https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger/issue/feed Sønderjydske Årbøger 2023-12-21T14:02:57+01:00 Klaus Tolstrup Petersen ktp@dcbib.dk Open Journal Systems https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger/article/view/142683 Hans Majestæts Haderslevske Amtsfiskeri 2023-12-21T13:08:00+01:00 Henning Nielsen ktp@dcbib.dk <p>En nysgerrighed over for stednavnet ”Slusen”, som betegner indsøen Mindets udløb i Lillebælt ved Hejlsminde, fik forfatteren til at undersøge navnets oprindelse og baggrund. Studier af arkivmateriale viste, at ikke blot Hejlsminde, men også Bankel sø og Slivsø blev inddæmmet i slutningen af 1500-tallet og forsynet med tidevandssluser, som skulle omdanne de oprindeligt&nbsp; saltvandede åbne fjorde til ferskvandssøer, med henblik på opdræt og fiskeri af ferskvandsfisk. Fiskeriet administreredes af amtsforvaltningen i Haderslev og indgik sammen med fiskeriet fra en mængde større og mindre søer i ”Hans Majestæts Haderslevske Amtsfiskeri”. Artiklen fokuserer på de tre indsøer, som udgjorde et dominerende element i fiskeriet.</p> 2023-12-21T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatter og Sønderjydske Årbøger https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger/article/view/142689 Sønderjydsk Forening for Fredericia og Omegn 2023-12-21T13:23:39+01:00 Lisbeth Aagaard Lykke ktp@dcbib.dk <p>Sønderjydsk Forening for Fredericia og Omegn blev stiftet i 1889 for at støtte sønderjyderne, der efter 1864 var underlagt&nbsp; preussisk herredømme. Gennem undersøgelser af foreningens forhandlingsprotokoller og regnskaber samt nedslag i lokale&nbsp; aviser afdækkes, hvem initiativtagerne til foreningen var, og hvordan foreningen konkret arbejdede med at fremme interessen&nbsp; for den sønderjyske sag lokalt samt bidrog til sønderjydernes fortsatte tilknytning til Danmark. Undersøgelsen giver dermed et&nbsp; indblik i det sønderjyske støttearbejde i Kongeriget efter 1864 i forhold til initieringen og fastholdelsen af interessen for den sønderjyske sag i Danmark frem til afstemningerne og Genforeningen i 1920.&nbsp;</p> 2023-12-21T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatter og Sønderjydske Årbøger https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger/article/view/142695 Pligt, tvang og tilhørsforhold 2023-12-21T13:27:49+01:00 Steffen Lind Christensen ktp@dcbib.dk <p>I eftertidens fortællinger om nordslesvigernes deltagelse i 1. verdenskrig nævnes ofte et tvangsaspekt, idet soldater fra det&nbsp; danske mindretal i Nordslesvig måtte kæmpe for den statsmagt, som undertrykte deres nationalitet. Der peges også på, at&nbsp; mange havde håb om tysk nederlag i krigen, men ikke desto mindre opfyldte langt de fleste dansksindede deres pligt, ligesom&nbsp; de samlet set udgjorde pålidelige soldater i den tyske hær. Hvordan forklarer man dette paradoks? Hvordan opfattede&nbsp; dansksindede soldater krigspligten i samtiden, og hvordan kunne den forliges med deres egne selvopfattelser og&nbsp; tilhørsforhold? Disse spørgsmål søger denne artikel at give svar på.&nbsp;</p> 2023-12-21T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatter og Sønderjydske Årbøger https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger/article/view/142699 Der gaar som en Brusen igennem vort Land…. 2023-12-21T13:35:32+01:00 Elsemarie Dam-Jensen ktp@dcbib.dk <p>Årene 1919-1920 var en hektisk tid i Sønderjylland præget af store politiske beslutninger og historiske begivenheder, der&nbsp; spillede ind på alle sønderjyders liv. Verdenskrigen kastede stadig skygger, men afstemning og genforening bragte samtidig&nbsp; masser af glæde og fester, hvor fællessang var en central del af aktiviteterne. Artiklen beskæftiger sig med de sanghæfter, som&nbsp; er bevaret, både fra de store fester i landsdelen og fra de lokale fester ude omkring i forsamlingshusene og andre steder, hvor&nbsp; festerne foregik. Desuden belyses sangens rolle i afstemnings- og genforeningstiden. Til sidst i artiklen omtales nogle af de&nbsp; erindringer, der kendes om sangen i perioden.</p> 2023-12-21T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatter og Sønderjydske Årbøger https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger/article/view/142700 Nordslesvig klædt i rødt og hvidt i 1920 2023-12-21T13:42:54+01:00 Katrine Krone ktp@dcbib.dk <p>Dannebrogsflaget spillede en central rolle for de danske nordslesvigere både ved afstemningen den 10. februar og&nbsp; Genforeningsfesten på Dybbøl den 11. juli 1920. Siden 1864 havde det danske flag været forbudt, og den 10. februar 1920 kunne det for første gang i 56 år hejses officielt på danske flagstænger. Fem måneder senere udgjorde flaget en vigtig del af&nbsp; festprogrammet ved den store nationale fejring på Dybbøl den 11. juli. Artiklen undersøger de forskellige udtryk, som Dannebrog&nbsp; fik ved disse to begivenheder.</p> 2023-12-21T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatter og Sønderjydske Årbøger https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger/article/view/142702 Valdemar Ammundsen – Sønderjyllands første biskop efter Genforeningen 2023-12-21T13:50:40+01:00 Steen Haarløv ktp@dcbib.dk <p>Efter Genforeningen i 1920 blev Valdemar Ammundsen valgt til biskop i Haderslev stift. Han fik stor betydning for overgangen&nbsp; til Folkekirken i Sønderjylland efter Genforeningen, og den såkaldte ”ammundske linje” var et udtryk for hans arbejde for, at kirken&nbsp; skulle rumme alle mennesker i hvert sogn – både dansk- og tysksindede. I denne artikel analyseres Ammundsens betydning som&nbsp; ”Genforenings-biskop” i Sønderjylland.</p> 2023-12-21T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatter og Sønderjydske Årbøger https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger/article/view/142703 At tilhøre mindretal og flertal 2023-12-21T13:59:33+01:00 Jens Andresen ktp@dcbib.dk <p>I denne erindringsartikel fortæller Jens Andresen sin historie som grænselandsmenneske. Han er født og opvokset i Sydslesvig&nbsp; som en del af det danske mindretal; uddannet i Danmark og bosat i Løgumkloster-området siden begyndelsen af 1970'erne.&nbsp; Jens Andresen har gennem mange år været valgt til amtsrådet i Sønderjylland og senere til regionsrådet. Gennem næsten 20 år&nbsp; har han været medlem af Grænseforeningens hovedstyrelse, og var 2016-2020 foreningens formand. I denne artikel reflekterer&nbsp; han over sit liv, og om skiftet fra at være en del af et mindretal til at blive en del af flertallet, og om dansk-tysk samarbejde ved&nbsp; grænsen.</p> 2023-12-21T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatter og Sønderjydske Årbøger https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger/article/view/142704 Diverse 2023-12-21T14:02:57+01:00 Forskellige forfattere ktp@dcbib.dk 2023-12-21T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Forfatter og Sønderjydske Årbøger