De privilegerede

Forfattere

  • Leah Porse Rasmussen

DOI:

https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v129i1.119730

Resumé

Genstande kan være ledetråde til for længst glemte historier. Med udgangspunkt i en brudekiste, der er gået i arv i generationer af privilegerede fribønder, kromænd og deres hustruer, undersøger historiker Leah Porse Rasmussen denne gruppes standsbevidsthed og identitet. Selvom de var privilegerede med kongegivne friheder, befandt de sig juridisk set i bondestanden, men de brugte tegn associeret med adelig værdighed. Således udgjorde denne gruppe i Bov sogn et socialt mellemlag i det slesvigske samfund i 1600- og 1700-tallet.

Referencer

Adriansen, Inge, Dam-Jensen, Elsemarie, & Madsen, Lennart S. (red.), Sønderjylland A-Å, Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011

Bartholdy, Nils G., Adels- og våbenbreve udstedt af danske (unions-) konger indtil 1536, Viborg: Selskabet til Udgivelse af Kilder til dansk Historie, 2007

Bartholdy, Nils G., ”Adelsbegrebet under den ældre enevælde – Sammenhængen med privilegier og rang i tiden 1660-1730,” Historisk Tidsskrift Bind 12, rk. 5, 1971, s. 579-650

Bejer, P., Kisteglæde – om vestslesvigske standkister, Højer: Kulturcentret Kiers Gaard, 1993

Bojesen, Magnus, Slægttavle over Slægten Bojesen – trykt manuskript, Gyldendals Boghandel, Nordisk Forlag 1911

Clausen, Bodil, Frigårdene Hundevad, Gymoes og Kragelund i Haderslev Herred 1507-1710, i Personal Historisk Tidsskrift, Årg. 111, nr. 1. 1991, s. 73-85

Dyrvik, Ståle, Danmark-Norge 1380-1814, bind 3, 1998

Ethelberg, Per; Hardt, Nis; Poulsen, Bjørn og Sørensen, Anne Birgitte, Det Sønderjyske Landbrugs Historie – Jernalder, Vikingetid og Middelalder, Haderslev: Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Sønderjylland, 2. udg. 2012

Henningsen, Peter, ”Den bestandige maskerade, Standssamfund, Rangsamfund, og det 18. århundredes honnette kultur,” i Historisk Tidsskrift, 101, hæfte 2, 2001, s. 313-344

Hiort, Esbjørn, ”Slægten Nissens Hjortevåben,” i Heraldisk Tidsskrift, Bd. 4, nr. 38, 1978, s. 362-365

Hiort-Lorenzen, H. R. & Thiset, A. red., Danmarks Adels Aarbog 1908, København: Vilh. Trydes Boghandel Hoyer, Jonas, ”Bericht von etlichen Freygütern im Herzogthum Schleswig und erstlich in Wißharde” i Moller, O. H. Bericht von Verrschiedenen Ländern, Städten und Gegenden des Herzogthums Schleswig, wie auch von etlichen Freygüttern desselben, Flensburg 1761, s. 19-29

Ingwersen, Peter, Beitrag zur Geschichte der Freibondengüter, i Jahrbuch des Angler Heimatsvereins 1951, s. 41-60

Jensen, Knud, ”Om stednavnet Oldemorstoft”, i Fra Bov Sogns Museum, Historisk Samfund for Visherred, Årgang 1, 1978, s. 4-7

Jespersen, Mikkel Leth, Fyrste og folk. Hertug Hans den Ældres fyrstestat i 1500-tallets Slesvig-Holsten, Flensborg: Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig: 2010

Jespersen, Mikkel Leth, ”En duft af lavadel”- De Slesvigske frigårde mellem bondestand og adel, i Rubicon 2015(1), s. 20-31

Jespersen, Mikkel Leth, og Poulsen, Bjørn, Oldemorstoft og dens omverden på reformationstiden – omkring et nyopdukket frigårdsprivilegium, Bov: Museum Sønderjylland – Oldemorstoft, 2013

Juhler, E. ’Frigaardene i Haderslev Herred’ i Sønderjydsk Maanedsskrift 18 aarg. 1942, s. 152-160

Langholz, Carl, Gårde og slægter, i Bov Sogn, Stenz, Chr. & Sørensen, R. P. red. Bov: Historisk Samfund for Bov Sogn, 1969, s. 231-257

Langholz, Carl og Sørensen, R. P., Frigårde, i Bov Sogn, Stenz, Chr. & Sørensen, R. P. red., Bov: Historisk Samfund for Bov Sogn, 1969, s.261-291.

Larsen, Thorvald ”Skitse og fortegnelse over Bov Kirkegård fra 1839” i Historisk Forening for vis Herred, Bov Museum, Årgang 19, 1996, s. 27-37

Liebgott, N. Kister og Skabe, København: Nationalmuseet, 1975

Lund-Jensen, N. P., Om brugen af navnene Oldemorstoft og Valdemarstoft, i Historisk Forening for Visherred, Bov Museum, Årgang 12, 1989, s. 7-16

Marquard, E., Kongelige Kammerregnskaber fra Frederik III.s og Christian V.s Tid, København: Selskabet for Udgivelser af kilder til dansk historie, 1918

Nationalmuseet, Bov Kirke, Lundtoft-Vis Herreder, 1959, s. 364/2024-382/2042

Nissen, Gunnar Brun, & Nissen, Harald, Slekten Nissen fra Bov sogn i Sønderjylland, Trondheim 1978

Poulsen, Bjørn, Land·By·Marked, Flensborg: Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 1988

Rasmussen, Carsten Porskrog, Det Sønderjyske Landbrugs Historie 1544-1830, Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2013

Rönnau, Edward C. T., Bov kirkelige og sogne krønike, Bov: Bov sogns menighedsråd 2016

Schlaikier, Hans Lorenz, Die Schlaikiers – eine Weltomspannende Familie, i Schriften der Heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig Heft 88, 2013, s. 17ff

Skovgaard, J. & Hjelholt, H. Sønderjyllands Historie fremstillet for det danske folk bind 3: tidsrummet c.1600-c.1805, København: C. A. Reitzel, 1940

Thiset, A. ”Begrebet Dansk Adel, særlig med Hensyn til Kong Christian V’s Adels- og Vaabenbreve”, Historisk Tidsskrift, Bind 7, rk 2, 1899-1900, s. 305-392

Wree, Lorenz P., ”Der alte Krug in Bau” i Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig, Heft 91, 2016, s. 61-75

Downloads

Publiceret

2017-11-15

Citation/Eksport

Rasmussen, L. P. (2017). De privilegerede. Sønderjydske Årbøger, 129(1), 53–76. https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v129i1.119730

Nummer

Sektion

Artikler