De sønderjyske børn

Forfattere

  • Mariann Kristensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v129i1.119734

Resumé

Mariann Kristensen undersøger her Illustreret Børneblad for Nordslesvigs indhold samt bevarede stile, der i sin tid er blevet indsendt til bladet. Dette gøres med påstanden om, at man i dette forum har konstrueret en særlig dansk barndom som et ideal målrettet nordslesvigske børn. Et ideal, der også er formuleret i børnenes egne beskrivelser af dem selv som danske. Man kan med andre ord
sige, at der var tale om en særlig dansk barndomskonstruktion i Nordslesvig, en barndom der udmøntede sig hos de sønderjyske børn. Men hvad ville det sige at være et dansk sønderjysk barn? Det vil den følgende artikel give svar på. 

Referencer

Adriansen, Inge: Fædrelandet, folkeminderne og modersmålet: brug af folkeminder og folkesprog i nationale identitetsprocesser – især belyst ud fra striden mellem dansk og tysk i Sønderjylland. Sønderborg: Museet på Sønderborg Slot, 1990.

Anderson, Benedict R. O’G: Imagined communities, reflections on the origin and spread of nationalism (Rev. ed.). London; New York: Verso, 2006.

de Coninck-Smith, Ning: For barnets skyld, byen, skolen og barndommen 1880-1914. København: Gyldendal, 2000.

Fink, Troels: ”Da Ernst Christiansen blev ”opdaget”.”. Sønderjyske årbøger, 1970. s. 109–135.

Fink, Troels: Båndene bandt. Forbindelsen over Kongeåen 1864-1914 (Bd. 1). Aabenraa: Institut for grænseregionsforskning, 1999a.

Fink, Troels: Båndene bandt. Forbindelsen over Kongeåen 1864-1914 (Bd. 2). Aabenraa: Institut for grænseregionsforskning, 1999b.

Flensborg Avis’s Stavebog for Hjemmet. Flensborg: Flensborg Avis, 1889.

Hanssen, H.P.: Et Tilbageblik – Bind 1. København: Gyldendal, 1928.

Hanssen, H.P.: Et Tilbageblik – Bind 2. København: Gyldendal, 1930.

Hanssen, H.P., og Moltesen, L.: Stambogsvers 1892.

Hendrick, Harry: Children, childhood and English society, 1880–1990. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. Hentet fra http://ebooks.cambridge.org/ref/id/CBO9781139171175

Illustreret Tidende (Bd. 28) 1899.

Jahnke, Carsten: ”1864 und der Verlust der eigenen Geschichte. Die Borrussifizierung des schleswig-holsteinischen Geschichtsbewusstseins in den Volksschulen”. I: C. Jahnke & J. F. Møller (red.): 1864 – og historiens lange skygger: den dansk-østrigsk-preussiske krig i 1864 og dens betydning i dag = 1864 – und der lange Schatten der Geschichte: der österreichisch-preußisch-dänische Krieg von 1864 und seine Gegenwartsbedeutung. Husum: Ihleo-Verlag, 2011. s. 279-304.

Japsen, G.: Den fejlslagne germanisering. Den tyske forening for det nordlige Slesvig – bidrag til det tyske mindretals historie efter 1864. Åbenrå: Historisk Samfund for Sønderjylland, 1983.

Jessen, Franz von: Hvad danske Børn maa lære i Sønderjyllands Skoler. København: Udvalget for sønderjydske smaaskrifter, 1900.

Jessen, Franz von: Haandbog i det nordslesvigske Spørgsmaals Historie, Dokumenter, Aktstykker, Kort og statistiske Oplysninger vedrørende Sønderjylland. Kbh.: De Samvirkende Sønderjydske Foreninger, 1901.

Jessen, J.: Smaabørns Oplæring i Hjemmet og Pogeskolen. Flensborg: Flensborg Avis’ Trykkeri, 1893.

Johannsen, Gustav: ”Nordslesvig i 1888”. Sønderjydske årbøger, 1889. s. 152–160.

