Stenderupslaget

Forfattere

  • Leif Hansen Nielsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v131i1.130317

Resumé

Under den økonomiske krise i starten af 30’erne blev gårdejer Jørgen Nissen i Stenderup på Sundeved sat ud af sin gård ”Vestervang” af kongens foged den 4. april 1932. Et efterfølgende protestmøde dagen derpå med omkring 1.500 deltagere arrangeret af Landbrugernes Sammenslutning (LS), endte med tumult, stenkast og trukne politistave. Stenderupslaget, som det senere blev kaldt, var den hidtil største konfrontation mellem gældstyngede bønder og politi i mellemkrigstiden. I denne artikel skal baggrunden for protestmødet, dets forløb og de omkringliggende begivenheder beskrives og analyseres.

Referencer

Andersen, Morten: ”Landbrugskrise, LS og Nordslesvigsk Manifest”, i Thomsen, Birgitte Herreborg og Kristensen, Henrik Skov (red.): Sønderjylland i 1933, 2010, s. 57-76.

Becker-Christensen, Henrik: "Fra »mod hinanden« til »med hinanden«", i Schultz Hansen, Hans, Henningsen, Lars N. og Porskrog Rasmussen, Carsten (red.): Sønderjyllands Historie, bind 2, 2009, s. 241-272.

Fransen, Peter: ”Statspolitiet”, i Nørr, Erik og Schultz Hansen, Hans (red.): Harmonisering eller særordning, 2002, s. 87-258.

Hansen, Hans Schultz: Det Sønderjyske Landbrugs Historie 1839-1993, 1994.

Hansen, Hans Schultz: ”De nordslesvigske bondebevægelser i mellemkrigstiden”, Bol og By, 1994, s. 46-65.

Hansen, Hans Schultz: ”Stolligaffæren 1936-40”, Sønderjyske Årbøger 2015, s. 155-192.

Jessen, Arne: ”Æ ’Stenslau’ i Sten’rup 1932”, Skrift for Lokalhistorisk forening for Sundeved 2012, s. 35-55.

Kylling, Theodor Mathiesen: I Danmarks Klør – En skildring af dansk vanstyre, dansk voldsstyre og dansk finanssvindel i

Nordslesvig fra 1918 til 1935, 1935.

Lorenzen-Schmidt, Klaus-Joachim: ”Landfolkbevægelsen i Slesvig-Holsten”, Bol og By, 1994, s. 66-77.

Pedersen, Erik Helmer: ”Landbrugskrisen, L.S. og Christiansborg-politikken 1930-33”, Bol og By, 1994, s. 8-45.

Petersen, Nikolaj: ””Løjtnant-oprøret” i Tønder 1926: Drama, tragedie eller farce?”, Sønderjyske Årbøger 2015, s. 92-124.

Ole Ravn: Fører uden folk, 2007.

Thomsen, Birgitte Herreborg og Kristensen, Henrik Skov (red.): Sønderjylland i 1933, 2010.

Thorsen, Svend: Delt efter anskuelse, 1970.

von Jessen, Franz: Haandbog i det Slesvigske Spørgsmåls Historie 1900 – 1937, bind 3, 1937.

www.historiskatlas.dk: ”Stenslaget i Stenderup 1932” af Anon Ymous.

Downloads

Publiceret

2022-01-18

Citation/Eksport

Nielsen, L. H. (2022). Stenderupslaget. Sønderjydske Årbøger, 131(1), 65–104. https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v131i1.130317

Nummer

Sektion

Artikler