Sønderjyder i slesvigsk koncentrationslejr

Forfattere

  • Jens-Christian Hansen

Resumé

Syd- og sønderjyske modstandsfolk blev i efteråret 1944 deporteret til koncentrationslejren Husum-Schwesing i Sydslesvig. Husum var en af  koncentrationslejren Neuengammes 87 udelejre og var blevet etableret for at huse fanger fra mange forskellige europæiske lande, der skulle grave tankspærringer. Lejren var en blandt flere kz-lejre langs Tyske Bugt og den nederlandske grænse, hvor kz-fanger blev udnyttet som slavearbejdere ved den såkaldte Friservold, der skulle stoppe en eventuel allieret invasion. På grund af de barske arbejdsbetingelser, vejret, volden, sulten og sygdomme kan Husum regnes blandt de lejre, hvor betingelserne for overlevelse var særligt barske for fangerne. 

Referencer

Barfod, Jørgen Henrik Pagh: Helvede har mange navne. En beretning om koncentrationslejre og fængsler, hvor der sad danskere 1940-1945. København 1969.

Barfod, Jørgen H.: Helvede har mange navne. Gylling 1995.

Benz, Wolfgang & Distel, Barbara: Der Ort des Terrors. Bind 5. Hinzert, Auschwitz, Neuengamme. München 2007.

Bjørnboe, Lars: Ingen kender dagen. Grænsegendarmeriet under krig og besættelse 1940-1945. København 1970.

Bruun, Hans S.: På dødsmarch gennem Hitlers Tyskland. København 1976.

Buggeln, Marc: Arbeit und Gewalt. Das Außenlagersystem des KZ Neuengamme. Göttingen 2009.

Bästlein, Klaus, m.fl.: Das KZ Husum-Schwesing. Außenkommando des Konzentrationslagers Neuengamme. Bredtstedt, 1983.

Bästlein, Klaus: ”Eine dreimonatige Hölle und ein Massenmord ohne Sinn” i: Nordfriesland. Nr. 65, 1983. Ss. 5-13.

Dahl, Aage: “Schwesing” i: Georg, Anders: I tysk fangenskab. København 1945.

Dietrich, Jürgen: Geschichte der Husumer Flugplätze. Schauendal – Schwesing. Husum 1984.

Garbe, Detlef: ”Die nordfriesischen Außenkommandos des KZ Neuengamme“ i: Grenzfriendenshefte. 55. Årg., Nr. 3. Flensburg 2008.

Hansen, Jens-Christian: Koncentrationslejren Husum-Schwesing. Studier af en udelejrs fangesamfund, juridiske konsekvenser og sene erindringskultur. Syddansk Universitet. Odense 2017.

Jorand, Pierre: Husum. Hier wird Leben ausgerottet. Das Martyrium der Gefangenen des KZ-Außenlagers Schwesing. Bredstedt 1996.

Jureit, Ulrike og Orth, Karin: Überlebensgeschichten. Gespräche mit Überlebenden des KZ-Neuengamme. Hamburg 1994.

Kieler, Jørgen: Hvorfor gjorde I det? Haslev 2001.

Kragsig Jensen, Mogens, Sommerlund, Henrik og Stræde, Therkel: ”De nazistiske koncentrations- og udryddelseslejre. En bibliografi over dansksproget litteratur 1933-2008”. I: Stræde, Therkel (red.): De nazistiske koncentrationslejre. Studier og bibliografi. Odense 2009. Ss. 333-346.

Kristensen, Henrik Skov: En station på vej til helvede. Harrislev banegård og deportationen af danske fanger fra Frøslev til tyske koncentrationslejre. Padborg 2010. Ss. 185-189.

Langwithz-Smith, Peter: Neuengamme koncentrationslejren 1938-1945. København 2012.

Levi, Primo: De druknede og de frelste. København 1992.

Lorenzen, Olde: ”Macht ohne Moral” – Vom KZ Husum-Schwesing zum Mahnmal für die Opfer. Heide 1994.

Mørch, Benjamin: Mærket for livet. København 1991.

Mørup, Hans: På fløjen. En sønderjysk stridsmands erindringer fra kultur- og modstandskamp 1929-1945. Aabenraa 2000.

Pingel, Friedrich & Steensen, Thomas: ”Die KZ-Außenlager Husum-Schwesing und Ladelund“ i: Bohn, Robert og Danker, Uwe, m.fl. (udg.): IZRGSchriftenreihe. Zwangsarbeitende im Kreis Nordfriesland 1939-1945. Bd. 12. Bielefeld 2004. Ss. 271-293.

Ruge, Morten: Efteraarstransporterne 1944 Frøslev-Neuengamme. Upubliceret 1997.

Schwarzwälder, Herbert: Bremen und Nordwestdeutschland am Kriegsende 1945. Bd. 1. Bremen 1972.

Skov, Niels Aage: Brev til mine efterkommere. Viborg 2000.

Sofsky, Wolfgang: Die Ordnung des Terrors: Das Konzentrationslager. Frankfurt 2004.

Suderland, Maja: Ein Extremfall des Sozialen. Die Häftlingsgesellschaft in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern. Frankfurt am Main 2009.

Thygesen, Paul: Læge i tyske koncentrationslejre. København 1964.

Trommer, Aage: Modstandsarbejde i nærbillede. Odense 1973.

Downloads

Publiceret

2018-01-01

Citation/Eksport

Hansen, J.-C. (2018). Sønderjyder i slesvigsk koncentrationslejr. Sønderjydske Årbøger, 130(1), 171–192. Hentet fra https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger/article/view/123532

Nummer

Sektion

Artikler