Hor og sladder

Forfattere

  • Karsten Merrald Sørensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v129i1.119729

Resumé

I begyndelsen af 1600-tallet udspandt der sig en strid i Garding ved Ejdersted. Stridens parter var på den ene side borgeren Peter Thomsen, og på den anden side kirken og de lokale præster. Præsterne ville ikke lade Thomsen gå til alters og modtage nadveren, fordi han havde bedrevet hor. Derved havde han forbrudt sig mod det sjette bud. Den gottorpske hertug Johan Adolf var stærkt
involveret i sagen, idet han pålagde præsterne, at de skulle lade Thomsen modtage nadveren. I denne artikel analyseres sagsforløbet med et særligt fokus på forholdet mellem fyrstemagten og kirken få årtier efter at reformationen var gennemført i Danmark og hertugdømmerne.

Referencer

Alwast, Jendris: ”Das landesherrliche Kirchenregiment zu Gottorf (1544-1721) i Verein für Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte: Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte. Band 4: Orthodoxie und Pietismus, Neumünster 1982, s. 11-38.

Appel, Charlotte & Fink-Jensen, Morten: Når det regner på præsten. En kulturhistorie om sognepræster og sognefolk 1550-1750, Aarhus 2009.

Appel, Hans Henrik: Tinget, magten og æren. Studier i sociale processer og magtrelationer i et jysk bondesamfund i 1600-tallet, Odense 1999.

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten. Fra Reformationen til 1864. Bind 1-3. København 1932-1933.

Bach-Nielsen, Carsten: ”1500-1800” i: Bach-Nielsen, Carsten & Ingesman, Per (ed.): Kirkens historie. Bind 2, København 2012. s. 19-381.

Bisgaard, Lars: ”Det religiøse kongefællesskab 1400-1600” i: På sporet af staten – Dansk statsdannelse mellem middelalder og enevælde. Den jyske historiker nr. 116, 2007, s. 120-140.

Christensen, Mogens: ”Kirke og statsdannelse 1536-1660”. i: På sporet af staten. Dansk statsdannelse mellem middelalder og enevælde. Den jyske Historiker nr. 226, 2007, s. 141-164.

Corpus Constitutionum Daniæ: Forordninger, recesser og andre kongelige breve, Danmarks lovgivning vedkommende, 1558-1660, Bind 1-6. Udgivet ved V. A. Secher af Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie, København 1887-88.(CCD)

Dansk Biografisk Leksikon (http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon)

Die Schleswig-Holsteinische Kirchenordnung von 1542. Udgivet ved Walter Göbell under medvirken af Annemarie Hübner & Hans-Joachim Ramm. Schriften des Vereins für Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte, rk. I, bd. 34. Neumünster 1986. (SHK 1542)

Fussing, Hans H.: ”Altergangsstridigheder i Vestervig 1632” i: Kirkehistoriske Samlinger. Række 6, bind 3, 1939, s. 184-189.

Fussing, Hans H.: ”En kirketugtssag fra Holger Ronsenkrantz’ gods” i: Kirkehistoriske Samlinger. Række 7, bind 1, 1952, s. 458-461.

Gregersen, H. V.: Slesvig og Holsten før 1830. København 1981. Gregersen, H. V.: Reformationen i Sønderjylland. Skrifter udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland nr. 63. Aabenraa 1986.

Göbell, Walter: ”Die Anfänge der Reformation in Dänemark und in den Herzogtümern Schleswig und Holstein unter Herzog und König Friedrich I” i Verein für Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte: Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte. Band 3: Reformation, Neumünster 1982, s. 9-34.

Henningsen, Lars N.: ”Lutherske kirker mellem dansk og tysk. Omrids af Sønderjyllands kirkehistorie efter reformationen” i Sønderjyske årbøger 2004, s. 133-170.

Henningsen, Lars N.: ”Mønsterregion i det danske monarki 1721-1814” i: Schultz Hansen, Hans, Henningsen, Lars N. & Porskrog Rasmussen, Carsten (ed.): Sønderjyllands Historie 1 Indtil 1815, Aabenraa 2008, s. 333-468.

Hoffmann, Erich: ”Der Sieg der Reformation in den Herzogtümern Schleswig und Holstein” i Verein für Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte: Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte. Band 3: Reformation, Neumünster 1982 s. 115-184.

Ingesman, Per: ”Kirke, stat og samfund i historisk perspektiv” i Knudsen, Tim (ed.): Den nordiske protestantisme og velfærdsstaten, Århus 2000, s. 65-86.

Ingesman, Per: ”Fromhed styrker rigerne” i Carsten Bach-Nielsen (et. al.) (ed.): Danmark og renæssancen 1500-1650, København 2006. s. 130-145.

Jacob Fabricius den Yngres Optegnelser 1617-1644. Udgivet ved A. Andersen. Skrifter, udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland. Nr. 32. 1964.

Jespersen, Mikkel Leth: ”Kirkeorganisation og konfessionalisering mellem fyrstestat og lokalsamfund i Slesvig-Holsten-Haderslev 1544-1580” i Kirkehistoriske Samlinger, 2008, s. 43-83.

