Side om side i det kommende Europa

København-Bonn erklæringerne og Vesttysklands optagelse i NATO

  • Jesper Thestrup Henriksen

Resumé

Fremstillingen af Vesttysklands optagelse i NATO har i Danmark ofte været knyttet til en løsning af mindretalsspørgsmålet i Sydslesvig som et dansk krav til tyskerne, inden man ville godkende deres NATO-medlemskab. Og fokus har ofte været rettet mod den danske regerings og andre danske politikeres indsats i den anledning. I denne artikel argumenteres for, at der var fælles danskvesttyske sikkerhedspolitiske interesser i et tæt forsvarssamarbejde mellem de to lande, der gjorde det oplagt at løse mindretalsproblemerne nord og syd for grænsen samtidig med Vesttysklands optagelse i NATO. Interesser, der navnlig blev varetaget af konservative danske og tyske parlamentarikere i forberedende samtaler forud for det afgørende NATO-topmøde i Paris.

 

Referencer

Bohn, Robert: “Die politischen Beziehungen Westdeutschlands zu Dänemark und Norwegen nach dem Zweiten Weltkrieg”, Robert Bohn, Thomas Wegener Friis & Michael F. Scholz (red.): Østersøområdet fra Anden Verdenskrig til den Kolde Krig, Middelfart 2007, s. 83-104.

Christmas-Møller, Wilhelm: Obersten og kommandøren. Efterretningstjeneste, Sikkerhedspolitik og Socialdemokrati, 1945-1955, København 1995.

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS): Danmark under den kolde krig. Den sikkerhedspolitiske situation 1945-1989, København 2005.

Ehlert, Hans, Christian Greiner, Georg Meyer & Bruno Thoß: Die NATO-option, Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik 1945 bis 1956, band 3, München 1993.

Fink, Troels: Forhandlingerne mellem Danmark og Tyskland i 1955 om de slesvigske mindretal, København 2001.

Greiner, Christian: ”Die militärstrategische Lage Westeuropas und Westdeutschlands aus der Sicht westdeutscher militärs”,

Franz Knipping & Klaus-Jürgen Müller (red.): Aus der Ohnmacht zur Bündnismacht. Das Machtproblem in der Bundesrepublik Deutschland 1945-1960, Paderborn 1995, s. 155-168.

Hansen, Hans Schultz & Henrik Skov Kristensen: ”Mindretal og flertal i Nordslesvig 1945-1955”: Jørgen Kühl (red.): København-Bonn erklæringerne 1955-2005. De dansk-tyske mindretalserklæringers baggrund, tilblivelse og virkning, Haderslev 2005.

Hansen, Peer Henrik & Jakob Sørensen: Påskekrisen 1948. Dansk dobbeltspil på randen af den kolde krig, København 2000.

Hansen, Peer Henrik: ”Danmark – Østersøens portner under den kolde krig” Robert Bohn, Thomas Wegener Friis & Michael F. Scholz (red.): Østersøområdet. Fra anden verdenskrig til den kolde krig, Middelfart 2007, s. 137-164.

Lars N. Henningsen (red.): Sydslesvigs danske historie, Flensborg 2013.

Jensen, Bent: Bjørnen og haren. Sovjetunionen og Danmark 1945-1965, Odense 1999.

Jølstad, Anders: Det tyske problem. Norsk sikkerhetspolitisk samarbeid med Vesttyskland 1955-1965, Forsvarsstudier 5 1995.

Klatt, Martin: ”Sydslesvig og grænsen 1945-1955”, Jørgen Kühl (red.): København-Bonn erklæringerne 1955-2005. De dansk-tyske mindretalserklæringers baggrund, tilblivelse og virkning, Haderslev 2005, s. 197-218.

Jørgen Kühl (red.): En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000, Aabenraa 2002.

Lammers, Karl Christian: Hvad skal vi gøre med tyskerne bagefter? Det dansk-tyske forhold efter 1945, Århus 2005.

Lidegaard, Bo: I Kongens navn. Henrik Kauffmann i dansk diplomati 1919-1958, København 1996.

Lippert, Otto og H.M. Lunding: Stemplet fortroligt. Oberst H.M. Lundings erindringer, København 1970.

Mariager, Rasmus: I tillid og varm sympati. Dansk-britiske forbindelser og USA under den tidlige kolde krig, København 2006.

Noack, Johan Peter: Det danske mindretal i Sydslesvig 1948-1955. Bind 2, Haderslev 1997.

Olesen, Thorsten Borring & Poul Villaume: I blokopdelingens tegn. Dansk udenrigspolitisk historie bind 5, København 2005.

Pedlow, Gregory: ”The evolution of NATO strategy”, Gregory Pedlow (red.): NATO strategy documents, 1949-1969, Historical Office, SHAPE 1997, s. 9-25.

Schubert, Klaus von: ”Sicherheitspolitik und Bundeswehr”, Wolfgang Benz (red.): Die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Band 1. Politik, Frankfurt am Main, 1989, s. 279-323.

Villaume, Poul: Allieret med forbehold, Danmark, NATO og Den kolde Krig. En studie i dansk sikkerhedspolitik 1949-1961, København 1995.

Witte, Jørgen: ”København-Bonn erklæringerne. Den statspolitiske baggrund”, Jørgen Kühl (red.): København-Bonn erklæringerne 1955-2005. De dansk-tyske mindretalserklæringers baggrund, tilblivelse og virkning, Haderslev 2005.

Publiceret
2016-01-01
Citation/Eksport
Henriksen, J. (2016). Side om side i det kommende Europa. Sønderjydske Årbøger, 128(1), 95-120. https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v128i1.112179
Sektion
Artikler