Sønderjydske Årbøger https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger Historisk Samfund for Sønderjylland da-DK Sønderjydske Årbøger 0106-4452 <p>Forfatteren/forfatterne og Sønderjyske Årbøger har ophavsretten til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet.</p> <p>Artikler i Sønderjyske Årbøger må citeres, downloades og videresendes til ikke-kommerciel brug, under forudsætning af normal akademisk reference til forfatter(e) samt tidsskrift, årgang, nummer og sider. Artiklerne må kun genudgives med eksplicit tilladelse fra forfatter(e) og Sønderjyske Årbøger.</p> Skibsreder Jacob Bendixen fra Stolliggård https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger/article/view/112174 <p align="LEFT">Gennem et langt liv som kaptajn og skibsreder opbyggede Jacob Bendixen et af det danske monarkis største rederier. Han var blandt de første danske kaptajner, der sejlede på Rio de Janeiro i 1820’erne, hvorefter han gik i land på sin hjemegn og fik bygget det ene store skib efter det andet. Samtidige iagttagere beskriver ham som en sympatisk mand, der vandt folk for sig, hvor han kom frem i det ellers forholdsvis barske søfartsmiljø. Han var svoger til alle tiders største Aabenraa-matador, Jørgen Bruhn, som han livet igennem stod i et tæt forretningsmæssigt og personligt forhold til. I 1858 døde Jørgen Bruhn, og ved samme tid tog det kun Jacob Bendixen nogle få fejlslagne investeringer at sætte sit store rederi over styr med omfattende konsekvenser for hele familien til følge.</p> <p>&nbsp;</p> Mikkel Leth Jespersen ##submission.copyrightStatement## 2019-01-23 2019-01-23 128 1 7 38 10.7146/soenderjydskeaarboeger.v128i1.112174 "Die nationale Pflicht für das Mutterland" https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger/article/view/112177 <p align="LEFT">Den 9. april 1940 klokken 04.15 overskred den tyske værnemagt den dansktyske grænse, og den tyske besættelse af Danmark var efter få timer en realitet. Dagen var for store dele af det tyske mindretal i Nordslesvig en glædens dag, da man stadig nærede et stærkt håb om en grænserevision og derfor regnede med, at besættelsen ville bringe en sådan med sig. Mindretallet strømmede ud på gader og stræder i Nordslesvig for med jubelråb og nazihilsen at byde de tyske tropper velkommen som befriere. For at ønsket om en grænserevision kunne opfyldes, måtte mindretallet dog yde sin tørn for moderlandets store kamp, og kimen til det tyske mindretals kollaboration under besættelsen var dermed lagt.</p> <p>&nbsp;</p> Sidsel Maria von Qualen ##submission.copyrightStatement## 2019-01-23 2019-01-23 128 1 39 62 10.7146/soenderjydskeaarboeger.v128i1.112177 "Spadeslaget" i Haderslev den 8. december 1940 https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger/article/view/112178 <p align="LEFT">Den 8. december 1940 afholdt Danmarks National-Socialistiske Arbejder-Parti et offentligt møde på Højskolehjemmet i Haderslev. Forud for mødet gik DNSAP’s sønderjyske Sports-Afdeling i uniform og med spader i demonstrationsmarch gennem byens gader. Derved overtrådte SA forbuddet mod politisk uniformering. Politiet var for fåtalligt til at hindre marchen, men efter at have hentet forstærkning omringede politiet Højskolehjemmet. SA’erne lod sig ikke frivilligt arrestere og brugte deres spader mod politiet, der til gengæld satte ind med tåregas og brandsprøjter. Sammenstødet fik siden betegnelsen Spadeslaget. Hans Schultz Hansen redegør her for Spadeslagets forløb.</p> <p>&nbsp;</p> Hans Schultz Hansen ##submission.copyrightStatement## 2016-01-01 2016-01-01 128 1 63 94 10.7146/soenderjydskeaarboeger.v128i1.112178 Side om side i det kommende Europa https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger/article/view/112179 <p align="LEFT">Fremstillingen af Vesttysklands optagelse i NATO har i Danmark ofte været knyttet til en løsning af mindretalsspørgsmålet i Sydslesvig som et dansk krav til tyskerne, inden man ville godkende deres NATO-medlemskab. Og fokus har ofte været rettet mod den danske regerings og andre danske politikeres indsats i den anledning. I denne artikel argumenteres for, at der var fælles danskvesttyske sikkerhedspolitiske interesser i et tæt forsvarssamarbejde mellem de to lande, der gjorde det oplagt at løse mindretalsproblemerne nord og syd for grænsen samtidig med Vesttysklands optagelse i NATO. Interesser, der navnlig blev varetaget af konservative danske og tyske parlamentarikere i forberedende samtaler forud for det afgørende NATO-topmøde i Paris.