En vækkelse på Als, der fostrede en salmedigter

Forfattere

  • Jens Lyster

DOI:

https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v129i1.119731

Resumé

Hidtil har det været almindeligt antaget, at gudelige vækkelser aldrig nåede frem til Als, i alt fald ikke før efter 1770. En bog, der i 1990’erne dukkede op på en containerplads, rykker ved dette billede. Den rummer tre opbyggelige skrifter med blandt andet 180 herrnhutiske sange fra årene 1745-1755 og stammer fra Landsbyen Blæsborg i Ketting Sogn på Als. Her skal det undersøges nærmere, hvad denne gamle bog kan fortælle os om forfatteren og hans religiøse liv, herunder hvordan han mødte ”den glade pietisme”, herrnhutismen, der forløste ham som digter.

Referencer

Appel, Charlotte: Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark I-II, København 2001.

Brodersen, J.: Fra gamle Dage. Det kristelige livs vækkelse og vækst i Nordslesvig fra begyndelsen af Brødremenighedens mission til henimod midten af 19. aarhundrede, København 1912.

Bruun, Jens: Barselstue og Himmelstige. Samlede digte og salmer af Løjt-degnen Hans Mikkelsen (1720-1796), Aabenraa 1991.

Buch-Petersen, Elsebeth: Bogtrykkerivirksomheden i Tønder 1731-1770 & 1813-1853, København 1974.

Ehrencron-Müller, H.: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814 I-IX, København 1924-1932.

Fink, Torbjørn: Herrnhuternes betydning for norsk kristenliv på 1800-tallet. Oslo 2010.

(https://www.duo.uio.no/handle/10852/32831)

Heiberg, Knud: ”Brødremenighedens Virksomhed i Sønderjylland før Kristiansfelts Anlæggelse. Stepping Præstegaard”, Kirkehistoriske Samlinger, 5. rk. II, 1903-1905, s. 611-624.

Henningsen, Lars N.: Værdikamp og folkeuro. Bønder, præster og øvrighed i 1790’ernes Slesvig, Aabenraa 2016.

Henningsen, Lars N.: ”Den fuldkomne monark”, Skalk, nr. 6, december 2002, s. 28-31.

Henningsen, Lars N.: ”Da kronprins Frederik gjorde en buk”, Slesvigland, 23. årg. 2002, s. 37-45.

Henningsen, Lars N.: ”Landsbylærer i Asserballeskov og Bovrup 1750-1785 – af Johannes Pades erindringer”, Sønderjyske årbøger 2000, s. 77-148.

Japsen, G.: Det dansksprogede skolevæsen i Sønderjylland indtil 1814, Tønder 1968.

Koch, L.J.: Salmedigteren Brorson. En Mindebog til Tohundredaaret for hans Julesalmer, København 1932.

Larsen, Grethe: ”Johann Anthon Reinholdt, Tønder 1753-70”. I Erik Dal (red.): Danske Provinstryk 1482-1830: en bibliografi IV, København 1998, s. 119-122.

Larsen, Jørgen: Sønderjyllands Kirkehistorie, København 1946.

Lindhardt, P.G.: Konfirmationens Historie i Danmark, København 1936.

Lundbye, Jørgen: Herrnhutismen i Danmark. Det attende Hundredaars Indre Mission, København 1903.

Lyster, Jens: ”Hvem kender Peter Ernst?”, Hymnologiske Meddelelser, 25. årgang, 1996, s. 68-69.

Lyster, Jens og Jens Højgaard (udg.): Hans Christensen Sthens Skrifter I-IV, København 1994-2015.

Neiiendam, Michael: Erik Pontoppidan: Studier og Bidrag til Pietismens Historie I, København 1930.

Nielsen, Rita Bromand: ”Blæsborg Mølle”, Årsskrift 2000, Lokalhistorisk arkiv for Augustenborg og omegn, s. 33-34.

Paulsen, H. Hejselbjerg: Sønderjydsk Psalmesang 1717-1740. Fra Ægidius til Pontoppidan: en kirkehistorisk undersøgelse, Christiansfeld 1962.

Pedersen, Johannes: ”Pietismens tid 1699-1746”. I Hal Koch et al.(red.): Den Danske Kirkes Historie V, København 1951, s. 7-229.

Pontoppidan, Erik: Fejekost til at udfeje den gamle Surdejg eller de i de danske Lande tiloversblevne og her for Dagen bragte Levninger af saavel Hedenskab som Papisme, 1736, København 1923.

Rørdam, Holger Fr.: ”Herrnhuterne i Randersegnen i Christian VI's Tid”, Kirkehistoriske Samlinger, 5. rk. I, 1901-03, s. 493-523.

Schrøder, Urban: ”Løjt-degnen Hans Mikkelsen som salmedigter og andre iagttagelser over et håndskrevet salmehæfte”, Sønderjyske Årbøger, 1965, s. 181-203.

Thrap, Daniel: Brødremenigheden i Norge, Christiania 1908.

Thyssen, Anders Pontoppidan: ”De ældre jyske vækkelser. Brødremenigheden i Christiansfeld og herrnhutismen i Jylland til o. 1815” I Anders Pontoppidan Thyssen (red.): Vækkelsernes frembrud i Danmark i første halvdel af det 19. århundrede IV, København 1967.

Thyssen, Anders Pontoppidan: Vækkelse, kirkefornyelse og nationalitetskamp i Sønderjylland 1815-1850 VII. København 1977.

Thyssen, Anders Pontoppidan (udg.): Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie: 1849-1949 10A, København 1977-85.

Treschow, Gerhard: Danske Jubel-Lærere, København 1753.

Øverland, Per: Herrnhuterne i Norge, Trondheim 2005.

Downloads

Publiceret

2017-11-15

Citation/Eksport

Lyster, J. (2017). En vækkelse på Als, der fostrede en salmedigter. Sønderjydske Årbøger, 129(1), 77–102. https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v129i1.119731

Nummer

Sektion

Artikler