Slesvigland

  • Mogens Rostgaard Nissen

Resumé

I artiklen undersøges baggrunden for tidsskriftet Slesvigland, der blev udsendt gratis til alle husstande i Sydslesvig i perioden 1980-2010. Der gives en analyse af de interesser, der lå bag udgivelsen, og de besværligheder, der var forbundet med projektet. Rigmanden Traugott Møller stod bag projektet, og han ønskede at bruge Slesvigland til at oplyse den sydslesvigske befolkning om områdets danske fortid. Hans langsigtede mål var en adskillelse mellem Slesvig og Holsten, og Sydslesvigs gradvise orientering mod Danmark. Fra tysk side blev Slesvigland mødt med heftig kritik.

Referencer

Kühl, Jørgen: Fra afgrænsning til medborgerskab – 1955-2009, i Lars N. Henningsen (red.): Sydslesvigs danske historie, 2009, s. 237-333.

Institut für Regionale Forschung und Information (IFRI): Fünf Jahre SLESVIGLAND. Eine Zeitschrift im Spiegel der Presse, 1985.

Publiceret
2016-01-01
Citation/Eksport
Nissen, M. (2016). Slesvigland. Sønderjydske Årbøger, 128(1), 181-208. https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v128i1.112182
Sektion
Artikler