Valgene til Rigsrådets folketing og landsting i krigens skygge 1864

  • Anders Hauge

Resumé

Dagen før krigsudbruddet i 1864 mellem Danmark og de tyske stormagter blev der udskrevet valg til Rigsrådets folketing og landsting. Da valgene den 31. januar 1864 blev udskrevet, var de formentlig tænkt som et redskab til at forhindre krigen  ved at få Rigsrådet sammenkaldt snarest og om muligt få ophævet krigens formelle årsag: Grundloven af 1863. Nu blev det krigen og okkupationen, der kom til at præge valgene. Visse steder opstod forsinkelser. Nogle steder var det umuligt at  gennemføre valget. Andre steder igen måtte man gribe til bemærkelsesværdige ordninger for at få valgene gennemført, som det var tilfældet i de slesvigske landstingsvalgkredse. Valgene skulle gennemføres – om muligt.

Referencer

Bjørn, Claus: »1814-1864«, Dansk udenrigspolitisk historie, bd. 3, 1814-1914, København 2003.

Det kongelige Bibliotek, København, og Det Slesvig-Holstenske Landsbibliotek, Kiel (udg.): Bibliografi og ikonografi 1864, Neumünster 1970.

Dansk Biografisk Leksikon (3. udg.), www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon. Onlineudgave pr. 1. marts 2014.

Generalstaben (udg.): Dansk-tydske krig, Den, II og III, København 1891 og 1892.

Hammer, Otto Chr.: Vesterhavsøernes Forsvar i Aaret 1864, København 1865.

von Jessen, Franz: Mit Livs Egne, Hændelser, Mennesker. Første Del, 1870-1902, København 1943.

Lauesgaard, A.: Fortegnelse over Rigsdagsvalgene, Rigsdagssamlingerne, Ministrene, Rigsdagens Formænd, Medlemmerne af den grundlovgivende Rigsforsamling og af Rigsdagen 1848-1916 samt [...], København 1916.

Møller, Erik: Helstatens Fald I & II, København 1958 (genoptrykt 1974).

Neergaard, N. Under Junigrundloven I & II, København 1892 og 1916 (genoptrykt 1973).

Nielsen, Johs.: 1864. Da Europa gik af lave, Odense 1987.

Noack, Johan Peter: Da Danmark blev Danmark, København 2014.

Nørr, Erik og Jesper Thomassen (red.): Slesvig, Preussen, Danmark. Kilder til sønderjysk forvaltningshistorie, København 2004.

Nørr, Erik m.fl.: Theodor Gliemanns amtskort over hertugdømmet Slesvig, Aabenraa 2008.

Pørksen, Claus: »Kampen om Vesterhavsøerne i 1864«, Sønderjyske Årbøger 2013, s. 31-62.

von Rosen, Wilhelm (red.): Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse II, 1848-1890 bd. 1, Odense 1991.

Schlaber, Gerret Liebing: Hertugdømmet Slesvigs forvaltning. Administrative strukturer og retspleje mellem Ejderen og Kongeåen ca. 1460-1864. Flensborg 2007a.

Schlaber, Gerret Liebing: Administrative tilhørsforhold mellem Ejderen og Kongeåen indtil 2007, Flensborg 2007b.

Schultz Hansen, Hans: »Nationalitetskamp og modernisering 1815-1918«, Hans Schultz Hansen m.fl. (red.): Sønderjyllands Historie – Efter 1815, Aabenraa 2009.

Skovmand, Roar: Danmarks Historie, bind 11, København 1964.

Stenz, Chr.: »Sønderjyder under junigrundloven«, Sønderjyske Årbøger 1980, s. 184-232.

Vammen, Hans: Den tomme stat. Angst og ansvar i dansk politik 1848-1864, København 2011.

Publiceret
2015-01-01
Citation/Eksport
Hauge, A. (2015). Valgene til Rigsrådets folketing og landsting i krigens skygge 1864. Sønderjydske Årbøger, 126(1), 57-90. https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v126i1.113040
Sektion
Artikler