Krabbe-affæren

Et valg for eller imod de danske sønderjyder

Forfattere

  • Klaus Tolstrup Petersen

Resumé

Op til det danske folketingsvalg i 1901 kom Venstres spidskandidat i Kalundborgkredsen, den tidligere formand for Folketinget Christopher Krabbe, ud i et voldsomt politisk stormvejr. Krabbes datter havde som redaktør af den dansksprogede avis i Sønderjylland Dannevirke ført en tyskvenlig linje, som havde lagt hende for had blandt de dansksindede sønderjyder. Da Krabbe i nogle avisartikler tog hende i forsvar, rejste der sig både nord og syd for grænsen en bevægelse, som indædt forsøgte at hindre hans genvalg til Folketinget. Valgkampen i Kalundborg udviklede sig derfor til et nationalt anliggende, som drejede sig om forholdene syd for den dansk-tyske grænse, og om hvorvidt Krabbe skulle stå til regnskab for datterens gerninger eller ej. Dette forløb og eftervirkningerne heraf undersøges i denne artikel.

Referencer

Brandes, Georg: Danskheden i Sønderjylland, Ernst Bojesen 1899.

Brandes, Georg: ”Herr von Köller og fyrst Imeritinski”, Sønderjyske Årbøger, Aabenraa 1900, s. 164-184.

Friisberg, Claus: Ingen over og ingen ved siden af Folketinget – partiernes kamp om forfatningen 1848-1920, Vestjysk Kulturforlag, Varde 2007.

Hanssen, H.P.: ”Köllerpolitikken”, Sønderjyske Årbøger, Aabenraa 1905, s. 220-281.

Hjort, Niels: Folketingsmand Krabbe og Sønderjylland, Hagerup, København 1901.

Hjort, Niels: Krabbe-affæren – nyt og gammelt, Hagerup, København 1905.

Japsen, G.: Pastor Jacobsen fra Skærbæk og hans foretagender, Historisk Samfund for Sønderjylland, Aabenraa 1980.

Krabbe, Christopher (under synonymet Saxo Politicus): Kort Udsigt over Danmarks Historie i 1864-65, Schønberg 1863.

Rasmussen, René: ””Det var da en farlig hejre!”: Margrethe von Wildenrath-Krabbe-affæren 1899-1903”, Langs fjord og dam, Haderslev 1998, s. 33-51.

Rasmussen, René: ”Margrethe von Wildenradt-Krabbe – redaktør og kollaboratør”, Skurke og helte i Sønderjyllands historie, Historisk Samfund for Sønderjylland, Aabenraa 2012, s. 182-197.

Schultz Hansen, Hans m.fl.: Sønderjyllands Historie. Bind 2, efter 1815, Historisk Samfund for Sønderjylland, Aabenraa 2009.

Stub, Karen Elisabeth: Christopher Krabbe: embedsmand, ægtemand og politiker i en brydningstid, Blicheregnens Museum, Thorning 1994.

Svensson, A.: Redaktør J. Jessen Flensborg Avis. Bind 3, Historisk samfund for Sønderjylland, Aabenraa 1960.

Sørensen, H.E.: ”Den sønderjyske presse mellem 1864 og 1914”, Sønderjysk Månedsskrift 2015, nr. 7, s. 251-265.

Tolstrup Petersen, Klaus: Gustav Johannsen og moderniseringen af danskheden i Sønderjylland, Syddansk Universitetsforlag, Odense 2017.

Downloads

Publiceret

2018-01-01

Citation/Eksport

Petersen, K. T. (2018). Krabbe-affæren: Et valg for eller imod de danske sønderjyder. Sønderjydske Årbøger, 130(1), 55–92. Hentet fra https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger/article/view/123526

Nummer

Sektion

Artikler