Kaufmann, Thomas: Konfession und Kultur. Lutherischer Protestantismus in der Zweiten Hälfte des Reformationsjahrhunderts. Spätmittelalter und Reformation. Neue Reihe, 2006.

Lausten, Martin Schwarz: Kirkens historie i Danmark. Pavekirke – Kongekirke – Folkekirke. Århus 1999.

Lausten, Martin Schwarz: Danmarks kirkehistorie. København 2004 (1987).

Lotz-Heumann, Ute: ”Confessionalization” i: Whitford, David M. (ed.): Reformation and Early Modern Europe. a guide to research. Truman State University Press 2008, s. 136-157.

Malmstedt, Göran: Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i stormakttidens Sverige. Lund 2002.

Petersen, Klaus & Rode, Hans-Henrik: ”Kirke og stat i 1600-tallet” i Kirkehistoriske samlinger. 1995, s. 63-100.

Porskrog Rasmussen, Carsten: ”Ét hertugdømme – mange herrer 1544-1720” i Schultz Hansen, Hans, Henningsen, Lars N. & Porskrog Rasmussen, Carsten (ed.): Sønderjyllands Historie 1 Indtil 1815. Aabenraa 2008, s. 187-332.

Poulsen, Bjørn: ”Hertugdømmets dannelse” i Schultz Hansen, Hans, Henningsen, Lars N. & Porskrog Rasmussen, Carsten (ed.): Sønderjyllands Historie 1 Indtil 1815. Aabenraa 2008, s. 41-186.

Quattuor Centuriæ Epistolarum. Provst Johannes Pistorius’ Brevsamling 1541-1605 (1614). udgivet ved A. Andersen. Historisk Samfund for Sønderjylland, 1971. (Pistorius 1541-1605)

Reinhard, Wolfgang: ”Zwang zur Konfessionalisierung? Prolegomena zu einer Theorie des konfessionellen Zeitalters” i: Zeitschrift für historische Forschung, 10. 1983, s. 257-277.

Reinhard, Wolfgang:”Reformation, Counter-Reformation, and the Early Modern State. A Reassessment” i Catholic Historical Review, 75, 1989, s. 383-404.

Reinhard, Wolfgang: ”Was ist katholische Konfessionalisierung?” i Reinhard, Wolfgang & Schilling, Heinz (ed.): Die katholische Konfessionalisierung. Wissenschaftlisches Symposion der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum und des Vereins für Reformationsgeschichte. Gütersloh 1995, s. 419-452.

Sabean, David W.: Power in the Blood. Popular Culture & village discourse in early modern Germany. Cambridge 1987 (1984).

Schilling, Heinz: ”Confessionalization in the Empire. Religious and Societal Change in Germany between 1555 and 1620” i: Schilling, Heinz: Religion, Political Culture and the Emergence of Early Modern Society. Essays in German and Dutch History. Leiden, New York, Cologne, Brill 1992, s. 205-245.

Schilling, Heinz: ”Confessional Europe” i: Brady, Jr., Thomas A., Oberman, Heiko A. & Tracy, James D. (ed.): Handbook of

European History, 1400-1600. Late Middle Ages, Renaissance and Reformation. II. Visions, Programs and Outcomes. Leiden, New York, Cologne, Brill 1995a, s. 641-675.

Schilling, Heinz: ”Die Konfessionalisierung von Kirche, Staat und Gesellschaft. Profil, Leistung, Defizite und Perspektiven eines geschichtswissenschaftlichen Paradigmas” i: Reinhard, Wolfgang & Schilling, Heinz (ed.): Die katholische Konfessionalisierung. Wissenschaftlisches Symposion der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum und des Vereins für Reformationsgeschichte, Gütersloh 1995b, s. 1-49.

Schmidt, Heinrich Richard: ”Socialdisziplinierung? Ein Plädoyer für das Ende der Etatismus in der Konfessionalisierungsforschung” i Historische Zeitschrift nr. 265, 1997, s. 639-682.

Skovgaard, Johanne: ”Tidsrummet c. 1600-1660” i: Skovgaard, Johanne & Hjelholt, Holger (ed.): Sønderjyllands historie fremstillet for det danske folk. Bind 3: Tidsrummet c. 1600- c. 1805. Under redaktion af Vilh. La Cour, Knud Fabricius,

Holger Hjelholt og Hans Lund, bind 3, København 1940-1942, s. 3-152.

Sørensen, Karsten Merrald: Det dynamiske kirkerum. Kirkerummets brug og funktion i hertugdømmet Slesvig fra Reformationen til ca. 1800. Upubliceret ph.d.-afhandling. Aarhus Universitet 2013.

Weitling, Günter: Fra Ansgar til Kaftan. Sydslesvig i dansk kirkehistorie 800-1920. Flensborg 2005.

Downloads

Publiceret

2017-11-15

Citation/Eksport

Sørensen, K. M. (2017). Hor og sladder. Sønderjydske Årbøger, 129(1), 27–52. https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v129i1.119729

Nummer

Sektion

Artikler