statsseminarium i anledning af 50-års jubilæet. Udgivet af Haderslev Seminariesamfund, 1970.

Gjerløff, Anne Katrine (m.fl.): Da skolen blev sin egen 1920-1970. Dansk Skolehistorie 4, Aarhus, 2014.

Hjelholt, Holger (udg.): Sønderborg Bys Historie, Sønderborg, 1966.

Jensen, J.H.: Landsbylærer i genvundet land, Aabenraa, 1977.

Karup, Svend Åge m.fl. (red.): Tønder Statsseminarium 1788-1988, Tønder, 1988.

Kirkmand, Johan og Aage Augustinus (red.): For idé og virkelighed. Elbæk i hundrede år, Elbæk, 1987.

Koch-Olsen, Ib (red.): Lærerne og Samfundet gennem 100 år, Danmarks Lærerforening, 1974.

Lampe, Jens (udg.): Tønder Seminarie-Stat. Fortegnelse over lærere og dimittender fra Tønder Statsseminarium 1788-1963, Aabenraa, 1963.

Larsen, Christian: ”Dimittender 1793-2002”, i Dansk Læreruddannelse, bd. I, Odense, 2005.

Madsen, Palle Brink: Den frie Lærerskole 1949-1999, Ollerup, 1999.

Nørr, Erik: Genforeningens bedste gave. Skoleordning og amtsskolekonsulenter i Sønderjylland og i Danmark 1920-1963, Aabenraa, 2003.

Nørr, Erik: ”Seminarieelever ”på græs”. Den katastrofale lærermangel 1945-1970”; i: Personalhistorisk Tidsskrift, 2018.

Nørr, Erik: ”Hvorfor blev skoleloven af 1937 først gennemført i 1950’erne og 1960’erne?”, i: Samfundsplanlægning i 1950’erne, (red.) Else Hansen og Leon Jespersen, København, 2009.

Nørr, Erik: ”Nationalpolitik og skolebyggeri. Det hemmelige statstilskud til gennemførelsen af folkeskoleloven i Sønderjylland 1937-1970”; i: Sønderjyske Årbøger, 2014.

Nørr, Erik: ”En sønderjysk skolestrejke 1951. Da forældre og skolenævn i Terkelsbøl ville beholde lærerinde med nazistisk fortid”; i: Sønderjyske Årbøger, 2016.

Nørr, Erik: ”Da lærerplanlægningen spillede fallit. Lærerbehovsudvalget og den udbredte lærermangel i 1950’erne og 1960’erne”; i: Uddannelseshistorie, 2017.

Rasmussen, A.C.: Broager skole 1912-1982, Broager 1982.

Årsskrift for gamle og nuværende elever fra Tønder Statsseminarium, 1962.

Downloads

Publiceret

2022-01-18

Citation/Eksport

Nørr, E. (2022). Når man ikke kan skaffe uddannede lærere: Lærermanglen i Sønderjylland i 1950’erne og 1960’erne. Sønderjydske Årbøger, 131(1), 131–168. https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v131i1.130319

Nummer

Sektion

Artikler