Johannsen, Gustav: ”Nordslesvig i 1889”. Sønderjydske årbøger, 1890. s. 1-20.

Johannsen, Gustav: ”Nordslesvig i 1890”. Sønderjydske årbøger, 1891. s. 1-19.

Jordanova, Ludmilla: ”New worlds for children in the eighteenth century: problems of historical interpretation”. History of the Human Sciences, vol. 3, nr.1, 1990. s. 69–83.

Kelen, Christopher, & Sundmark, Björn (Red.): The nation in children’s literature: nations of childhood. New York ; London: Routledge, 2013.

Kieler, Laura: Sønderjydske Børn efter 1864, Fortællinger. København: H. Hagerup, 1898.

Kraack, Gerhard, & Schultz Hansen, Hans (red.): Der nationale Gegensatz, 1864-1914. De nationale modsætninger 1864- 1914. Flensburg; Aabenraa: Institut für Regionale Forschung und Information im Deutschen Grenzverein ; Institut for Sønderjysk Lokalhistorie, 1996.

Kürstein, Poul: ”Jens Jessen, børnene og børnebladet”. Sønderjydske årbøger, 1969. s. 216–27.

Mackeprang, M.: Nordslesvig 1864-1909. København: Nordisk Forlag, 1910.

Moruzi, Kristine: Constructing girlhood through the periodical press, 1850-1915.

Farnham ; Burlington: Ashgate, 2012.

Petersen, Viggo (red.): Sydslesvigske Skæbner. Sønderborg: Sydslesvig Forlag, 1947.

Rasmussen, René: Flensborg Avis, 1869-1906: historien om en dansk avis under prøjserstyre. Flensborg: Flensborg Avis, 1994.

Rasmussen, René: ”Flensborg Avis’ Stavebog for Hjemmet”. Sønderjysk Skolemuseum Årsskrift, 2012. s. 9–14.

Ravn, L.S.: ”Den mest omstridte begivenhed i Nordslesvigs skolehistorie. Sprogforordningen af 18. december 1888”. Årbog for dansk skolehistorie, 1968. s. 68–96.

Ravn, L.S.: Træk af folkeskolens historie i Nordslesvig 1864-1920. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 1981.

Rudd, David: ”Theorising and theories: The conditions of possibility of children’s literature”. I: P. Hunt (Red.): International companion encyclopedia of children’s literature. London ; New York: Routledge, 2004. (2nd ed.). s. 29–43.

Schultz Hansen, Hans: ”Skolen i spillet mellem dansk og tysk 1815-1920”. Sønderjysk Skolemuseum Årsskrift, 2010. s. 2–10.

Schultz Hansen, Hans: ”Wienerfredens konsekvenser for Slesvig”. I: I. Adriansen og S. B. Frandsen (red.): Efter 1864: krigens følger på kort og langt sigt. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2015. s. 77–97.

Schultz Hansen, Hans, Henningsen, Lars N., Porskrog Rasmussen, Carsten (red.): Sønderjyllands historie. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2009.

Smith, Anthony D.: Nationalisme, teori, ideologi, historie. København: Hans Reitzel, 2003.

Sprogforeningen: Sprogforeningen. En redegørelse af Bestyrelsen. Aabenraa: ”Hejmdal”s Trykkeri, 1911.

Stephens, Sharon: ”Editorial Introduction: Children and Nationalism.”. Childhood: A Global Journal of Child Research, 1997, vol. 4, nr.1, s. 5–17.

Sønderjydsk Skoleforening 1892-1942. Kolding: Sønderjydsk Skoleforening, 1942.

Sørensen, H.E.: ”Gårdejer Jens Petersen Jensen fra Lovrup og Skoleforeningen”. Sønderjyske årbøger, 1991. s. 107–122

Downloads

Publiceret

2017-11-15

Citation/Eksport

Kristensen, M. (2017). De sønderjyske børn. Sønderjydske Årbøger, 129(1), 153–178. https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v129i1.119734

Nummer

Sektion

Artikler