Biskop Godske Ahlefeldt og altertavlen i Løjt Kirke

Forfattere

  • Jens Bruun

DOI:

https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v129i1.119728

Resumé

Artiklen søger at give en forklaring på udformningen af billedprogrammet på en stor, kostbar fløjaltertavle, opsat i 1520, altså tre år efter at reformationsoprøret var begyndt med Martin Luthers 95 teser på kirkedøren i Wittenberg, og kun få år før reformationen så småt begyndte at røre på sig i Sønderjylland. Når Løjttavlen således sættes ind i sin dagsaktuelle sammenhæng, er der ét navn, der træder i forgrunden, Godske Ahlefeldt, den sidste katolske biskop over Slesvig Stift. Artiklen blev oprindeligt til på opfordring af afdøde biskop Niels Henrik Arendt, hvis minde den tilegnes. 

Referencer

Abildgaard, Søren: Notesbøger I-XIII, 1756ff. I: Nationalmuseets Antikvarisk-Topografiske Arkiv.

Bibelen, København 1992.

Bobé, Louis: Slægten Ahlefeldts Historie, Bd. 3 Kjøbenhavn 1903.

Bruun, Jens: ”Åben bog”, Skalk 1984/5.

Bruun, Jens: ”Fra Biblia Pauperum til Løjttavlen”, Haderslev Stiftsbog 1995.

Bruun, Jens: ”Løjt kirkes altertavle i nærbilleder”, Det gamle Løjt XIX, 1996.

Bruun, Jens: Løjt Kirke i ni Århundreder. Aabenraa 1997.

Bruun, Jens: ”Senmiddelalderlige passionsaltertavler og den folkelige messeforklaring”, Haderslev Stiftsbog 2000.

Bruun Jens: Den Figurrige Golgatascene. En rejse gennem kristendommens kunsthistorie. Højbjerg 2012.

Bruun, Jens: ”Løjttavlen i tid og rum – en personlig rejse”, Det gamle Løjt 31, Aabenraa 2013.

Bruun, Jens: ”Løjttavlen mellem middelalder og renæssance”, Det gamle Løjt 31, Aabenraa 2013.

Bruun, Jens: ”Kvinderne under Jesu kors”, Kirkehistoriske Samlinger 2014.

DANMARKS KIRKER Danmarks Kirker, Åbenrå amt 1959, s. 1782.

Gregersen, H.V.: Reformationen i Sønderjylland. Aabenraa 1986.

LØJTTAVLEN Poul Svensson, red.: Løjttavlen. Et sønderjysk alterskab. Padborg 1983.

Matthaei, Adelbert: Zur Kenntnis der mittelalterlichen Schnitzaltäre Schleswig-Holsteins, Leipzig 1898.

Plathe, Sissel F. og Jens Bruun: Middelalderlige altertavler i Haderslev Stift, Temaer og Katalog. Herning 2003.

Plathe, Sissel F. og Jens Bruun: Danmarks middelalderlige Altertavler – og anden billedbærende kirkeudsmykning af betydning for liturgien og den personlige andagt. 2 bind, Odense 2010.

Thyssen, A. Pontoppidan: Dansk Præste- og Sognehistorie X, Haderslev Stift, Århus 1980.

Downloads

Publiceret

2017-11-15

Citation/Eksport

Bruun, J. (2017). Biskop Godske Ahlefeldt og altertavlen i Løjt Kirke. Sønderjydske Årbøger, 129(1), 9–26. https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v129i1.119728

Nummer

Sektion

Artikler