Civile tyske flygtninge i Hørup sogn på Sydals 1945-47

Forfattere

  • Anton Marckmann

DOI:

https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v131i1.130318

Resumé

Da den russiske hær i januar 1945 rykkede frem mod de tyske militære styrker på Østfronten, udløstes samtidig massive, civile flygtningestrømme. På tysk forlangende kom der en del til Danmark, enten over landegrænsen eller med skib over Østersøen. Der kom omkring 250.000 tyske flygtninge til Danmark i månederne inden den tyske kapitulation. Disse flygtninge var indkvarteret rundt om på skoler og andre offentlige bygninger, langt de fleste blev efter kort tid indsat i interneringslejre. Én af disse lejre lå i Hørup på Sydals. Frem til befrielsen var det tyske besættelsesmyndigheder, der havde ansvaret for flygtningene,  mens det efter maj 1945 var de danske myndigheder, der stod for behandlingen af de tyske flygtninge i Danmark. I artiklen rettes fokus mod forholdene for flygtningene, der var indkvarteret i Hørup sogn.

Referencer

Christensen, Peter A.: ”En beretning om Hørup Klint”, i Årsskrift nr. 4 for lokalhistorisk forening for Hørup sogn, s.17-28, 1986.

Flygtninge i Danmark 1945-1949. Hvidbogen. Udgivet af flygtningeadministrationen. Fremad, 1950 (I noterne anføres bogen som Hvidbogen).

Faaborg, Svend Åge: Hotel Baltic. Hans M. Jebsen, Stenbjerg udlejning, 1993.

Gammelgaard, Arne: Drivtømmer. Tyske flygtninge i Danmark 1945-1949. Blåvands egnsmuseum, 1993.

Havrehed, Henrik: De tyske flygtninge i Danmark 1945-1949. Odense universitetsforlag, 1987.

Heesch, J.: ”Otte millioner flygtninge: 240.000 endte i Danmark - 2.000 på Hørup Klint”, i Alsisk kalender 8, s.61-67. Alsingergildet, 1999.

Jensen, John V.: ”Over for os selv og over for Fremtiden: den danske Rigsdag og de tyske flygtninge 1945-46” i Historisk Tidsskrift, Bd. 112, h. 1, 2012, s. 130-164.

Kristensen, Henrik Skov, Inge Adriansen: Als og Sundeved 1940-1945. Historisk samfund for Als og Sundeved, 1995.

Luttenberg, C: ” Mit ophold i flygtningelejren Hørup Klint fra maj 1945 til april 1947.” Årsskrift nr.7 for lokalhistorisk forening for Hørup sogn. 1989, s. 4-6.

Lübkert, A.: ”Et gensyn efter mere end 40 år”. Årsskrift nr.10 for lokalhistorisk forening for Hørup sogn, s.9-10,1992.

Lylloff, Kirsten: ”Kan lægeløftet gradbøjes?”, i Historisk tidende, bd.99, nr.1, s.33-68,1999.

Marckmann, Anton.: Hørup sogn på Sydals. Spredte træk fra fortid til nutid. Eget forlag, 2015.

Nielsen, Anna Kirstine: ”Flygtninge på Hørup klint”, i Årsskrift nr. 29 for lokalhistorisk forening for Hørup sogn. s.16-21, 2011.

Nielsen, Leif Hansen: Tyske flygtninge i Nordslesvig 1945-1948. Aabenraa 2013.

Petersen, Anne Marie Bladt: ”Min tid i Hørup hav som barn og ung”, i Årsskrift nr.18 for lokalhistorisk forening for Hørup sogn. s.32-38, 2000.

Schön, Heinz: Hitlers Traumschiffe, Verlag Arndt, Kiel, 2000

Downloads

Publiceret

2022-01-18

Citation/Eksport

Marckmann, A. . (2022). Civile tyske flygtninge i Hørup sogn på Sydals 1945-47. Sønderjydske Årbøger, 131(1), 105–130. https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v131i1.130318

Nummer

Sektion

Artikler