</p> <p>&nbsp;</p> Jesper Thestrup Henriksen ##submission.copyrightStatement## 2016-01-01 2016-01-01 128 1 95 120 10.7146/soenderjydskeaarboeger.v128i1.112179 En sønderjysk skolestrejke 1951 https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger/article/view/112180 <p align="LEFT">I dagene fra den 15.-19. september 1951 holdt forældrene næsten samtlige skolebørn hjemme fra undervisningen i Terkelsbøl Skole, da de ønskede at beholde en lærerinde, som havde været vikar på skolen i halvandet år. Tønder Amts Skoledirektion og Undervisningsministeriet ville derimod ikke ansætte lærerinden på grund af hendes forhold under krigen. Konflikten belyser både de særlige forhold i det nationalt blandede skoledistrikt, forholdet mellem lokale og regionale myndigheder og vanskelighederne i tidens sønderjyske skolevæsen med at skaffe lærere.</p> <p>&nbsp;</p> Erik Nørr ##submission.copyrightStatement## 2016-01-01 2016-01-01 128 1 121 154 10.7146/soenderjydskeaarboeger.v128i1.112180 Giftulykken i Simmersted https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger/article/view/112181 <p align="LEFT">Natten mellem den 20. og 21. januar 1972 klokken ca. 23.30 forulykkede en tankvogn i den lille landsby Simmersted ti km nordvest for Haderslev i Sønderjylland. Det var for så vidt et banalt uheld, men omstændighederne gjorde, at netop dette uheld fik afgørende betydning for miljøpolitikken i Danmark. Det var landets første større forureningsulykke. I denne artikel undersøges det, hvordan dette uheld kunne udvikle sig til en kæmpe forureningskatastrofe. Fokus er rettet mod det umiddelbare beredskab, men også på følgerne af forureningen samt de økonomiske og politiske konsekvenser.</p> <p>&nbsp;</p> Leif Hansen Nielsen ##submission.copyrightStatement## 2016-01-01 2016-01-01 128 1 155 180 10.7146/soenderjydskeaarboeger.v128i1.112181 Slesvigland https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger/article/view/112182 <p align="LEFT">I artiklen undersøges baggrunden for tidsskriftet Slesvigland, der blev udsendt gratis til alle husstande i Sydslesvig i perioden 1980-2010. Der gives en analyse af de interesser, der lå bag udgivelsen, og de besværligheder, der var forbundet med projektet. Rigmanden Traugott Møller stod bag projektet, og han ønskede at bruge Slesvigland til at oplyse den sydslesvigske befolkning om områdets danske fortid. Hans langsigtede mål var en adskillelse mellem Slesvig og Holsten, og Sydslesvigs gradvise orientering mod Danmark. Fra tysk side blev Slesvigland mødt med heftig kritik.</p> Mogens Rostgaard Nissen ##submission.copyrightStatement## 2016-01-01 2016-01-01 128 1 181 208 10.7146/soenderjydskeaarboeger.v128i1.112182 Anmeldelser https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger/article/view/112183 Flere bidragydere ##submission.copyrightStatement## 2019-01-23 2019-01-23 128 1 209 248 10.7146/soenderjydskeaarboeger.v128i1.112183 Forfatterliste https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger/article/view/112184 Oversigt over forfattere og anmeldere ##submission.copyrightStatement## 2016-01-23 2016-01-23 128 1 249 250 10.7146/soenderjydskeaarboeger.v128i1.112184 Arkiver, museer og forskningsinstitutioner 2015 https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger/article/view/112185 Flere bidragydere ##submission.copyrightStatement## 2016-01-23 2016-01-23 128 1 251 278 10.7146/soenderjydskeaarboeger.v128i1.112185 Fra den lokalhistoriske arbejdsmark i Sønderjylland 2015 https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger/article/view/112186 Flere bidragydere ##submission.copyrightStatement## 2016-01-23 2016-01-23 128 1 279 288 10.7146/soenderjydskeaarboeger.v128i1.112186 Oversigt over årsskrifter og periodica 2015/2016 https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger/article/view/112187 Flere bidragydere ##submission.copyrightStatement## 2016-01-23 2016-01-23 128 1 289 297 10.7146/soenderjydskeaarboeger.v128i1.112187 Historisk Samfund for Sønderjylland https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger/article/view/112188 Flere bidragydere ##submission.copyrightStatement## 2016-01-23 2016-01-23 128 1 298 303 10.7146/soenderjydskeaarboeger.v128i1.112188