Global søfart og lokal identitet i Sønderjylland

Forfattere

  • Mikkel Leth Jespersen

DOI:

https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v131i1.130315

Resumé

Ser man bort fra søfolk, der sejlede på skibe hjemmehørende andre steder, var der tre sønderjyske byer, som havde en betydelig global søfart i løbet af 1800-tallet. Det var Aabenraa, Sønderborg og Flensborg. Der var betragtelige forskelle i både karakteren af denne søfart, og hvorledes søfarten og de globale relationer, den var en del af, efterfølgende blev erindret og anvendt i den lokale identitet i hver af de tre byer. I Aabenraa blev søfartstraditionen dyrket intenst i omkring et halvt århundrede efter dens ophør i 1880’erne, og personer, der havde været involveret i den, nød en særlig status. I Sønderborg var ophøret ikke så brat, og den maritime arv blev i høj grad varetaget af byens Skipperlaug, som havde stor indflydelse på udstillingen af søfartssamlingen på Sønderborg Slot gennem det meste af det 20. århundrede. I Flensborg fandt der en vellykket omstilling fra sejl til damp sted, og det var først i efterkrigstiden, at man rigtig begyndte at interessere sig for 17- og 1800-tallets globale søfart, særlig Vestindienfarten, som nu blev en vigtig del af byens identitet.

Referencer

Apenrader Kreismuseum. 1. Abteilung. China und Japan 1898. (Trykt katalog over den østasiatiske samling på Aabenraa Museum 1898).

Becker, Bert: Michael Jebsen 1835-1899. Reeder und Politiker, Kiel 2012.

Blond, Anne, Kim Furdal og Carsten Porskrog Rasmussen (red.): Forundringsparat. Festskrift til Inge Adriansen, Varde 2014.

Flensburg. Geschichte einer Grenzstadt, Schriften der Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte nr. 17, Flensburg 1966.

Fra Als og Sundeved. (Diverse årgange).

Hansen, Hans Schultz: De danske sønderjyders førstemand. H.P. Hanssen 1862-1914, Aabenraa 2018.

Henningsen, Lars: ”Vestindien, rom og flensborgsk velstand”, i: Axel Johnsen og Birgitte Thomsen (red.): 19 myter i Sønderjyllands historie, Haderslev 2002.

Jepsen, Elke og Birgitte Kragh Rasmussen: ”At sætte sig et Minde”. Aabenraa Museums indsamling 1887-1937. I: Mellem

pulterkammer og Muse-Tempel. Artikler om samlinger og museer til Aabenraa Museums 100 års jubilæum i 1987, Birgitte Kragh Rasmussen (red.), Aabenraa 1987, s. 11-34.

Jespersen, Mikkel Leth (udg.): Af kaptajn Fischers erindringer, Aabenraa 2011.

Jespersen, Mikkel Leth: Kolonier og kaptajner. Sejlskibstidens oversøiske Aabenraasøfart 1820-1890, Aabenraa 2014.

Jespersen, Mikkel Leth (udg.): ”»Ligger Danmark i Aabenraa, eller er I naboer?«. Kaptajn Christoffer Conrad Fischers beretning fra Rio de Janeiro og New Orleans 1839/40.”, Historier fra Bybakken 2016a, s. 30-39.

Jespersen, Mikkel Leth: ”Skibsreder Jacob Bendixen fra Stolliggård. En Aabenraamatadors storhed og fald”, Sønderjyske Årbøger 2016b, s. 9-38.

Johnsen, Axel og Birgitte Thomsen (red.): 19 myter i Sønderjyllands historie, Haderslev 2002.

Keitsch, Christine: Landgang. Der Flensburger Hafen um 1900, Flensborg 2000.

Kristensen, Henrik Skov: Gerningsmænd eller ofre? Erindringen i det tyske mindretal i Sønderjylland om nazismen, verdenskrigen og retsopgøret i komparativ belysning, Aabenraa 2019.

Knudsen, Niels: Sønderborg Skipperlaug 1571-1971, Sønderborg 1970.

Kraack, Gerhard og Otto Spenner: Das Flensburger Schiffergelag in Vergangenheit und Gegenwart, Flensburg 1979.

Lauesen, Marcus: Og nu venter vi paa Skib, København 1931.

Lauesen, Anna-Sophie: ”Og nu venter vi på skib”, Sønderjysk Månedsskrift 1979, s. 370-374.

Link, Theodor: Flensburgs Überseehandel von 1755 bis 1807, Neumünster 1959.

Molsen, H.U.: Das Flensburger Schiffergelag. Ein Beitrag zur Stadtgeschichte, Flensborg 1915.

Neue Apenrader Anzeiger. (Diverse årgange).

Paulsen, Chr.: Sønderborg i forvandlingens tegn, Sønderborg 1985.

Rossen, Christian: Geschichte der Flensburger Reederei seit dem 18. Jahrhundert, Köln 1958 (utrykt).

Schlaikier, Hans og Mads Michelsen: Aabenraa Søfarts Historie, Aabenraa 1929.

Schütt, Hans-Friedrich (red.): Schiffahrt und Häfen im Bereich der Industrie- und Handelskammer zu Flensburg, Flensburg 1971.

Schiffahrtsmuseum Flensburg. Bildführer 1985.

Hjelholt, Holger (red.): Sønderborg Bys Historie, 2. Bind, Sønderborg 1960-66.

Sørensen, H.E.: ”Forfatteren Marcus Lauesen fra Løjt”, Sønderjysk Månedsskrift 2008, s. 197-204 (nr. 5) og s. 225-230 (nr. 6).

Tafari, Imani M.: ”Rom, Sved og Tårer. Danmark kolonihistorie og koloniale arv i Flensborg, Ghana og på De Amerikanske Jomfruøer”, i: Marco Petersen (udg.): Sønderjylland-Schleswig Kolonial. Kolonialismens Kulturelle arv i regionen mellem Kongeåen og Ejderen, Odense 2018, s. 431-465.

Taylor, Megan Shockley: The Captain’s Widow of Sandwich. Self-Invention and the Life of Hannah Rebecca Burgess, 1834-1917, New York 2010.

Thomsen, Ingeborg Refslund: Min Barndomsgade, Sønderborg 1957.

Vries, Werner de: Von Seglern und Dampfern. Erinnerungen Flensburger Kapitäne, Flensburg 2004.

Downloads

Publiceret

2022-01-18

Citation/Eksport

Jespersen, M. L. (2022). Global søfart og lokal identitet i Sønderjylland. Sønderjydske Årbøger, 131(1), 9–32. https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v131i1.130315

Nummer

Sektion

Artikler