Om tidsskriftet

Fokus og område

Sønderjyske Årbøger er udgivet siden 1889, fra 1923 med Historisk Samfund for Sønderjylland som udgiver.
Årgangene 1896, 1898, 1911 og 1915-22 udkom ikke. Årgang 1932 udgøres af Festskrift til H.P. Hanssen.
Historisk Samfund for Sønderjylland er også udgiver af den digitaliserede udgave af Sønderjyske Årbøger.

Forud for digitaliseringen har Historisk Samfund for Sønderjylland indhentet tilladelse hos indehavere af ophavsrettigheder. Flere har dog ikke kunnet opspores. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsrettigheder, er det sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen. Brug af billedmateriale o.l. til kommercielle formål forbydes. 

Ikke-digital søgning kan foretages i Register til Sønderjyske Årbøger 1889-1988 (1989). Der findes oversigter over indholdet af årgangene 1989-99 i Sønderjyske Årbøger 1999 og af årgangene 2000-2014 i Sønderjyske Årbøger 2014.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.