Stolligaffæren 1936-1940

Forfattere

  • Hans Schultz Hansen

DOI:

https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v127i1.113027

Resumé

Stollig er i dag en mindre landsby, som de fleste haster igennem på vejen mellem Aabenraa og stranden og sommerhusområdet ved Skarrev. De færreste tænker på, at Stollig i anden halvdel af 1930’erne lagde navn til en »affære «, der begyndte ved en tvangsauktion over en gård og fortsatte med trusler og hærværk mod gårdens nye ejer og endte i et omfattende retsligt opgør mellem ledende nazister i det tyske mindretal og landsdelens justitsmyndigheder. Her redegør Hans Schultz Hansen for Stolligaffæren og dens udløbere. Det sker hovedsagelig på grundlag af domstolenes og politiets akter, der nu er blevet almindeligt tilgængelige.

Referencer

Becker-Christensen, Henrik: Det tyske mindretal i Nordslesvig 1920-1932, I-II. Aabenraa 1990.

Becker-Christensen, Henrik: »Fra »mod hinanden« til »med hinanden« 1918-2008«, Sønderjyllands Historie bind 2. Aabenraa 2009, s. 241-472.

Callø, P.A. og Iversen, Peter Kr. (udg.): Aktstykker vedrørende Kreditanstalt Vogelgesangs Tilblivelse. Aabenraa 1946. »Dagshistorie 1904«, Sønderjyske Årbøger 1905, s. 307-318.

Fransen, Peter: »Statspolitiet«, Peter Fransen m.fl.: Harmonisering eller særordning. Sønderjylland som administrativ forsøgsmark efter Genforeningen i 1920 – bind 1. Aabenraa 2002, s. 87-258.

Holdt, JesM.: Gårde og Slægter i Løjt sogn. Aabenraa 1982.

Hopp, Peter: »Bodenkampf und Bauernbewegung. Von der Anfangsphase der Kreditanstalt Vogelgesang bis zum Ende der Sammlungsbewegung «, Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte Bd. 100, 1975, s. 222-241. Kraks Blå Bog, København 1955.

Larsen, Henning N.: Benådet. 32 dødsdømte danskere, der slap for henrettelse. København 2014.

Lenzing, Hilke: Die deutsche Volksgruppe in Dänemark und das nationalsozialistische Deutschland (1933-1939), Diss. Bonn 1973.

Luther, Martin: »Dr.Martin Luthers lille Katekismus for ulærde sognepræster og prædikanter«, Grane, Leif: Den danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter. København 1981, s. 102-123.

Schultz Hansen, Hans: »Tidsrummet 1864-1970«, Hans H. Worsøe (red.): Løjt sogns historie. Aabenraa 1988, s. 223-351.

Schultz Hansen, Hans: Det sønderjyske landbrugs historie 1830-1993. Aabenraa 1994.

Schultz Hansen, Hans: »Dansk jord på danske hænder«. Foreningen Landeværnet og den nationale jordkamp i Sønderjylland 1927-2002. Aabenraa 2002.

Schultz Hansen, Hans: »Så har vi dem igen« – kontinuitet og brud i det tyske mindretals ledelse hen over 1945«, Sønderjyske Årbøger 2014, s. 313-334.

Tägil, Sven: Deutschland und die deutsche Minderheit in Nordschleswig. Eine Studie zur deutschen Grenzpolitik 1933-1939. Lund 1970.

Downloads

Publiceret

2015-01-01

Citation/Eksport

Hansen, H. S. (2015). Stolligaffæren 1936-1940. Sønderjydske Årbøger, 127(1), 155–192. https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v127i1.113027

Nummer

Sektion

Artikler