Lægedækningen i hertugdømmet Slesvig i slutningen af 1700-tallet

Forfattere

  • Johannes Brix

DOI:

https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v129i1.119733

Resumé

I en artikel i Flensburgsches Wochenblat fra 1789, advarer forfatteren på det kraftigste syge mod at henvende sig til kvaksalvere, men opfordrer i stedet til at konsultere en ”rigtig” læge. På baggrund af denne artikel undersøges det for hertugdømmet Slesvigs vedkommende, hvordan mulighederne har været for at komme til en akademisk uddannet læge i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet samt i hvilket omfang befolkningen benyttede sig af denne behandlergruppes færdigheder. Ved at sammenligne antallet af fysici (embedslæger) i Kongeriget og hertugdømmet Slesvig påvises det desuden, at der var færre indbyggere pr. fysicus i hertugdømmet. 

Referencer

Achelis, T.O.: Die Ärzte im Herzogtum Schleswig bis sum Jahre 1804. Kiel, 1966.

Bonderup, G.: De ”kloge” folk og det danske samfund. Kvaksalveriforordningen af 5/9-1794 og de første 30 år derefter, Historisk tidsskrift Bd. 97, hæfte 1, København 1997.

Bonderup, G.: Det Medicinske Politi. Sundhedspolitikken i Danmark 1750- 1860. 2006.

Brix, J.: Lægevirke i Sønderjylland før 1864, Aabenraa 1980.

Den Danske Lægestand, 5. udgave, 1885.

Falck, N.: Handbuch des Schleswig-Holsteinischen Privatrechts, bd. 2, Altona 1831.

Frevert, Ute: Krankheit als politisches Problem 1770 – 1880. Göttingen 1984.

Grodum, T.: Embedslægevæsenet og fysici i hertugdømmet Slesvig indtil 1864, Dansk Medicin Historisk årbog 1986.

Grodum, T.: Embedslægevæsenet og fysici i hertugdømmet Holsten og Lauenburg indtil 1864. Dansk Medicin Historisk årbog, 1987.

Grodum,T.: Den danske Embedslægestat, 2000.

Harries,H.: Gedichte von Heinrich Harries. Altona 1804.

Henningsen, L.: Freiheitsfreund und dänischer Staatspatriot. Zum 250. Geburtstag des Flensburger Dichters Heinrich Harries”, Grenzfriedenshefte 4, 2012.

Kristensen, Rikke Ilsted: Læger og bønder. Et kulturmøde i 1830-ernes Danmark. Tidsskrift for historie, 30. årgang december 2000, side 3-16.

Norrie, Gordon: Embedslægevæsenets Udvikling I Danmark. Kommission Angaaende Medicinalvæsenets ordning. 1908.

Nyland, N.: De praktiserende læger i Danmark 1800 – 1910. Odense. 2006.

Rørbye, Birgitte: Mellem sundhed og sygdom. Københavns Universitet. 2002.

Sievers, K. D.: Volkskultur und Aufklärung im Spiegel der Schleswig-Holsteinischen Provinzialberichte. Karl Wachholtz Verlag, Neumünster.1970.

Skovgaard, J. og Hjelholt, H.: Sønderjyllands Historie Tidsrummet 1600 – ca. 1805, af bd. lll, s.439-440, C.A. Reitzels Forlag , København. Uden år.

Downloads

Publiceret

2017-11-15

Citation/Eksport

Brix, J. (2017). Lægedækningen i hertugdømmet Slesvig i slutningen af 1700-tallet. Sønderjydske Årbøger, 129(1), 129–152. https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v129i1.119733

Nummer

Sektion

Artikler