"Før krigen har der aldrig været noget som helst i vejen med mig"

Psykiske krigsinvalider i Sønderjylland efter 1. Verdenskrig, ca. 1920-1939

Forfattere

  • Kasper Nissen

DOI:

https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v131i1.130316

Resumé

Denne artikel belyser en af Genforeningens skyggesider: modtagelsen af de mange sønderjyder, der havde pådraget sig svære psykiske lidelser som tyske soldater under 1. Verdenskrig, og som fra 1920 gjorde krigens traumatiserende effekt til et dansk problem. Formålet er at skabe indsigt i, hvordan psykiske krigsskader blev forsøgt forklaret og imødegået i en tid før psykologhjælp og betegnelser som PTSD, samt hvordan livet formede sig for en del af de overlevende sønderjyske krigsdeltagere.

Referencer

Adriansen, Inge & Hans Schultz Hansen (red.): Sønderjyderne og den store krig 1914-1918, Aabenraa, 2006.

Bogacz, Ted: ”War Neurosis and Cultural Change in England, 1914-1922: The Work of the War Office Committee of Enquiry into ’Shell-Shock’” i Journal of Contemporary History, 1989, Vol. 24, No. 2, s. 227-251.

Christensen, Claus Bundgård: Danskere på Vestfronten 1914-1918, København, 2009.

Crouthamel, Jason & Peter Leese: ”Introduction” i Crouthamel, Jason & Peter Leese (red.), Psychological Trauma and the Legacies of the First World War, New York, 2017.

Futtrup, Birgitte Vestergaard: ”De sønderjyske krigsinvalider og hjælpen nordfra”, i Adriansen, Inge & Hans Schultz Hansen (red.), Sønderjyderne og den store krig 1914-1918, Aabenraa, 2006.

Hamre, Bjørn: ”Pulterkammerdiagnoser, rentehysteri og kristen sjælesorg” i Rønn, Edith Mandrup & Inger Hartby (red.), Det forrykte menneske. Den psykisk syge i historien, Ebeltoft, 2006, s. 153-184.

Hansen, Hans Schultz: ”DSK – Foreningen af Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere” i Adriansen, Inge & Hans Schultz Hansen (red.), Sønderjyderne og den store krig 1914-1918, Aabenraa, 2006, s. 333-354.

Hofer, Hans G.: ”Was waren ’Kriegsneurosen’?” i Kuprian, Hermann J.W., & Oswald Überegger (red.), Der Erste Weltkrieg im Alpenraum. Erfarung, Deutung, Erinnerung, Innsbruck, 2006, s. 309-320.

Journal of Contemporary History - Special Issue: Shell-Shock, Vol. 35, No. 1, 2000.

Kragh-Nielsen, Niels H.: Sønderjyder i den store krig 1914-1918, Aabenraa, 1993.

Køppe, Simo: Neurosens opståen og udvikling i 1800-tallet, København, 2004.

Leese, Peter: Shell Shock. Traumatic Neurosis and the British Soldiers of the First World War, New York, 2002.

Lerner, Paul: Hysterical Men. War Psychiatry, and the Politics of Trauma in Germany 1890-1930, Ithaca, 2003.

Lerner, Paul: ”Psychiatry and Casualties of War in Germany, 1914-18” i Journal of Contemporary History, 2000, Vol. 35, No.1, s. 13-28.

Marckmann, Anton: Ofrene fra den store krig 1914-1918. Invalidenævnet i Sønderborg og de sønderjyske krigsinvalider, faldne og deres efterladte, Aabenraa, 2005.

Micale, Mark & Paul Lerner: ”Trauma, Psychiatry, and History: A Conceptual and Historiographical Introduction”, i Micale, Mark & Paul Lerner, (red.) Traumatic Pasts. History, Psychiatry and Trauma in the Modern Age, 1870-1930, New York, 2001.

Møller, Jes Fabricius: ”Nerver”, i Due Nielsen, Carsten (red.), Festskrift til Inga Floto på 65-års dagen 26. oktober 2002, København, 2002a, s. 80-101.

Møller, Jes Fabricius: ”Nervøsitetens tidsalder”, i Mortensen, Klaus P. (red.), Uden for murene. Fortællinger fra det moderne gennembruds København, København, 2002b, s. 52-61.

Møllerhøj, Jette: ”Hysteri før Freud: Om konstruktionen af hysteri og hysterikere i ’Nervøsitetens Århundrede’” i Den jyske historiker, Nr. 96, 2002, s. 78-107.

Nørregård, Martin Bo: “Sønderjyderne ved fronterne”, i Adriansen, Inge & Hans Schultz Hansen (red.), Sønderjyderne og den store krig 1914-1918, Aabenraa 2006, s. 95-124.

Nørregård, Martin Bo & René Rasmussen: Den sorte dag ved Moulin, Aabenraa, 2017.

Obling, Dan, m.fl.: Fra Vestergade til Vestfronten. Toftlund sogn i 1. Verdenskrig 1914-1918, Toftlund, 2017.

Porter, Roy, ”The Patient’s view: Doing medical history from below” i Theory and Society, Vol. 14, No. 2, 1985: s. 175-198.

Shephard, Ben: A War of Nerves: Soldiers and Psychiatrists in the Twentieth Century, Cambridge, 2001.

Sørensen, Svend F.: Faneflugt? Dansksindede soldaters flugt fra tysk krigstjeneste 1914-18, Aabenraa, 1989.

Schultz, Annette Østergaard: ”Sociale forsikringer i Sønderjylland – administrativ brakmark eller nationalpolitisk

slagmark?”, i Frandsen, Peter, m.fl. (red.), Harmonisering eller særordning. Sønderjylland som administrativ forsøgsmark efter Genforeningen 1920, Bd. 1, Aabenraa, 2002, s. 383-528.

Winter, Jay, “Shell Shock”, i Winter, Jay (red.), Cambridge History of the First World War, Vol. I, New York 2014, s. 310-333.

Downloads

Publiceret

2022-01-18

Citation/Eksport

Nissen, K. (2022). "Før krigen har der aldrig været noget som helst i vejen med mig": Psykiske krigsinvalider i Sønderjylland efter 1. Verdenskrig, ca. 1920-1939. Sønderjydske Årbøger, 131(1), 33–64. https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v131i1.130316

Nummer

Sektion

Artikler