En sønderjysk skolestrejke 1951

  • Erik Nørr

Resumé

I dagene fra den 15.-19. september 1951 holdt forældrene næsten samtlige skolebørn hjemme fra undervisningen i Terkelsbøl Skole, da de ønskede at beholde en lærerinde, som havde været vikar på skolen i halvandet år. Tønder Amts Skoledirektion og Undervisningsministeriet ville derimod ikke ansætte lærerinden på grund af hendes forhold under krigen. Konflikten belyser både de særlige forhold i det nationalt blandede skoledistrikt, forholdet mellem lokale og regionale myndigheder og vanskelighederne i tidens sønderjyske skolevæsen med at skaffe lærere.

 

Referencer

Barfod, A.: Håndbog i lovgivningen om den danske folkeskole, 1950.

Gjerløff, Anne Katrine m.fl.: Da skolen blev sin egen 1920-1970. Dansk Skolehistorie 4, Aarhus 2014.

Gudman, Sven og Jan William Rasmussen, red.: Fru Kampps skole, København, 1987.

Hansen, Hans Fr. J.: Beiträge zur Schulgeschichte des Kirchspiels Tingleff, 1979.

Hansen, Hans Schultz og Henrik Skov Kristensen: Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945, Aabenraa 2003.

Kristensen, Henrik Skov: Straffelejren. Fårhus. Landssvigerne og retsopgøret, København 2011.

Lampe, Jens, red.: Tønder Seminariestat. Fortegnelse over lærere og dimittender fra Tønder seminarium 1788-1963, Tønder 1963.

Lorek, Sabine: Rechtsabrechung – Retsopgør. Politische Säuberung in Nordschleswig nach dem Zweiten Weltkrieg, Neumünster 1999.

Nielsen, Jens H.: Tinglev − et grænsesogn, Tinglev 2002.

Nissen, Henrik S.: Landet blev by 1950-1970. Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie, bind 14, 2. udg., 2004.

Nørr, Erik: Genforeningens bedste gave. Skoleordning og amtsskolekonsulenter i Sønderjylland og Danmark 1920-1963, Aabenraa 2003.

Nørr, Erik: ”Nationalpolitik og skolebyggeri. Det hemmelige statstilskud til gennemførelsen af folkeskoleloven i Sønderjylland 1937-1970”, Sønderjyske Årbøger 2014, s. 235-86.

Tamm, Ditlev: Retsopgøret efter besættelsen, 3. udg., København 1997.

Publiceret
2016-01-01
Citation/Eksport
Nørr, E. (2016). En sønderjysk skolestrejke 1951. Sønderjydske Årbøger, 128(1), 121-154. https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v128i1.112180
Sektion
Artikler