Den gale præst

Johannes Oldendorph og hans selvbiografi

Forfattere

  • Thomas Bonnemann Egebæk

DOI:

https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v130i1.123524

Resumé

Præsten Johannes Oldendorph levede 1524-1566, og han var til tider svær at omgås. Flere gange blev han fyret fra sine stillinger både i England og Haderslev på grund af sit iltre temperament. Hans selvbiografi indeholder mange detaljer og beskrivelser af dagliglivet og hoffet i Haderslev under Hertug Hans den Ældre. Selvbiografien er et personligt indblik i en præsts mentalitet, kærlighedsliv og følelser i en tid, hvor selvbiografier ofte havde karakter af kalendere. På trods af de mange kvaliteter har bogen endnu ikke fået en fuld gennemarbejdelse i nyere tid.

Referencer

Achelis, T.O. Haderslev i gamle Dage – 1292-1626. Bind 1. Haderslev: Modersmaalets Trykkeri 1926.

Baur, August. Zwinglis Theologie: Ihr Werden und ihr System. Band 1. Hildesheim 1983 [1885].

Billings, J. Todd & I. John Hesselink (red.) Calvin’s Theology and Its Reception – Disputes, Developments, and New Possibilities. Louisville 2012.

Favrholdt, M. Haderslev Latinskoles Historie, 1567-1967, Historisk Samfund for Sønderjylland. Haderslev: Modersmaalets Trykkeri 1966.

Jespersen, Mikkel L. Fyrste og folk – Hertug Hans den Ældres fyrstestat i 1500-tallets Slesvig-Holsten. Flensborg 2010.

Kohler, Alfred. Karl V: 1500-1558 – eine Biographie. München 2005.

Kondrup, Johnny. Levned og tolkninger – Studier i nordisk selvbiografi. Odense 1982.

Rørdam, Holger Fr. Ny Kirkehistoriske Samlinger. Bind IV. Kjöbenhavn: 1868.

Wisløff, Carl Fr. Martin Luthers teologi. Hillerød 1985.

Downloads

Publiceret

2018-01-01

Citation/Eksport

Egebæk, T. B. (2018). Den gale præst: Johannes Oldendorph og hans selvbiografi. Sønderjydske Årbøger, 130(1), 9–28. https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v130i1.123524

Nummer

Sektion

Artikler