Sydslesvigske børns ferierejser til Danmark 1949 til 1974

Forfattere

  • Marianne Brink Asvig Iversen

DOI:

https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v129i1.119735

Resumé

Siden 1919 er tusindvis af sydslesvigske børn sendt på sommerophold i Danmark, men hidtil er der ikke foretaget nogen systematisk undersøgelse af disse feriers betydning for børn og værtsforældre. I 2016 iværksatte jeg derfor en spørgeskemaundersøgelse, der skulle afdække, dels hvordan ferieopholdene blev oplevet af de implicerede, dels hvilke spor de havde sat sig på længere
sigt. I denne artikel fremlægges resultaterne. 

Referencer

Feldbæk, Ole (red.): Dansk Identitetshistorie 4: Danmark og Europa 1940-1990, København 1992.

Jensen, Marianne Brink: Sydslesvigske børns ferierejser til Danmark 1949-1974, speciale ved SDU 2016. (Et eksemplar findes på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg).

Johannsen, Per og Hanne Midskov: ”85 år med sydslesvigske feriebørn”, Grænseforeningens årbog 2004, s. 11-27.

Klatt, Martin: ”Genforening eller mindretal 1945-1955”, Lars N. Henningsen (red.): Sydslesvigs danske historie, Flensborg 2013, s. 177-236.

Lange, Ulrich: Geschichte Schleswig-Holsteins: Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Neumünster 1996.

Noack, Johan Peter: Det sydslesvigske grænsespørgsmål 1945-1947, bd. 1, Aabenraa 1991.

Rasmussen, René: ”Under Preussen – 1864-1945”, Lars N. Henningsen (red.): Sydslesvigs danske historie, Flensborg 2013, s. 47-176.

Sydslesvigsk Forening: Sydslesvig i tekst og tal, Flensborg 1988.

Downloads

Publiceret

2017-11-15

Citation/Eksport

Iversen, M. B. A. (2017). Sydslesvigske børns ferierejser til Danmark 1949 til 1974. Sønderjydske Årbøger, 129(1), 179–194. https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v129i1.119735

Nummer

Sektion

Artikler